Gasum yrityksenä

Olemme pohjoismainen energiayhtiö ja kaasualan paras asiantuntija. Yhdessä kumppaniemme kanssa edistämme kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta maalla ja merellä.

Tutustu Gasumiin

26.10.2018  

Gasumia rakennetaan yhteisvoimin – kuusi periaatetta vahvan yrityskulttuurin perustana

Jaa:

Uudistuminen on keskeinen osa energiayhtiö Gasumin strategiaa, ja yhtiö kulkee määrätietoisesti ja vastuullisesti kohti uusia mahdollisuuksia. Gasumilla on toimintaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa, ja toimivan pohjoismaisen kaasuekosysteemin rakentaminen edellyttää vahvaa yrityskulttuuria ja hyvää johtamista. Vuonna 2018 toteutettiin työyhteisöselvitys, jossa tarkasteltiin konsernin yrityskulttuuriin liittyviä asioita, johtamisen vahvuuksia ja kehittämistarpeita. Koko Gasumin yhteisen projektin lopputuloksena syntyi kuusi uudistettua johtamisen periaatetta.

"Olemme Gasumissa isolla muutosmatkalla. Merkittävä asemamme pohjoismaisen kaasuekosysteemin rakentajana vaatii meiltä sitoutumista moderniin ja keskustelevaan yrityskulttuuriin. Meille on tärkeää yhdistää johtamisen periaatteemme entistä vahvemmin strategiaamme, arvoihimme ja osaamiseemme, sekä varmistaa, että nämä periaatteet jaetaan läpi eri maiden ja liiketoimintojen. Haluamme yhdessä rakentaa uudistettujen johtamisen periaatteiden kautta entistä parempaa yrityskulttuuria ja johtamista", kertoo Gasumin henkilöstöjohtaja Anja Kuparinen.

Johtamisen kehittämisestä haluttiin kaikille yhteinen hanke. Kehitysprojekti polkaistiin käyntiin kuulemalla eri henkilöstöryhmiä siitä, mitä hyvä johtaminen heille merkitsee muuttuvassa toimintaympäristössä.

Keskusteluissa havaittiin, että samat johtamiseen liittyvät toiveet ja odotukset toistuivat läpi konsernin eri liiketoiminta-alueiden. Nämä toiveet ja odotukset otettiin johtamisen periaatteiden uudistamisen lähtökohdaksi. Lopputuloksena on kuusi kiteytettyä periaatetta, jotka kytkeytyvät läheisesti Gasumin tavoitteeseen laajentaa pohjoismaista kaasumarkkinaa ja rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä muuttuvassa toimintaympäristössä yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

Johtamisen uudistetut kuusi periaatetta liittyvät tavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamiseen, ratkaisukeskeisyyteen, palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen, luottamuksen rakentamiseen, kollegoiden tukemiseen sekä yhteisten onnistumisten juhlistamiseen. Kuparisen mielestä luottamus ja avoin dialogi luovat perustan hyvälle yrityskulttuurille:

"Jokainen meistä on vastuussa yhteisen luottamuksen rakentamisesta, ja luottamus on perusta sille, miten kehitämme yhtiötä ja itseämme. Luottamukseen perustuva avoin dialogi vuorostaan mahdollistaa palautteen antamisen rakentavasti".

Yrityskulttuuri rakennetaan yhteisvoimin

Uusia johtamisen periaatteita otetaan käytäntöön parhaillaan ympäri konsernia. Ne tulevat näkymään muun muassa erilaisissa henkilöstön tilaisuuksissa, rekrytoinneissa, valmennuksissa, perehdytyksissä ja kehityskeskusteluissa. Johtoryhmän tehtävänä on varmistaa, että periaatteet otetaan käyttöön koko organisaatiossa läpi liiketoimintojen. Periaatteet tukevat ja helpottavat esimiehiä oikeiden toimintatapojen löytämisessä ja mahdollistavat myös tilanteisiin puuttumisen silloin, kun johtamisessa kohdataan haasteita.

Kuparinen painottaa, että kaikilla gasumlaisilla on tärkeä rooli siinä, että periaatteet tulevat käytäntöön.

"Esimiehillä on tärkeä rooli sen varmistamisessa, että johtamisen periaatteista keskustellaan ja että ne muuttuvat konkreettisiksi. Kaikki gasumlaiset ovat kuitenkin yhdessä vastuusta siitä, millaista yrityskulttuuria rakennamme. Matka on vasta alussa, ja meidän on tehtävä määrätietoisesti ja vastuullisesti työtä sen eteen, että periaatteiden mukaan todella toimitaan. Nämä kuusi periaatetta ovat tärkeä osa Gasumin strategian toteutusta, ja uskon, että niiden ohjaamina onnistumme yhdessä uudistamaan yhtiömme yrityskulttuuria".

Tutustu myös näihin
Content image
ARTIKKELI

Kiertotaloudesta löytyy avaimet vähähiiliseen tulevaisuuteen

Kiertotalous on viimeisten vuosien aikana noussut julkisessa keskustelussa yhdeksi näkyvimmistä keinosta saavuttaa Suomen päästövähennystavoitteet.

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Kaupungit kiertotalouden eturintamassa

Kiertotaloudesta on tullut keskeinen teema energiajärjestelmää käsittelevässä keskustelussa. Ratkaisut tehdään nyt enenevissä määrin kaupungeissa.

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Kaasulla rakennetaan siltaa hiilineutraaliin yhteiskuntaan

Biokaasun rooli kiertotaloudessa ja luonnonkaasujen merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä olivat keskiössä Kaasurahaston seminaarissa Tampereella.

Lue lisää