Content image

Gallup: Miten toimintanne muuttuu maakaasumarkkinan avautumisen myötä?

Vesa Ahoniemi Fortum

 

Eurooppalaisten kaasumarkkinoiden laajentuminen Suomeen on hyvä asia yleisen resurssitehokkuuden ja energiatietoisuuden kannalta. Kaasun hinnoittelu, joka heijastaa globaalia kysyntää ja tarjontaa, mahdollistaa kaasun taloudellisen käytön myös Suomessa.

Muualla Euroopassa kaasu tulee olemaan pitkään merkittävä osa sähköntuotantoa, lämmitystä ja teollisuuden prosesseja, ja on tärkeää että suomalaiset päättäjät pysyvät kaasumarkkinoiden kehityksestä tietoisina. Suurin uhka on mielestäni markkinarealiteettien ja julkisen keskustelun eriytyminen toisistaan, mikä vaikeuttaisi ilmastopolitiikan suunnittelua.

Vesa Ahoniemi, Advisor to the CEO, Fortum

 

 

Kaasu on Helenillä merkittävä energiahankinnan lähde, ja kaasumarkkinoiden avautuminen tuo meille uusia vaihtoehtoja kaasun hankintaan. Odotamme, että markkinauudistus parantaa kaasun kilpailukykyä suhteessa muihin energiahankinnan vaihtoehtoihin. Sitä kautta kaasun käyttö on todennäköisesti lisääntymässä.

Käytännössä uudessa markkinassa tarvitaan aiempaa enemmän kyvykkyyksiä ja osaamista. Olemme hankkineet lisää kaasumarkkinan asiantuntijoita, ja rakennamme uutta toimintamallia osaksi Helenin energianhankintaa.

Harri Mattila, Senior Vice President, Helen

 

Harri Mattila Helen
Mika Paloranta  Suomen kaasuenergia

 

Kaasun jakeluun ja siirtoon, keskeisimpään liiketoiminta-alueeseemme, ei ole tulossa uuden markkinan myötä kovin merkittäviä muutoksia. Jos jotakin, niin avautuminen voi lisätä markkinan aktiviteettia ja siten volyymia.

Toinen liiketoiminta-alueemme on kaasun ostaminen. Tällä alueella ostomallit ja tuoterakenteet muuttuvat ja palveluntarjoajia tullee lisää. On hyvä, että vaihtoehtoja tulee, mutta vastaavasti myynnin ja hankinnan välisestä yhteispelistä tulee monimutkaisempaa. Lisäksi tällä alueella toimijoiden on panostettava markkinointiin.

Vielä on epävarmuutta siitä, miten muutos sujuu käytännössä. Kaiken kaikkiaan näkymät ovat kuitenkin positiiviset.

Mika Paloranta, Toimitusjohtaja, Suomen Kaasuenergia

 

 

Markkinan avautuminen edellyttää meillä muun muassa etäluettavien mittareiden asennusta asiakkaille, muutoksia asiakastieto- ja laskutusjärjestelmiin, hinnoitteluun sekä sopimusehtoihin ja sopimus- ja laskupohjiin. Järjestelmien täytyy keskustella kaasudatahubin kanssa, joten kireässä aikataulussa on vietävä läpi paljon kehitys- ja testaustyötä.

Siirtyminen ylempään lämpöarvoon vaikeuttaa kulutuksen vertailua aiempaan sekä muihin lämmitysmuotoihin ja aiheuttaa varmasti sekaannusta. Positiivista on lisääntyvä kilpailu tukkumarkkinoilla.

Jani Riuttaluoto, Suunnittelupäällikkö, Keravan energia

 

Content Image