Tiesitkö, että..

  • Laitoksella voitaisiin tuottaa noin 140 GWh uusiutuvaa kaasua vuodessa. Normaalikokoisen biokaasulaitoksen tuotanto on n. 30 GWh.

  • Laitoksessa tuotettu kaasumäärä vastaisi noin 12 000 kaasuauton vuosikulutusta (18 000 km/a).
  • Tuotetulla kaasulla voitaisiin lämmittää 7 000 omakotitaloa vuodeksi (20 MWh/a).

Maailman suurin metanointilaitos Suomeen?

Jaa:

Joutsenoon kaavaillaan poikkeuksellisen suurta metanointilaitosta eli uusiutuvan metaanikaasun tuotantolaitosta, joka voisi osaltaan vaikuttaa Suomen hiilidioksipäästöihin.

Kemira, Lappeenrannan kaupunki ja Gasum selvittävät uusiutuvan kaasun tuotantolaitoksen teknistaloudellista kannattavuutta. Toteutettavuusselvityksen tekee Neste Jacobs ja sen on määrä valmistua kesäkuussa 2017. Yleensä metanoinnilla tarkoitetaan vedyn yhdistämistä joko hiilidioksidin tai hiilimonoksidin hiiliatomiin, jolloin tuotetaan metaania. Nykyiset energiakaasut koostuvat lähes kokonaan metaanista.

– Tulevaisuuden metanointilaitoksen sivutuotevety syntyisi meidän Joutsenon tehtaan elektrolyysiprosessissa. Metanoinnissa syntyisi lisäksi huomattava määrä lämpöä, joka voitaisiin kokonaisuudessaan hyödyntää tehtaamme prosesseissa, kertoo Janne Tynninen Joutsenon tehtaanjohtaja Kemira Chemicalsista.

Hiilidioksidin ja vedyn metanointiteknologiat ovat haastavia, ja ne ovat vielä kehitysvaiheessa. Mikäli teknologia demonstroidaan onnistuneesti käytännössä, Power-to-Gas-tuotantotavan metanointivaiheen kaupallinen kannattavuus paranee ja sen voi olettaa yleistyvän. Metanointiin liittyvässä Power-to-Gas-tuotantotavassa tuuli- ja aurinkosähkön tuotantopiikit varastoidaan vetyenergiaksi. Metanoimalla vety, se saadaan käyttökelpoisempaan muotoon.

Mikäli Joutsenossa tuotettava kaasu pystytään syöttämään siirtoverkostoon, uusiutuvan kaasun määrä kaasuverkossa voisi nousta moninkertaiseksi. Uusiutuva metaani olisi helppo hyödyntää esimerkiksi energiantuotannossa, teollisuudessa tai liikenteessä. Se johtaisi myös merkittävään kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen.

Teksti: Irene Easton