Hävikistä hyödyksi

IKEA Suomi ja Gasum aloittivat vuonna 2017 yhteistyön, jossa IKEA-tavaratalojen ravintoloiden biojätteistä tuotetaan kotimaista ja vähäpäästöistä biokaasua. Samalla tavaratalojen yhteyteen rakennetaan kaasutankkausasemat. 

Lue lisää

Kiertotaloudesta löytyy avaimet vähähiiliseen tulevaisuuteen

Kiertotalous on viimeisten vuosien aikana noussut julkisessa keskustelussa yhdeksi näkyvimmistä ja konkreettisimmista keinosta saavuttaa Suomen kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet. Suomen tulee vuoteen 2030 mennessä vähentää pienhiukkaspäästöjä jopa 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta. Jotta tähän päästäisiin, suomalaisten kulutustottumuksien tulee muuttua.

Vuonna 2016 solmittu Pariisin ilmastosopimus sai viimeistään ihmiset ympäri maapalloa havahtumaan ilmaston lämpenemiseen, sekä siihen, että meidän kaikkien on toimittava sen hillitsemiseksi. Kasvavat päästövähennystarpeet ohjaavatkin yhteiskuntaamme enemmän ja enemmän kohti entistä laajamittaisempaa jätteiden hyötykäyttöä, ja erityisesti kohti kiertotaloutta.

Kiertotalous sisältää käsitteenä monia keinoja resurssien viisaaseen käyttöön. Kyse on tavaroiden ja palveluiden tuotannossa ja kulutuksessa synnyttävän jätteen ja hukkaan menevän materiaalin vähentämisestä.

Kiertotalouden ratkaisut voivat pitää sisällään muun muassa

  • Jätteenkäsittelyä

  • Tuotantoprosessien kehittämistä

  • Liikenneratkaisujen kehittämistä

  • Aluekaavoitusta

  • Digitaalisiin ratkaisuihin perustuvaa älykkyyttä

  • Jätteen kierrätysaste kasvaa

Suomalaisten kuluttajien osalta kiertotalouteen siirtyminen vaatii siirtymistä kohti kestävämpiä kulutusvalintoja. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi tavaroiden jakamista suoran omistamisen sijaan, ympäristöystävällisesti tuotettujen elintarvikkeiden sekä vähäpäästöisten kulkuneuvojen valintaa. Samalla hyödyntämättömän jätteen määrää täytyy vähentää rajusti.

EU:n kiertotalousdirektiivin myötä yhdyskuntajätteen kierrätysaste pitää kasvattaa puolitoistakertaiseksi nykypäivään verrattuna vuoteen 2023 mennessä. Myös käsitellyn biojätteen määrä täytyy puolitoistakertaistaa.

Eräiden arvioiden mukaan kotitalouksien sekajätepussit sisältävät edelleen jopa 30 prosenttia biohajoavaa jätettä – sellaista, joka nyt menee poltettavaksi, kun sen sisältämä energia voitaisiin hyvin käyttää edelleen esimerkiksi biokaasun tuotannossa.

Yritykset tekevät töitä kiertotalouden edistämiseksi

Yritykset solmivat nyt kasvavissa määrin yhteistyökumppanuuksia, joilla ne pääsevät selkeämmin osaksi kiertotaloutta. Markkinat maailmalla ovat niin valtavat, että yrityksen on vaikea pärjätä yksin suurempien joukossa. Siksi yhteistyö eri toimijoiden välillä on keskeistä ympäristöystävällisempään toimintaan pyrkiessä.

Vähäpäästöisen liikenteen yleistyminen, tuotannon sivuvirtojen parempi hyödyntäminen tai pohjoismaisen kaasuinfrastruktuurin kehittyminen ovat konkreettisia toimia, jotka hyödyntävät kiertotalouden ratkaisuja.

Puhdasta energiaa aiemmin hyödyntämättömästä raaka-aineesta

Hyvä esimerkki biokaasua arvoketjussaan hyödyntävästä yrityksestä on Eerola-yhtiöt, joka kerää lietettä esimerkiksi ravintoloiden rasvakaivoista. Yritys toimittaa eteenpäin rasvan, joka aiemmin vietiin hyödyntämättömänä jätevedenpuhdistamolle tai kaatopaikalle. Rasvasta tuotetaan puhdasta biokaasua. Biokaasua voidaan lopulta hyödyntää Eerola-yhtiöiden raskaiden ja kevyiden ajoneuvojen polttoaineena.

Rasvakaivolietteen hyödyntämisestä polttoaineena syntyy huomattavia päästövähennyksiä. Kun Eerola-yhtiöt ryhtyy käyttämään biokaasua polttoaineenaan kahdeksassa ajoneuvossaan, vähenevät niiden käytöstä syntyvät CO2-päästöt yhteensä jopa 2 600 tonnia vuodessa. Tämä vastaa lähes 600 asunnon (70 m2) lämmityksestä aiheutuvia päästöjä.

Kiertotaloudessa yhdistyvät ympäristöystävällisyys ja taloudellinen tuottavuus

Kiertotaloudessa resurssit ja ympäristöajattelu yhdistyvät taloudellisesti tuottavaksi kokonaisuudeksi. Tuottavuuteen päästään, kun tuotannon sivuvirrat hyödynnetään ja toisen jätteestä tulee toisen rakennusväline.

Suomella on eritysosaamista cleantechissa ja erityisesti energiataloudessa. Uusiutuvan energian erilaisten komponenttien ja mittareiden valmistaminen sekä laadunvalvonta ovat maassamme huippuluokkaa.

Yritysten lisäksi myös kaupungit voivat tulla osaksi kiertotalouden ratkaisuja. Kaupunkisuunnittelun keinoin sivuvirtojen hyödyntäminen voidaan tehdä helpommaksi.

Biokaasu on olennainen osa kiertotaloutta

Biokaasu on ympäristöystävällinen polttoaine, jonka raaka-aineeksi kelpaavat niin yritysten ja teollisuuden biohajoavat sivuvirrat kuin kuluttajilta kertyneet biojätteet, jätevedenpuhdistamoiden lietteet, tai vaikkapa maatalouden lanta ja peltobiomassa.

Biokaasun kasvava kysyntä on osoitus kiertotalouden nousemisesta yhä tärkeämmäksi osaksi suomalaisten arkea, ja kaasuautojen kasvava määrä kaasuautoilun asettumisesta luonnolliseksi osaksi Suomen liikennettä. Olemme ottaneet ensimmäiset askeleet kohti vähähiilistä yhteiskuntaa, mutta matkaa kestävään tulevaisuuteen on. Siinä kiertotaloudella on tärkeä osa.

6.7.2018

Tutustu myös näihin
Gasumin biokaasulaitos Turussa
ARTIKKELI

Turun biokaasulaitos on malliesimerkki kiertotaloudesta

Turun Topinpuistossa sijaitseva Gasumin biokaasulaitos on käynyt viime vuosina läpi merkittävän laajennuksen ja modernisoinnin.

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Itämerta suojellaan kiertotalouden keinoin

Itämeren tilaa voidaan parantaa esimerkiksi polttoainevalinnoilla ja ravinteiden kierrätyksellä.

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Vuonna 2030 kiertotalous on tavallinen tapa ajatella

Hyvät kiertotalousratkaisut tulee seuraavaksi skaalata suurempaan mittakaavaan, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Lue lisää