Gasumin 24/7-valvomo

  • Seuraa markkinatilannetta 24 tuntia vuorokaudessa ja reagoi nopeasti markkinan muutoksiin.

  • Tekee asiakkaalle seuraavaa vuorokautta koskevia ennusteita ja käy kauppaa vuorokausimarkkinalla.

  • Huolehtii asiakkaan sähkötaseesta reaaliaikaisesti ja optimoi energian ostoa/myyntiä käymällä kauppaa päivänsisäisillä markkinoilla.

  • Julkaisee asiakkaiden puolesta markkinasääntöjen mukaisia häiriö- ja huoltotilanneviestejä (Urgent Market Message).

  • Tarjoaa asiakkaiden säädettävää kapasiteettia reservimarkkinoille sekä huolehtii kommunikoinnista kantaverkkoyhtiön ja asiakkaan välissä.

 

Content image

Miten Gasumin energiamarkkinapalvelut helpottavat sähkönhankintaa?


Oppaastamme saat lisätietoja energiamarkkinoista ja siitä, miten Gasumin asiantuntijat voivat auttaa sähkönhankinnassa. 


Lataa opas

Valvomo tarkkailee energiamarkkinoita ympäri vuorokauden

Energiayhtiö Gasumin valvomo tarkkailee markkinoita 24/7. Reaaliaikainen valvonta mahdollistaa sähkötaseen tarkan hallinnan, optimaalisen sähkön hinnan sekä mahdollisuuden osallistua Fingridin reservimarkkinoille.

Jyväskylän Lutakossa, vanhan tiilirakennuksen uumenissa, on Gasumin energiamarkkinoiden 24/7-valvomo. Täällä Gasumin energiamarkkinapalveluiden asiantuntijat tarkkailevat markkinatilannetta sekä asiakasyritysten sähkötaseita vuorokauden ympäri. 

Gasumin ympärivuorokautisissa valvomopalveluissa on mukana noin 20 asiakasta, muun muassa energiayhtiöitä ja suuria sähkönostajia. Kunkin asiakkaan palvelukokonaisuus on sovitettu heidän tarpeidensa mukaisesti.

– Käytännössä asiakkaamme ovat ulkoistaneet meille markkinoiden seurannan, sähkön myynti- ja ostoprosessin optimoinnin sekä riskien hallinnan. Näiden toimintojen ulkoistaminen on kustannustehokas ratkaisu. Se antaa yritykselle myös mahdollisuuden keskittyä omaan ydinliiketoimintaan, tiiminvetäjä Jarkko Avikainen kertoo. 

Asiantuntijat ja algoritmit ennakoivat energian hinnanmuutoksia

Valvomossa työskentelee useita asiantuntijoilla, joilla on energia- ja sähkötekniikan tai kaupallisen alan koulutuksen lisäksi sähkökauppiaan ja maakaasun käytönvalvojan tutkinnot. Heidän apunaan ovat kymmenet eri tietolähteet, tehokkaat it-järjestelmät ja algoritmit.

Ympärivuorokautista valvomopalvelua on ollut tarjolla jo lähes kymmenen vuoden ajan. Jatkuvan ja reaaliaikaisen valvonnan merkitys vain lisääntyy, kun sähköä tuotetaan yhä enemmän sääolosuhteista riippuvalla uusiutuvalla energialla. Tuotannon nopeat vaihtelut aiheuttavat ajoittain voimakkaita liikkeitä markkinahinnoissa.

– Riskit kasvavat, kun sähkön tuotantomäärien heilahtelu lisääntyy. Ulkoistamalla valvonnan yritys voi vähentää merkittävästi hintariskiään sekä parantaa ennakointivalmiuksiaan ja sähkötaseensa hallintaa, Avikainen summaa.

10.1.2020
Tuomas Lehtonen

 

Tutustu myös näihin
Content image
ARTIKKELI

Gasum auttaa navigoimaan energiastrategioiden viidakossa

Tämänpäiväisessä jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä on yhä riskialttiimpaa jättäytyä pelkästään yhden energialähteen varaan. Energialähteiden...

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Gasum on asiantunteva kumppani päästökauppamarkkinoilla

Kansainvälisten ilmastotavoitteiden tiukentuessa yhä useammat yritykset osallistuvat Euroopan unionin päästökauppamarkkinoille. Järjestelmä perustuu...

Lue lisää
Content image

Alkuperätakuut yrityksen kestävän toiminnan takeina

Alkuperätakuut kertovat missä, milloin ja miten kyseinen vihreä sähkö on tuotettu. Niiden hankkiminen ei ole pakollista, mutta ne ovat yrityksen ainoa tapa...

Lue lisää