Hinnat nousevat energiamarkkinoilla

Raakaöljyn ja kivihiilen hintojen kohoaminen näkyy myös sähkön ja kaasun hintakehityksessä.

Suomessa maakaasun energian hinta on sidottu hintaindekseillä raakaöljyn ja kivihiilen hintoihin sekä muun muassa sähkön ja kaukolämmön hintoja kuvaavaan Tilastokeskuksen kotimarkkinoiden perushintaindeksiin. Kesällä 2017 polttoaineiden hinnat kääntyivät alkuvuoden laskun jälkeen uudelleen nousuun, mikä on heijastunut myös maakaasun hintakehitykseen. Viimeisimmät ennusteet ennakoivat hintojen nousun kuitenkin tasaantuvan.

Voimakkainta hintojen nousu on ollut öljymarkkinoilla, jossa hinnat ovat kesäkuun pohjalukemien jälkeen vahvistuneet noin 40 prosenttia. Hintojen vahvistumisen taustalla ovat vaikuttaneet ennusteet globaalin kysynnän nopeammasta kasvusta ensi vuonna sekä geopoliittisen jännitteiden kasvu erityisesti Lähi-idässä. Lisäksi markkinoilla uskotaan öljyviejämaiden yhteistyöjärjestö OPECin jatkavan alkuvuonna tekemäänsä tuotannonleikkaussopimusta myös ensi vuoden ajan. Hintojen nousu on kuitenkin parantanut liuskeöljyn tuotannon kannattavuutta, ja Yhdysvaltojen öljyntuotanto kohosikin marraskuussa korkeimmilleen 47 vuoteen.

Myös kivihiilimarkkinoilla hinnat ovat olleet nousutrendissä alkukesästä lähtien. Kivihiilen hintoja ovat tukeneet kysynnän kasvu Aasian markkinoilla ja toisaalta tarjonnan pienentyminen Australian ja Indonesian tuotantohäiriöiden seurauksena. Euroopassa kivihiilen kysyntää ovat nostaneet Etelä-Euroopan matalalle painuneet vesivarastot sekä Ranskan matalampi ydinvoimatuotanto. Tulevaan hintakehitykseen vaikuttavat keskeisesti maailman suurimman hiilen tuottajan ja käyttäjän Kiinan politiikan muutokset – vuonna 2016 tehtyjen tuotannon leikkausten toistuminen on mahdollista. Lisäksi Euroopassa Saksan hallitusneuvotteluiden yhteydessä on keskusteltu useiden hiilivoimaloiden sulkemisesta seuraavien vuosien aikana.

Kivihiilen hinnalla on edelleen merkittävä vaikutus pohjoismaisessa sähkön hinnan muodostuksessa, mikä näkyy sähkön pidemmän pään hintojen nousuna syksyn aikana. Myös päästöoikeuden hinnan vahvistuminen on tukenut hintoja. Lähipään nousua on kuitenkin rajoittanut runsaiden sateiden myötä hyvä vesitilanne sekä ydinvoiman tasainen saatavuus. Tulevan talven hintakehitykseen vaikuttaa keskeisemmin säätila. Tuulinen ja sateinen sää kasvattaa tarjontaa, kun taas kylmä sää nostaa kysyntää. Sääennusteisiin liittyy paljon epävarmuutta: joidenkin sääennusteiden mukaan talvesta olisi tulossa kylmin viiteen vuoteen, kun taas osa ennusteista ennakoi viime vuosien kaltaista leutoa talvea. 

15.12.2017

Tutustu myös näihin
Content image
ARTIKKELI

Gasum auttaa navigoimaan energiastrategioiden viidakossa

Tämänpäiväisessä jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä on yhä riskialttiimpaa jättäytyä pelkästään yhden energialähteen varaan. Energialähteiden...

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Metaania vedystä – Miksi vihreän vedyn metanointi kannattaa

Biokaasun tuotantopotentiaalista on vielä paljon käyttämättä, mutta yhä suurempi potentiaali piilee vihreästä vedystä tuotettavassa uusiutuvassa synteettises...

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Gasum on sitoutunut minimoimaan toiminnastaan aiheutuvat metaanipäästöt

Gasum hyödyntää laaja-alaisesti uutta teknologiaa metaanipäästöjen havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi. Päästöjen havaitsemista voidaan tehostaa varta vasten...

Lue lisää