Ari Suomilammi

Ari Suomilammi

johtaja, Suomen biokaasun tuotanto
p. 040 065 3351
ari.suomilammi@gasum.com

Pidetään yhdessä maailma kierrossa

Biokaasun tuotanto on osa kiertotaloutta. Kun jätettä käytetään syötteenä biokaasun tuotannossa, se ei enää olekaan jätettä vaan 100-prosenttisesti uusiutuvan polttoaineen raaka-ainetta.

 

Lue lisää

15.09.2023

Biokaasuvallankumous vauhdittaa kiertotaloutta

Kiertotalouden merkitys kasvaa koko ajan sekä globaalilla että paikallisella tasolla. Gasum tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden vähentää kasvihuonekaasupäästöjään ja parantaa kilpailukykyään liittymällä osaksi biokaasukiertoa.

Kiertotalouden ytimenä toimii jätteen muuntaminen arvokkaiksi hyödykkeiksi, kuten biokaasuksi ja biolannoitteiksi. Gasum on yksi harvoista yhtiöistä, jotka voivat tuottaa ja tarjota Pohjoismaissa biokaasua teollisella tasolla. Gasumin tavoitteena on tuoda markkinoille vuosittain seitsemän terawattituntia (TWh) uusiutuvaa biokaasua vuoden 2027 loppuun mennessä.

Muuntamalla biojätteen, lannan tai teollisuuden sivuvirrat biokaasuksi Gasum tuottaa uusiutuvan energian lisäksi arvokkaita sivutuotteita, kuten biolannoitteita vastuullisen maatalouden tarpeisiin. Ottamalla typen, fosforin ja kaliumin kaltaiset ravinteet talteen biokaasun tuotantoprosessissa, syntyy arvokkaita hyödykkeitä maatalouden tarpeisiin. Tämä suljetun kierron toimintamalli maksimoi raaka-aineiden käytön tehokkuuden ja minimoi syntyvän jätteen määrän.

Gasum Fertilizers 02 1200x780.jpg

Kuva: Kierrätyslannoitteen levitystä Lohjalla

”Kaikki raaka-aineiden käytön tehokkuuden parantaminen, jätteen syntymisen välttäminen ja resurssien täysi hyödyntäminen on aina vain tärkeämpää. Sen pitäisi olla globaali tavoite, sillä ilmasto ja ympäristö ovat globaaleja asioita. Odotamme asioiden edistyvän merkittävästi – erityisesti Euroopassa – ja Pohjoismaiden raivaavan tietä biokaasun alalla”, sanoo Gasumin tuotantojohtaja Ari Suomilammi.

Kattava kiertotalousprosessi

Kattava kiertotalouden arvoketju koostuu useista vaiheista ja prosesseista. Gasumin asiakkailla on merkittävä rooli biokaasun tuotannossa raaka-aineina käytettävien sivuvirtojen toimittajina. Gasum toimittaa sitten biokaasua näille asiakkaille ja palauttaa ravinteet takaisin maatalouden käyttöön.

Esimerkiksi Oulussa paikallinen jätehuoltoyhtiö toimittaa Gasumille biojätettä Oulun alueelta. Vastaanotettu biojäte muunnetaan uusiutuvaksi biokaasuksi, joka myydään jätehuoltoyhtiölle jäteautojen polttoaineeksi. Tämä sama prosessi on käytössä Turussa paikallisen jätevedenpuhdistamon kanssa. Jäte toimitetaan Gasumille, joka tuottaa siitä polttoaineena käytettävää biokaasua.

Turun biokaasuauto.jpg

Kuva: Turussa paikallisen jätevedenpuhdistamon jäte toimitetaan Gasumille ja siitä tuotetaan polttoaineena käytettävää biokaasua.

”Luonnonvarojen tehokas käyttö varmistaa, että kaikki sivuvirrat hyödynnetään tehokkaasti eikä niitä tuhlata. Biojäte on tästä hyvä esimerkki, sillä sitä voi käyttää energiantuotantoon ja lannoitteiden valmistukseen. Jos se kompostoidaan, metaani vapautuu ilmakehään. Biokaasutuotannossa energia otetaan talteen tehokkaasti ja kierrätetään”, Ari Suomilammi kertoo.

Biokaasukiertoon liittyminen tuo monia etuja

Vaihtaminen biokaasuun tuottaa yrityksille monenlaisia etuja maakaasun käyttöön verrattuna. 

Vaikka biokaasun hinta on tällä hetkellä korkeampi kuin maakaasun, biokaasun tuotantoa sekä käyttöä edistetään usein tuilla tai verohelpotuksilla. Biokaasu luokitellaan päästöttömäksi EU:n päästökauppajärjestelmässä (EU ETS), mikä antaa teollisuuslaitoksille mahdollisuuden kustannussäästöihin päästökaupassa. Lisäksi tällä hetkellä maakaasua käyttävät kohteet ja laitteet voivat suoraan siirtyä käyttämään biokaasua, joten uusia investointeja ei tarvita.

Teollisuuslaitokset voivat myös hyödyntää kustannustehokasta logistiikkaa käyttämällä biokaasua olemassa olevan putkiston kautta tai nesteytettynä biokaasuna (LBG). Paikallisesti tuotetun energian käyttö parantaa lisäksi ilman laatua. Päästöjen vähentäminen kiertotalouden avulla antaa yrityksille myös mahdollisuuden toteuttaa kestävän kehityksen sitoumuksiaan.

”Biokaasun käyttöönotto mahdollistaa yrityksille tuotteiden markkinoinnin ekologisesti vastuullisina, mikä vetoaa ympäristötietoisiin kuluttajiin. Ihmiset ovat huolissaan ympäristön tilasta ja valmiita maksamaan enemmän tuotteista, jotka ovat heidän arvojensa mukaisia”, Ari Suomilammi toteaa.

Tutustu myös: Biokaasu tarjoaa puhtaamman vaihtoehdon teollisuudelle

Tutustu myös
Content image
ARTIKKELI

Uusiutuva biokaasu näyttää mallia koko yhteiskunnalle

Biokaasu on polttoaine, joka mahdollistaa kiertotalouden ja edistää luonnonvarojen tehokasta käyttöä. Sillä on kuitenkin myös muita etuja. Koska biokaasu on...

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Biokaasun saatavuuden parantaminen on yksi tapa vähentää päästöjä heti

Uusiutuvan biokaasun ja muiden päästöttömien metaanipohjaisten polttoaineiden käyttöönotto on olennainen tekijä hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Gasum...

Lue lisää
Content image
KOLUMNI

Euroopassa pyritään vauhdittamaan biometaanin tuotantoa ja käyttöä

Biokaasu on jäänyt aiemmin melko vähälle huomiolle EU:n energiapolitiikassa. Nyt tavoitteena on kasvattaa biokaasun tuotanto kymmenkertaiseksi nykyisestään.

Lue lisää