Martti Sassi

Johtaja, Tornion-tehtaat, Outokumpu

Outokumpu on ruostumattoman teräksen johtava tuottaja, jolla on toimintoja yli 30 maassa.

Tornion tuotantoketjuun kuuluu myös Kemin kaivos, EU-alueen ainoa kromikaivos, joka takaa Outokummulle ruostumattoman teräksen tärkeimmän raaka-aineen saannin pitkälle tulevaisuuteen.

LNG edistää Outokummun ilmastotavoitteiden toteutumista

Ruostumattoman teräksen johtava tuottaja Outokumpu pienentää kaivosteollisuuden päästöjä käyttämällä maakaasua muun muassa senkkojen esilämmittämiseen. LNG:n ansiosta päästöt vähenevät noin 15 prosenttia aiemmasta.

Miksi LNG houkuttelee?

Tavoitteenamme on vuoteen 2020 mennessä edelleen vähentää suoria hiilidioksidipäästöjämme. Siirtyminen nesteytetyn maakaasun käyttöön tukee tätä tavoitetta erinomaisesti. LNG:n myötä hiilidioksidipäästömme pienenevät noin 15 prosenttia. Myös typenoksidipäästöt pienenevät noin 10 prosenttia. Parannamme samalla terästehtaamme kilpailukykyä, koska tuotantokustannuksemme pienenevät vakaampien energiahintojen ansiosta.

Mihin Outokumpu käyttää maakaasua?

Käytämme maakaasua Outokummun Tornion-tehtaiden prosessissa muun muassa terässulatolla senkkojen esilämmittämiseen, kuumavalssaamolla askelpalkkiuuneissa aihioiden kuumentamiseen ennen kuumavalssausta sekä kylmävalssaamolla hehkutusuuneissa.

Torniossa on maailman integroiduin ruostumattoman teräksen tuotantolaitos. Tuotantoketjuun kuuluvat ferrokromitehdas, terässulatto, kuumavalssaamo, kylmävalssaamo ja Kemin kaivos. Tornion tehdasalueella on meidän operoimamme Röytän satama. Kemin kaivos on EU-alueen ainoa kromikaivos. Saamme sieltä ruostumattoman teräksen tärkeimmän raaka-aineen, kromin.

Miten maakaasun käyttöönotto etenee?

Maakaasun käyttöönotto etenee tehtaalla vuoden 2018 aikana. Maakaasumuutostyöt ovat noin 25 miljoonan euron investointi. Tulevaisuudessa voimme mahdollisesti siirtyä LNG-laivoihin linjalaivaliikenteessämme. Korvaamme propaanin nesteytetyllä maakaasulla. Teemme kaikkiin tarvittaviin prosessivaiheisiin putkisto- ja poltinmuutoksia, jotta maakaasu saadaan käyttöön propaanin tilalle.

29.6.2018

Tutustu myös näihin
Content image

Glava ja Gasum: vastuullista kumppanuutta vuosikymmenen ajan

Norjalainen teollisuusyhtiö on tehnyt LNG:n avulla tuotantoketjustaan vastuullisemman. Glavan ja Gasumin kumppanuus alkoi yli 10 vuotta sitten, kun yksi Norj...

Lue lisää
Content image

Kaasu kuuluu tulevaisuuden satamapalveluihin

Ruotsin Oxelösundin satamaan kaasuterminaalia rakentava OxGas pyrkii vähentämään merenkulun päästöjä rakentamalla uuden kaasuterminaalin.

Lue lisää
Content image

Uusiutuva energia kiinnostaa biojalostamoa

Raumalainen Forchem tekee kaasulla kotimaisesta mäntyöljystä muun muassa innovaatiopalkittua rehua. Jatkossa maakaasu halutaan vaihtaa biokaasuun.

Lue lisää