Uusi maakaasumarkkinalaki astuu voimaan 1. tammikuuta 2018.

  • Kaasumarkkinat toimivat nykyisellään pääsääntöisesti aina markkinoiden avautumiseen asti.

  • Markkinat avautuvat Suomessa kello 7.00 1. päivänä tammikuuta 2020.

  • Gasum TSO (transmission system operator) on koordinoinut kaasumarkkinasääntötyötä yhteistyössä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa 2017–2019.

 

 

Kuin osuisi liikkuvaan maaliin – Kaasumarkkinoiden avautuminen vaatii usean liikkuvan palan yhteen sovittamista

Vuodenvaihteessa kaasumarkkinoiden avautumisen suunnittelu saadaan tässä muodossaan päätökseensä. Samalla kun kaasumarkkinat avautuvat kilpailulle, yhdistyvät ne myös Balticconnector-kaasuputken myötä Viron ja Latvian markkinoihin.

Työtä markkinoiden avautumisen eteen on tehty vuodesta 2017. Vasta vuodenvaihteen jälkeen ja uusien markkinasäädösten astuttua voimaan, voimme tietää, millaisiksi uudet markkinat tulevat oikeasti muotoutumaan.

Mukana avautumisen valmistelutyössä on ollut yli 100 henkilöä, jotka kaikki toivat jotain omaa keskustelupöytään. Pöydän ääressä oli niin viranomaisia, ministeriöiden edustajia, asiakkaitamme kuin markkinoille pyrkiviä uusia toimijoita. Valmista mallia Suomen kaasumarkkinoita vastaavalle markkinasäädökselle ei ollut. Laaja valmistelukunta olikin olennaisessa osassa siinä, että markkinasääntöjä muodostaessa löydettiin mahdollisimman hyvin pohjoisia olosuhteitamme vastaava kokonaisuus.

Kaikkien keskusteluihin osallistuneiden tavoitteena on ollut, että näistä markkinoista muotoutuisi Euroopan parhaimmat. Ainakin sen työn perusteella, jota olemme yhdessä tehneet, uskon näin tapahtuvan.

Yksi suurista muutoksista on se, että Suomi, Viro ja Latvia sopivat tariffittomasta kaasun siirrosta kaikkien kolmen maan siirtoverkkojen välillä Tämä on historiallisestikin suuri muutos, ja EU:n mittakaavassa markkinoita yhdistävä tekijä. Kaasumarkkinoiden yhdistyminen on selkeä askel kohti yhteisiä, avoimia sisämarkkinoita.

Kun kaasumarkkinat avautuvat kaikille toimijoille, jotka niille haluavat, on täytynyt omistaa aikaa myös IT-järjestelmien rakentamiselle uutta tilannetta vastaamaan. Putkissa liikkuva kaasu voi vuodenvaihteesta lähtien olla kenen tahansa siirtoverkossa operoivan kaasuntoimittajan. Tämä muutos vaatii sen, että on täytynyt ryhtyä rakentamaan tapaa selvittää, kenen kaasua milloinkin virtaa ja kenelle.

Haluan kiittää kaikkia prosessissa mukana olleita tahoja mielenkiintoisesta ja mallikkaasti edenneestä prosessista – olemme samaan aikaan historiallisen muutoksen äärellä, ja samalla pyrkimyksemme on, että kaasuasiakkaat saavat energiaa vuodenvaihteesta lähtien yhtä varmasti kuin ennenkin. Asiakas onkin pidetty suunnittelutyössä keskiössä.

Omalta osaltani tätä uudistusta on ollut hieno olla mukana tekemässä, ja odotankin innolla vuodenvaihteen jälkeen avautuvien markkinoiden tilannetta.

Kirjoittaja on kehityspäällikkö Ville Rahkonen

23.9.2019

Tutustu myös näihin
Content image
ARTIKKELI

Gasum auttaa navigoimaan energiastrategioiden viidakossa

Tämänpäiväisessä jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä on yhä riskialttiimpaa jättäytyä pelkästään yhden energialähteen varaan. Energialähteiden...

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Kaasukäyttöiset kuorma-autot vähentävät liikenteen päästöjä Euroopan suurimmissa maissa

Osa Euroopan suurimmista yrityksistä siirtyy kaasukäyttöisiin kuorma-autoihin. Samanaikaisesti useat Euroopan maat kehittävät kaasuinfrastruktuuriaan. The...

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Sopiiko biokaasu yrityksesi energiaratkaisuksi?

Biokaasu on täysin uusiutuva ja kiertotaloutta edistävä vaihtoehto teollisuuden fossiilisille polttoaineille. Sen valmistuksessa jätteet muutetaan energiaksi...

Lue lisää