Lataa opas alkuperätakuista

Miten alkuperätakuut hankitaan? Kuinka paljon alkuperätakuita yritykseni tarvitsee? Näihin ja moneen muuhun kysymykseen löydät vastauksen maksuttomasta alkuperätakuuoppaastamme!

 

Lataa opas

Content image

Mervi Leskinen

salkunhoitaja
p. 050 571 3995
mervi.leskinen@gasum.com

Lisätietoja tietosuojakäytännöistämme koskien henkilötietojesi käsittelyä, oikeuksistasi ja kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi saat Gasumin tietosuojaselosteesta.

Pienennä hiilijalanjälkeä energiamarkkinoilla

Kumppaninasi me autamme sinua uusiutuvaan sähköön liittyvissä kysymyksissä, päästökaupassa ja päästöjen kompensoinnissa.

 

Lue lisää 

Alkuperätakuut lisäävät mahdollisuuksia vastuullisiin valintoihin

Alkuperätakuut ovat asiakkaalle luotettava tapa varmistaa, että ostettu sähkö on varmasti uusiutuvaa energiaa. Sähkön osalta tuttu käytäntö tulee myös kaasuun, lämpöön ja jäähdytykseen.

Uusiutuvan energian kysyntä on kovassa kasvussa. Asiakkaat haluavat varmistua siitä, että heidän ostamansa energia on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Tarve on tiedostettu Euroopan unionin tasolla ja vuoden 2021 aikana on tulossa voimaan direktiiviin pohjautuva kansallinen laki.

Kyseessä on alkuperätakuu-järjestelmä, jonka perusteella takuun voi myöntää uusiutuvista energialähteistä tuotetulle sähkölle, kaasulle, lämmölle ja jäähdytykselle. Senior Consultant Markus Klimscheffskij Gaiasta on selvittänyt asiaa eri energiamuotojen kannalta.

Alkuperätakuu tarjoaa asiakkaille osallistumismekanismin uusiutuvan energian markkinoille ja on osa toimivaa kokonaisuutta. Sähkön osalta tätä on harjoiteltu jo 20 vuotta, nyt muut energiamuodot tulevat samalle viivalle.

- Markus Klimscheffskij, Senior Consultant, Gaia

Klimscheffskij näkee, että kaasu ja lämpö taipuvat sähkön lailla alkuperätakuun piiriin, mutta löytää myös eroavaisuuksia. Lämpöä ja biokaasua tuotetaan hyvin erikokoisissa laitoksissa ja erilaisista energialähteistä, mikä tuo omat tekijänsä takuun määrittelyyn.

”On tärkeää tunnistaa biokaasun ja kaukolämmön alkuperä, sillä niiden todentamisvaatimukset ovat erilaiset kuin sähköllä. Pitää myös muistaa, että kyseessä on Euroopan laajuinen järjestelmä”, kuvaa Klimscheffskij.

Suhde valmisteveroon keskiössä

Biokaasun osalta yksi esiin nouseva kysymys liittyy verkon ulkopuoliseen tuotantoon (offgrid). Suomen kansallisessa valmistelutyössä offgrid-kaasun tuotanto suositellaan sisällyttämään alkuperätakuu-järjestelmään. Oleellista on, ettei kaasu kirjaudu kahteen paikkaan laskennassa.

”Tämä on tärkeää järjestelmän luotettavuudelle ja kaasun vapaalle liikkuvuudelle. Kaasumarkkina on avautunut ja kauppaa voi käydä rajojen yli niin fyysisellä kaasuenergialla kuin alkuperätakuilla”, kertoo Klimscheffskij.

Markkinoiden kannalta kenties keskeisin kysymys liittyy biokaasun alkuperätakuun suhteesta valmisteverotukseen.

”Lähtökohta on, että alkuperätakuu osoittaa direktiivin mukaisesti kaasun alkuperän loppukäyttäjälle, eikä se vaikuta käytettävän kaasun verotukseen”, jatkaa Klimscheffskij.

Asiakkailta isoja lupauksia

Klimscheffskijn mukaan Suomi kulkee etunenässä alkuperätakuun lainsäädännössä. Maali järjestelmän käyttöönotolle on ensi kesässä. Salkunhoitaja Mervi Leskinen Gasumilta on seurannut tarkkaan valmistelutyötä ja allekirjoittaa Klimscheffskijn näkemyksen.

”Valmistelu on edennyt avoimena keskusteluna hyvässä ja yksimielisessä hengessä”.

EU-direktiivi antaa jonkin verran väljyyttä tulkintaan kansallisten ratkaisujen tekemisessä. Leskinen korostaa lainsäädännön merkitystä asiakkaan kannalta.

