Miksi valita LNG eli nesteytetty maakaasu raskaan liikenteen polttoaineeksi? Lue lisää sen mahdollisuuksista päästöjen vähentämiseksi. 

 

Tutustu

02.11.2017  

Raskas liikenne mukaan päästönvähennystalkoisiin

Jaa:

Suomen liikenteessä kulkee liki 100 000 Suomeen rekisteröityä kuorma-autoa. Tavara kulkee maanteitä pitkin nopeaan tahtiin, ja kulkevan tavaran määrä ei tulevaisuudessa laske. Kuorma-autojen synnyttämien pienhiukkaspäästöjen suitsimiseen tarvitaan ratkaisuja, ja kaasu on yksi niistä.

Suomen hallitus on asettanut kunnianhimoiset tavoitteet päästövähennysten osalta vuodelle 2030. Tämä pitää sisällään muun muassa pienhiukkaspäästöjen puolittamisen ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistämisen liikenteessä. Käytännön keinot näiden tavoitteiden saavuttamiseen ovat kuitenkin moninaiset.

Suomen liikenteessä kulkee tätä nykyä liki 3 000 kaasuautoa ja hieman yli tuhat sähköautoa. Suurin osa näistä on kuitenkin henkilö- tai pakettiautoja.

Raskaan liikenteen suhteellinen osuus liikennepäästöjen määrästä kasvaa kuitenkin sitä mukaa, mitä enemmän henkilöautojen päästöt laskevat ja raskaan liikenteen määrä kasvaa. Tällä hetkellä noin kolmannes liikenteen kasvihuonekaasupäästöistä tulee paketti- ja kuorma-autoista. Tämän osuuden kasvun hillitsemiseen tarvitaan kestäviä ratkaisuja.

Puhdas kuorma-auto kulkee LNG:llä

Nesteytetty maakaasu (LNG) on raskaalle liikenteelle tarkoitettu vähäpäästöinen liikennepolttoaine. Yhdellä tankkauksella LNG:tä kuorma-auto kulkee jopa 1 100 kilometriä. LNG:n käytöstä syntyvät päästöt ovat myös huomattavasti pienemmät kuin fossiilisissa polttoaineissa. Esimerkiksi pienhiukkaspäästöjä LNG:n käytöstä ei synny lainkaan, ja typenoksidi- ja hiilidioksidipäästöt ovat matalammat.

Kaasumoottoreissa polttoaineen puhtaus vähentää myös huoltotarvetta. Kuljetusalalla kaluston käyttöikä ja huoltotarve kumuloituvat suoraan euroiksi. Kaasurekat tuottavat myös vähemmän melusaastetta. Niiden melutaso on merkittävästi matalampi kuin muilla polttoaineilla kulkevilla.

Hintatietoiselle loppukäyttäjälle lisäarvoa tuottaa myös se, että LNG:ssä on käytössä vakaa hinnoittelumalli, jonka avulla polttoainekulutuksesta johtuva hinta on matalampi kuin muilla polttoaineilla. LNG:n avulla voidaan saada noin 25 prosentin vuotuiset polttoainesäästöt verrattuna esimerkiksi dieseliin.

Jarruna kaasun yleistymiselle raskaassa liikenteessä ovat olleet muun muassa infrastruktuurin keskeneräisyys sekä ajoneuvojen valmistusmääristä johtuvat korkeammat hankintahinnat. Nyt markkinatilanne on kääntynyt vähitellen houkuttelevammaksi. LNG:llä kulkevia kuorma-autoja tarjoavat muun muassa Iveco, Scania ja Volvo Trucks.

Suomessa on tällä hetkellä kolme pilottitankkausasemaa, joilta saa tankattua myös LNG:tä. Nämä sijaitsevat Vuosaaren satamassa, Turun Satamassa sekä Jyväskylässä. Neljäs asema aukeaa marraskuussa 2017 Vantaan Tuupakkaan. Seuraavassa kaasutankkausasemien rakennusvaiheessa Gasum on sitoutunut rakentamaan tankkausasemaverkostoa myös laajemmaksi ottaen huomioon asiakastarpeet, kysynnän kasvun sekä liikenteen solmukohdat.

Tutustu myös näihin
Content image
ARTIKKELI

Kohti puhtaampaa liikennettä

Miten päästään kohti pienempiä päästöjä? Ratkaisu ei ole sähkö, kaasu tai edes polkupyöräily, vaan yhdistelmä kaikkia eri keinoja ja teknologioita.

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Hiilineutraali tulevaisuus rakennetaan yhteistyössä

Gasum edistää kestävää kehitystä ja vastuullisuutta yhdessä kumppanien ja sidosryhmien kanssa eri foorumeilla ja verkostoissa sekä käymällä laajaa vuoropuhelua.

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Lappeenranta valitsi vähäpäästöiset ajoneuvot

Hiilineutraaliksi kunnaksi tähtäävä Lappeenranta on päättänyt siirtyä käyttämään pääsääntöisesti uusiutuvaa energiaa käyttäviä ajoneuvoja.

Lue lisää