Alkuperätakuiden markkina

"Käytännössä paras tapa pysyä kärryillä alkuperätakuiden hintakehityksestä on jatkuva yhteydenpito alan eri toimijoiden välillä. Pörssin puuttuessa ei ole mahdollista netistä tarkastaa takuiden reaaliaikaista hintaa."


Mervi Leskinen
, salkunhoitaja, Gasum Portfolio Services

Tutustu palveluihimme

Alkuperätakuilla varmistetaan, että sähkö on tuotettu uusiutuvasti

Mikä alkuperätakuu?

  • Alkuperätakuu on tapa varmistaa sähkön uusiutuva alkuperä sähkön verkkoon syöttämisen jälkeen.

  • Alkuperätakuiden hankinta ei edellytä uuden sähkösopimuksen tekemistä.

  • Yksi sähkön alkuperätakuu = 1 MWh (megawattitunti) uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä.

Lataa maksuton opas sähkön alkuperätakuiden hankinnasta täyttämällä tilauslomake. Oppaasta saat lisätietoa miten alkuperätakuut hankitaan? Kuinka paljon alkuperätakuita yritykseni tarvitsee? 

Sähkön alkuperätakuut ovat tapa varmistaa, että sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Eniten alkuperätakuita myönnetään vesivoimalle, ja erityisesti tuulivoima kasvattaa osuuttaan.

Sähköä tuotetaan Suomessa ja Pohjoismaissa eri tavoin ja tuotettu sähkö syötetään  sähköverkkoon. Yksittäisen sähkön kuluttajan on näin ollen mahdotonta valita sähköverkosta juuri tietyllä tavalla tuotettua sähköä. Niin yritykset kuin kuluttajatkin haluavat suosia uusiutuvaa energiaa ja tätä varten on luotu alkuperätakuujärjestelmä. 

Alkuperätakuu on todiste siitä, että tietty määrä sähköä on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Sähköverkkoon on siis syötetty alkuperätakuita vastaava määrä uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä. Alkuperätakuu sisältää tiedon sähköenergian tuotantoajankohdasta, -muodosta ja -paikasta. 

Alkuperätakuiden markkina kasvaa – kansainväliset suuryritykset näyttävät tietä

Alkuperätakuiden markkina on reippaassa kasvussa energiamarkkinoiden muuttuessa ja vastuullisuustavoitteiden noustua ryminällä yritysten strategioihin. Uusiutuvaan energiaan liittyvät kysymykset ovat keskeisessä roolissa kun yritykset tarkentavat pitkän tähtäimen suunnitelmiaan ja miettivät keinoja hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Esimerkiksi RE100-hankkeessa suuri määrä Coca-Colan ja Googlen tapaisia kansainvälisiä suuryrityksiä on sitoutunut hankkimaan tulevien vuosien aikana 100-prosenttisesti uusiutuva energiaa. Suomessa esimerkiksi Kesko on sitoutunut käyttämään vain uusiutuvaa energiaa toiminnoissaan.

Kuva: K-ryhmä on sitoutunut käyttämään uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä.
Kuva: K-ryhmä on sitoutunut käyttämään uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä.

Vesivoima myönnettyjen alkuperätakuiden kärjessä

Kaikki alkuperätakuut tekevät tällä hetkellä kauppansa. Eniten alkuperätakuita myönnetään tällä hetkellä vesivoimalle, jonka tuotantoa on paljon muun muassa Norjassa. Myös tuulivoiman osuus kasvaa sitä mukaa, kun se valtaa alaa sähkömarkkinoilla yleisemminkin. 

"Tulevaisuudessa aurinkovoima menee varmasti sähkön alkuperätakuiden markkinoilla bioenergian ohi, sillä sen tuotanto kasvaa hyvin nopeasti."

- Mervi Leskinen, salkunhoitaja, Gasum Portfolio Services

Alkuperätakuujärjestelmä kattaa Suomessa ainoastaan uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön, mutta esimerkiksi Ruotsissa takuita myönnetään myös ydinvoimalle ja fossiilienergialla tuotetulle sähkölle. Vuoden 2021 aikana myös ydinvoima tulee osaksi alkuperätakuujärjestelmää myös Suomessa. 

Sähkön alkuperätakuilla ei ole pörssiä

Alkuperätakuiden hankinta on aina kahden kauppaa, sillä toimivaa pörssiä niille ei tällä hetkellä ole. Oikea hintataso määräytyy siis ostajan, myyjän ja mahdollisen välittäjän keskustelujen ja tarpeiden perusteella.

Hyvin tarjolla olevien tuotantotapojen takuut ovat yleensä kustannuksiltaan kohtuullisia. Toisaalta sähkön hankkijan tarkat toiveet tuotantoajasta tai -paikasta nostavat usein hintoja.

Alkuperätakuisiin on määritelty voimassaoloaika, jonka aikana se tulee käyttää eli peruuttaa markkinoilta. Käytännössä alkuperätakuiden vanheneminen on harvinaista, sillä markkina säätelee takuiden hintaa. Jos ylimääräisiä takuita tuotettaisiin paljon, hinnan halpeneminen varmistaisi menekin.

Valvottu järjestelmä perustuu EU-direktiiviin

Alkuperätakuujärjestelmä on Euroopan laajuinen, ja siinä on mukana valtaosa Euroopan maista. Euroopan ulkopuolella on käytössä muitakin järjestelmiä esimerkiksi I-REC. Euroopan alkuperätakuiden taustalla on aina sama EU:n direktiivi.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä voi myydä ainostaan järjestelmän mukaisella alkuperätakuulla.

EU:n järjestelmää ja direktiiviä valvovat kansalliset elimet. Suomessa alkuperätakuita koskevan lain noudattamista ja sähkön markkinointia valvoo Energiavirasto.

Jätä tarjouspyyntö alkuperätakuista

Asiantuntijamme auttavat sinua valitsemaan yrityksesi tarpeisiin parhaan ratkaisun ja hankimme sähkön alkuperätakuut puolestasi. Jätä meille tarjouspyyntö lomakkeella ja asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä mahdollisimman pian!

Päivitetty 6.11.2020

Tutustu myös näihin
Content image
ARTIKKELI

Gasum on asiantunteva kumppani päästökauppamarkkinoilla

Kansainvälisten ilmastotavoitteiden tiukentuessa yhä useammat yritykset osallistuvat Euroopan unionin päästökauppamarkkinoille. Järjestelmä perustuu...

Lue lisää
Content image

Alkuperätakuilla uusiutuvaa sähköä

Mitä sähkön alkuperätakuut ovat ja miten markkina toimii? Alkuperätakuut ovat mahdollisuus pienentää hiilijalanjälkeä.

Lue lisää
Gasum päästökauppa
ARTIKKELI

Päästökauppa kiristyy - sähkön hinta nousee

Päästökaupan kiristyminen uuden lainsäädännön myötä saattaa lisätä uusiutuvaan energiaan kohdistuvia investointeja.

Lue lisää