”Laki lisää uskottavuutta ja antaa asiakkaalle lisää mahdollisuuksia tehdä vastuullisia valintoja. Me varmennamme asian sertifikaatilla. Se on lupaus asiakkaallemme, että olemme hoitaneet kaiken, jotta hän saa vihreää energiaa”.

Gasumin energiapalveluista vastaava johtaja Ville Pesonen nostaa jalustalle asiakastarpeen. Vastuulliset valinnat nostavat päätään yrityskentässä ja keskustelu käytännön tavoitteiden ja toimien kohdalla käy vilkkaana. Julkisuuteen on ilmaantunut monia kunnianhimoisia hiilineutraaliuslupauksia.

Yritysten käyttäytymisessä on tapahtunut iso muutos. Yritykset haluavat nyt mukaan päästövapaan energian hyödyntämiseen, eikä tämä pelkästään riitä

Jaa: 

- Ville Pesonen, johtaja, energiamarkkinapalvelut, Gasum

Pesonen puhuu lisäyksellisyydestä, mikä tarkoittaa sellaista uusiutuvaa energiaa, joka korvaa fossiilista tuotantoa.

”Yrityksillä on kova hinku mukaan hankkeisiin, jotka synnyttävät jotakin uutta. Kehittelemme tällaisia projektiaihioita esimerkiksi tuulivoimaan liittyen”, kertoo Pesonen.

GALLUP:

Miten vastuullisuus näkyy yrityksenne sähkönkäytössä ja -hankinnassa?

Matti Kalervo, vastuullisuusjohtaja, Kesko Oyj

  • K-ryhmän tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2025 ja saada oman toimintamme päästöt nollaan vuoteen 2030 mennessä.

  • Pienennämme päästöjä uusiutuvan energian käytöllä, kauppojen energiatehokkuudella ja tehokkaalla logistiikalla. Kaikki Keskon hankkima sähkö K-kauppoihin ja muihin Keskon kiinteistöihin Suomessa on ollut 100 % uusiutuvaa sähköä vuoden 2017 alusta alkaen.

  • Kasvatamme oman uusiutuvan sähkön määrää myös hankkimalla tuulivoimaa seuraavan 15 vuoden ajan Suomeen rakennettavasta uudesta tuulivoimapuistosta.

  • Olemme kehittäneet K-ruokakaupoille uuden energiankierrätysmallin, jonka avulla lämmönkulutus pienenee parhaimmillaan 95 prosenttia ja K-ruokakaupasta tulee energian osalta lähes hiilineutraali. Motiva palkitsi järjestelmän Vuoden Energianerokas 2019 -tunnustuksella.

Elina Saarivuori, vastuullisuuspäällikkö, Gasum

  • Gasum käyttää kaikessa toiminnassaan uusiutuvaa sähköä, joka on tuotettu pohjoismaisella vesivoimalla.

  • Panostaminen uusiutuvaan sähköön on meille luonteva valinta, koska Gasumin toiminnan keskiössä on puhtaampien energiaratkaisujen edistäminen.

  • Uusiutuvan sähkön hankkiminen onnistuu helposti hankkimalla sähkön alkuperätakuut, ja Gasumin energiamarkkinapalvelut toimii asiantuntijana näillä markkinoilla.

  • Vastuullisuusohjelmassamme olemme sitoutuneet ilmastonmuutoksen hillintään, ja tässä myös energiankäytön tehostaminen on erittäin tärkeässä roolissa. Olemme sitoutuneet teollisuuden energiatehokkuussopimukseen ja sen myötä vähentämään energiankäyttöämme 7,5 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Olemme pysyneet tavoitteessa hienosti.

1.12.2020

Tutustu myös näihin
Content image
ARTIKKELI

Gasum auttaa navigoimaan energiastrategioiden viidakossa

Tämänpäiväisessä jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä on yhä riskialttiimpaa jättäytyä pelkästään yhden energialähteen varaan. Energialähteiden...

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Biokaasuvallankumous vauhdittaa kiertotaloutta

Kiertotalouden merkitys kasvaa koko ajan sekä globaalilla että paikallisella tasolla. Gasum tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden vähentää kasvihuonekaasupääs...

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Uusiutuva biokaasu näyttää mallia koko yhteiskunnalle

Biokaasu on polttoaine, joka mahdollistaa kiertotalouden ja edistää luonnonvarojen tehokasta käyttöä. Sillä on kuitenkin myös muita etuja. Koska biokaasu on...

Lue lisää