Maakaasu on puhtain fossiilinen energianlähde, sillä sen palamisessa ei synny rikkiä tai raskasmetalleja. Lue lisää maakaasun käytöstä Suomessa.

 

Tutustu

Maakaasun hinta seuraa energiamarkkinoita

Jaa:

Suomessa maakaasun energian hinta on sidottu hintaindekseillä raakaöljyn ja kivihiilen hintoihin sekä muun muassa sähkön ja kaukolämmön hintaa kuvaavaan Tilastokeskuksen kotimarkkinoiden perushintaindeksiin. Vuonna 2015 maakaasun hinta oli voimakkaassa laskussa öljyn ja kivihiilen hintojen heiketessä. 2016 hinnat polttoainemarkkinoilla kääntyivät nousuun, mikä nosti myös maakaasun hintaa. Nyt viimeisimmät hintaennusteet ennakoivat maakaasun hinnan kääntyvän jälleen laskuun.

Suurin painoarvo maakaasun hinnassa on raakaöljyn hintakehityksellä. Raakaöljyn hintaan vaikuttaa keskeisimmin globaalin kysynnän ja tarjonnan kehittyminen. Perinteisesti öljyviejämaiden yhteistyöjärjestö OPEC on pystynyt säätelemään globaalia hintakehitystä optimoimalla tuotantoaan, mutta vuonna 2014 alkaneen Yhdysvaltojen liuskeöljybuumin jälkeen asetelma on muuttunut. Tämän vuoden alussa OPEC-maat sopivat tuotannon leikkauksista tukeakseen hintojen nousua. Hintojen noustessa Yhdysvaltojen liusketuotannon kannattavuus kuitenkin paranee ja tuotanto lisääntyy. Kysyntäpuolella suurimpien kuluttajien, Yhdysvaltojen ja Kiinan, talouksien ja öljyvarastotasojen kehittyminen aiheuttaa eniten hintaliikkeitä. Myös ennusteita globaalin kysynnän kasvusta seurataan markkinoilla tarkasti.

Maakaasun hintaan vaikuttaa myös kivihiilen maailmanmarkkinahinnan kehitys. Kivihiilen merkittävin hinta-ajuri on maailman suurin kivihiilen tuottaja ja käyttäjä Kiina. Hiilen hinta on ollut laskutrendissä vuodesta 2010 lähtien. Vuonna 2016 hinnat kuitenkin kääntyivät voimakkaaseen nousuun, kun Kiina leikkasi tuotantoaan tukeakseen matalaksi painuneita hintoja. Hiilen hinnat ovat sittemmin tasaantuneet ja johdannaishintakäyrät ovat laskussa. Kiinassa on myös vähitellen alettu kiinnittämään enemmän huomiota ympäristökysymyksiin, ja maa pyrkiikin vähentämään tuotantoaan vuosittain. Euroopassa ja Yhdysvalloissa kivihiilen kysyntä on ollut laskutrendissä, kun uusiutuvien energiamuotojen ja maakaasun käyttö on lisääntynyt.

Sähkön hinta vaikuttaa maakaasun hintaan kotimarkkinoiden perushintaindeksin kautta. Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla keskeisin hinta-ajuri on sademäärien kehittyminen. Sähkömarkkinoilla hinnat ovat viime vuosina olleet laskutrendissä hyvän vesitilanteen ja leutojen talvien myötä. Viime vuonna hinnat kuitenkin kääntyivät nousuun, kun sademäärät jäivät normaalivuotta vähäisemmiksi. Myös kivihiilen hinnalla on edelleen merkittävä vaikutus pohjoismaisessa sähkön hinnan muodostuksessa. Viime vuosina tuetun tuulivoiman merkitys hinnanmuodostuksessa on kuitenkin kasvanut, kun käytössä oleva tuulivoimakapasiteetti on kasvanut voimakkaasti ja vanhaa fossiilista tuotantokapasiteettia on poistunut markkinoilta.

Tutustu myös näihin
Content image
ARTIKKELI

Silta vähähiiliseen yhteiskuntaan – Viisi väitettä maakaasusta

Maakaasun osuus Suomen energiankulutuksesta on n. 8 %. Maakaasuliiketoimintayksikömme johtaja Jouni Haikarainen vastasi viiteen maakaasua koskevaan väittämään.

Lue lisää
Content image

LNG edistää Outokummun ilmastotavoitteiden toteutumista

Outokumpu pienentää kaivosteollisuuden päästöjä käyttämällä maakaasua muun muassa senkkojen esilämmittämiseen. LNG:n ansiosta päästöt vähenevät noin 15 %.

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Teollisuus vähentää maakaasun avulla hiilidioksidipäästöjä

Teräsjätti SSAB aikoo uudistaa terästeollisuuden irrottautumalla tuotannon hiilidioksidipäästöistä.

Lue lisää