27.12.2018

Gas leak at Gasum LNG terminal at Øra in Fredrikstad, Norway

A gas leak was detected today at 13.55 in Gasum LNG terminal at Øra. The situation is under control, and the emergency response authorities has secured the area. The leak is now stopped.

More information: Kenneth Olsen +47 934 88 774

Gasslekkasje ved Gasum LNG terminal på Øra i Fredrikstad, Norge

En gasslekkasje ble I dag kl. 13.55 oppdaget på Gasum LNG terminal på Øra. Situasjonen er under kontroll, og nødetatene har sikret området. Feilen er identifisert og lekkasjen er nå stoppet.

Mer informasjon: Kenneth Olsen +47 934 88 774