Content image

Mervi Leskinen

salkunhoitaja
p. 050 571 3995
mervi.leskinen@gasum.com

Lisätietoja tietosuojakäytännöistämme koskien henkilötietojesi käsittelyä, oikeuksistasi ja kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi saat Gasumin tietosuojaselosteesta.

Pienennä hiilijalanjälkeä energiamarkkinoilla

Kumppaninasi me autamme sinua uusiutuvaan sähköön liittyvissä kysymyksissä, päästökaupassa ja päästöjen kompensoinnissa. Tutustu tarkemmin tarjoamiimme palveluihin:

24.11.2021

COP26-ilmastokokous ja päästömarkkinoiden suuntaviivat

YK:n ilmastokokous järjestettiin pandemian takia vuoden myöhässä ja venyi myös aikataulustaan neuvotteluiden pitkittyessä. Ilmastositoumuksia nähtiin myös rahoituslaitosten ja yritysten osalta; ilmastoambitio ei ole enää pelkästään politiikan ajamaa, vaan myös yritykset ovat ajamassa asiaa eteenpäin.

Ilmastokokousta pidettiin viimeisimpänä mahdollisuutena päästä yhteisymmärrykseen muun muassa kansainvälisen päästökaupan säännöistä. Kokousta voidaan katsantokannasta riippuen pitää onnistumisena tai floppina.

Ensimmäistä kertaa ikinä kokouksessa päätettiin fossiilisista polttoaineista, mutta toisaalta kantaa otettiin vain kivihiilen käyttöön ja sopimuksen kieltä lievennettiin viime hetkille asti. Tärkeänä on pidetty sopimusta kansainvälisen ilmastokaupan säännöistä; asia jäi vuoden 2019 ilmastokokouksessa päättämättä.

Tärkeimpänä saavutettiin sopimus päästövähennysten käyttämisestä vain yhden maan kansallisiin tavoitteisiin, eli tuplalaskennan välttäminen. Kompromissina kuitenkin hyväksyttiin Pariisin sopimuksen markkinoille myös Kioton sopimuksen CDM-mekanismin yksiköitä vuosilta 2013-2020. Näiden yksiköiden päästövähennykset ovat jo toteutuneet, joten näiden yksiköiden käyttö ei tuo uusia ilmastohyötyjä. Tästä syystä Gasum Portfolio Services ei käytä näitä CDM-yksiköitä käydessään kauppaa päästökompensaatioyksiköillä.

Euroopan unionin päästökauppaan COP26:n päätöksillä ei ole suoraa vaikutusta, sillä EU ETS ei hyväksy kansainvälisiä päästövähennysyksiköitä. EU ETS-markkinalla on nähty COP26-kokouksen jälkeen kuitenkin uusia historiallisia huippuja yli tason 70 €/t, mutta ajureina on olleet enemmänkin tiukka energiamarkkinatilanne Euroopassa.

Myös päästökompensaatioiden hinnat ovat nousseet ennestään ilmastokokouksen jälkeen, vaikka nousua markkinoilla on kuluvana vuonna nähty jo huomattavasti.

Päästömarkkinoilla volatiliteetti jatkunee myös tulevaisuudessa. Gasum Portfolio Services tarjoaa asiakkailleen päästömarkkinoiden kaupankäynti- ja riskienhallintapalveluja, ja seuraa markkinaliikkeitä puolestasi.

Tutustu myös näihin
Content image
KOLUMNI

Euroopassa pyritään vauhdittamaan biometaanin tuotantoa ja käyttöä

Biokaasu on jäänyt aiemmin melko vähälle huomiolle EU:n energiapolitiikassa. Nyt tavoitteena on kasvattaa biokaasun tuotanto kymmenkertaiseksi nykyisestään.

Lue lisää
Content image
KOLUMNI

Science Based Targets -aloite – Biokaasu osana vastuullisuustavoitteiden saavuttamista

Yritykset asettavat nyt kunnianhimoisia vastuullisuustavoitteita, joista osa tukee Pariisin ilmastosopimuksen linjauksia. Tunnetuin tavoitteista on Science...

Lue lisää
Content image
KOLUMNI

Uusiutuva biokaasu on polttoaineena suositumpaa kuin koskaan - lue mitkä tekijät vaikuttavat Gasumin liikennebiokaasun hinnan muodostumiseen

Kaasuautoilijat ovat syystäkin seuranneet kiinnostuneina biokaasun viimeaikaista hintakehitystä. Lue blogistamme, mitkä tekijät biokaasun hintaan vaikuttavat.

Lue lisää