Soilfood

  • Suomen suurin ravinteiden kierrättäjä ja orgaanisten lannoitteiden sekä maanparannusaineiden tuottaja

  • Yhteistyössä Gasumin kanssa vuodesta 2016

  • Vastaa Gasumin Riihimäen ja Oulun laitosten lannoitemyynnistä

Soilfood ja Gasum – yhteisellä asialla puhtaamman ruoantuotannon puolesta

Jaa:

Soilfoodin ja Gasumin kierrätysravinnekumppanuuden voittajia ovat suomalaiset maatilat ja luonto. Kun toisella syntyy biokaasutuotannon sivutuotteena ravinnepitoista mädätysjäännöstä, ja toinen toimittaa suomalaisille viljelijöille ympäristöystävällistä täsmälannoitetta, käsillä on todellinen win win -tilanne.

Soilfood on Suomen suurin ravinteiden kierrättäjä ja orgaanisten lannoitteiden sekä maanparannusaineiden tuottaja. Yritys jalostaa Gasumin biokaasutuotannon mädätysjäännöksestä ravinnepitoisia kierrätyslannoitteita ja toimittaa ne sellaisenaan tai jalostettuna viljelijöille aina pelloille levitettynä saakka. Huhtikuussa 2016 alkanut yhteistyö toimii tällä hetkellä Gasumin Oulun ja Riihimäen biokaasulaitoksilla, ja suunnitelmat kumppanuuuden laajentamisesta kehittyvät vauhdilla.

Kierrätyslannoitteella voidaan korvata kemialliset lannoitteet. Niillä voidaan samalla sekä parantaa maan kasvukuntoa ja viljelyn kannattavuutta että vähentää päästöjä ja sitoa hiiltä maahan. Kierrätyslannoitteilla on myös kemiallisia vastineitaan edullisempi hehtaarihinta.

”Soilfood on meille erinomainen kumppani puhtaamman maanviljelyn ja kiertotalouden edistämisessä. Gasumille yhteistyö mahdollistaa strategiamme mukaisen kiertotalousmallin toteutumisen mitä havainnollisimmalla tavalla. Yhdessä saamme ravinteet jätteistä talteen, takaisin pelloille ja sitä kautta elintarviketuotantoon, josta ne aikanaan taas palautuvat biokaasutuotantomme raaka-aineeksi. Tämä vapauttaa meiltä resursseja ydinliiketoimintaamme”, Gasumin biokaasuliiketoiminnan tuotantojohtaja Ari Suomilammi sanoo.

Soilfood mahdollistaa omalla lannoite- ja maanparannusainekonseptillaan kustannustehokkaan ja orgaanisen ratkaisun noin 1000 maatilalle. Kaikki lähtee alkukartoituksesta, jossa analysoidaan satoa eniten rajoittava tekijä ja rakennetaan siihen yksilöity ratkaisu.

”Me vaalimme Gasum-kumppanuutta – roolimme ovat selkeät ja toisiaan täydentävät. Yhteistyö on rehellistä ja toista arvostavaa, ja teemme molemmat intohimoisesti töitä yhteisten tavoitteiden eteen. Kun molemmat osapuolet tuntevat toistensa toimintatavat, syntyy keskinäinen luottamus ja symbioosi, jossa kumpikin tunnistaa toisen paikan”, Soilfoodin toimitusjohtaja Eljas Jokinen kertoo.

Tällä hetkellä Gasum ja Soilfood aloittavat yhteistyössä vaiheen, jossa lannoitetuotantoa sopeutetaan entistäkin markkinaehtoisemmaksi. Kierrätyslannoitteiden hygieenisyyttä, puhtautta ja tuoteturvallisuutta seurataan lannoitevalmistelain mukaisesti jo nyt, mutta jatkossa tuote jalostetaan vastaamaan myös suurimpien markkinatoimijoiden ehtoja.

”Olemme nyt polulla, jonka päässä meillä on hyvä mahdollisuus skaalata yhteistyömallimme valtakunnalliseksi läpi koko Gasumin biokaasulaitosverkoston ja tuottaa entistä parempia ja puhtaampia sivuvirtoja, joista Soilfood jalostaa tuotteita, joilla on vielä korkeampi markkina-arvo”, Jokinen jatkaa.