Kuljetusten kulut ja päästöt kevenevät kaasulla

Edullinen hinta ja ympäristöystävällisyys kuuluvat kaasun valtteihin, kun puhutaan raskaan liikenteen polttoainevaihtoehdoista. Lue lisää nesteytetystä maa- ja biokaasusta raskaan liikenteen polttoaineena!

 

Tutustu

Raskas liikenne tavoittelee päästörajoja etuajassa

Raskas liikenne ja kuljetusyhtiöt suhtautuvat myönteisesti päästöjen vähentämiseen. Kuormien korkeat täyttöasteet, reittien optimointi, liikennekaasun käytön lisääminen ja kaluston uusiminen kuuluvat nyt kuljetusyhtiöiden toimenpiteisiin.

Euroopan parlamentti ja neuvosto julkaisivat viime vuonna ehdotuksen päästönormien asettamisesta uusille raskaan kaluston hyötyajoneuvoille. Komissio esittää CO2-raja-arvojen kiristämistä niin, että ensimmäisessä vaiheessa kokonaispäästöt alenevat 15 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.

Vuoden 2030 tavoitteeksi on paalutettu vähintään 30 prosentin päästövähennys. Lopullinen tavoite tarkentuu vuoden 2022 tarkistuspisteessä.

Päästövähennysten raja-arvot esitetään prosentteina

Vertailuvuodeksi on asetettu vuosi 2019. Vuoden 2019 aikana saadaan ensimmäistä kertaa tietoja raskaan kaluston päästöistä ja polttoainekulutuksista aiemmin asetetun mittaus- ja raportointivelvollisuuden puitteissa.

Komissio ei esitä tarkkoja numeerisia raja-arvoja ennen vuotta 2022. Vähennystavoitteet ilmoitetaan prosentuaalisina.

Suomi kannattaa päästövähennysten raja-arvoja

Suomessa valtioneuvosto pitää päästöjen vähennyksiä raskaassa liikenteessä tärkeinä koko Euroopan Unionin (EU) tasolla. Suomi kannattaa esitettyjä raja-arvoja vähimmäistasona.

Suomen kantana on, että päästöttömien ja vähäpäästöisten ajoneuvojen tuloa markkinoille pitää edistää. Raskaan liikenteen pitää pystyä kuljettamaan suuria määriä tavaraa isolla kalustolla myös uusien raja-arvojen puitteissa.

Komission esityksen hyväksyminen ajoittuu näillä näkymin Suomen EU-puheenjohtajakauteen eli vuoden 2019 jälkipuoliskolle.

Kuljetusyhtiöt halukkaita päästövähennyksiin

Raskaan liikenteen osuus kaikista Euroopan tieliikenteen hiilidioksidipäästöistä on arvioiden mukaan 30 prosentin luokkaa. Kuljetusalan yrittäjien kommentit esitykseen ovat sangen myötäsukaiset.

Pariisin sopimuksen mukaisiin ilmastotalkoisiin löytyy halua, kunhan keinot ovat järkevät ja kustannukset eivät kaadu yksin yrittäjien niskaan.

DB Schenker: Hiilidioksidiekvivalenttipäästöt puolitetaan

Monille kuljetysyhtiöille EU:n päästötavoitteet ovat jo nyt arkipäivää. DB Schenkerin viestintä- ja markkinointipäällikkö Pasi Ripatti toteaa, että he toimivat emokonserni Deutsche Bahnin ympäristötavoitteiden mukaisesti ja tekevät osuutensa, jotta konsernin suhteelliset hiilidioksiekvivalenttipäästöt vähenevät 50 prosenttia vuodesta 2006 vuoteen 2030.

– Alkuperäinen tavoitteemme oli vähentää hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia vuodesta 2006 vuoteen 2020, mutta saavutimme tämän tavoitteen etuajassa. Maakuljetusten osalta tavoittelimme 20 prosentin päästövähennyksiä vuoteen 2020 mennessä, mutta senkin saavutimme jo vuoden 2017 aikana, hän kertoo.

Kaasuautojen valmistajilta odotetaan raskaan liikenteen malleja

Autonvalmistajien suuntaan kääntyy paljon katseita, sillä heidän kontollaan on saada uusien autojen päästöt vähenemään. Jo useampi valmistaja on lausunut ääneen, että EU:n asettamat vaatimukset eivät muodostu ongelmaksi.

Muutosten näkyminen autojen hinnassa on vielä arvioiden varassa. Moni povaa pientä nousua autojen hintoihin. Polttoainekustannukset voivat sen sijaan laskea.

Raskaan liikenteen tehokkuus säästää ympäristöä

Yhtä mieltä toimijat ovat siitä, että turhien kilometrien ajoa on minimoitava. Kuormien täyttöaste pitää niin ikään maksimoida.

Freja Transport & Logisticsin toimitusjohtaja Matti Urmas muotoilee asian seuraavasti:

– Kapasiteetin käyttöasteet, tyhjät kilometrit ja käytettävä polttoaine ratkaisevat. Isossa kuvassa merkittävää on myös kuljetusmuotojen valinta. Päädytäänkö raideliikenteeseen, maantieliikenteeseen vai niiden tehokkaaseen yhdistelmään.

26.6.2019

Tutustu myös näihin
Content image
ARTIKKELI

Metaania vedystä – Miksi vihreän vedyn metanointi kannattaa

Biokaasun tuotantopotentiaalista on vielä paljon käyttämättä, mutta yhä suurempi potentiaali piilee vihreästä vedystä tuotettavassa uusiutuvassa synteettises...

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Rekkafanit biokaasun jäljillä

Rekkafanit-sarjassa Nooa, Eevi ja Daniel tutustuvat biokaasulla kulkeviin rekkoihin ja suunnittelevat tulevaisuuden rekkoja.

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Biokaasun saatavuuden parantaminen on yksi tapa vähentää päästöjä heti

Uusiutuvan biokaasun ja muiden päästöttömien metaanipohjaisten polttoaineiden käyttöönotto on olennainen tekijä hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Gasum...

Lue lisää