Aja vihreämmin

Biokaasu on helppo tapa vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä. Testaa itse paljonko autoilun päästösi vähenisivät vaihtamalla biokaasuun ja kuinka paljon säästäisit euroja!

Lue lisää

Eduskuntavaaliehdokkaat haluavat lisää biokaasua Suomen teille

Kiertotalous, kotimaisuus ja merkittävät päästövähennykset olivat asioita, joita päättäjille tuli mieleen, kun kysyimme heiltä biokaasun roolista ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Eduskuntavaaleissa ehdolla olevat kansanedustaja Saara-Sofia Sirén (kok.) sekä Valtion nuorisoneuvoston puheenjohtaja Hilkka Kemppi (kesk.) vastasivat vaalien alla Gasumin kysymyksiin biokaasusta.

Saara-Sofia Sirénillä ja Hilkka Kempillä on molemmilla kokemusta biokaasuautoista arjessaan. Biokaasu on kotimainen ja täysin uusiutuva polttoaine, jonka liikennekäytöllä voidaan vähentää merkittävästi polttoaineen elinkaaren aikana syntyviä kasvihuonepäästöjä. Polttoaine onkin ratkaisevassa roolissa kunnianhimoisien päästövähennyksien saavuttamisessa ja ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Saara-Sofia Sirén on aktiivinen kaasuautoilija.

Mitä asioita teille tulee mieleen biokaasusta?

"Minulle tulee mieleen biokaasuauto, jonka ostin Suomen Keskustanuorten kampanja-autoksi vuonna 2015. Tuo auto on tälläkin hetkellä kampanja-autonani kierrettyäni sillä Suomea ympäri jo useamman vuoden", Kemppi aloittaa haastattelun.

"Olen itse myös tyytyväinen biokaasuautoilija tällä hetkellä. Mieleeni tulevat asiat, kuten kotimainen kiertotalous ja merkittävät päästövähennykset", Sirén jatkaa biokaasun mielikuvista.

Biokaasua tulisi hyödyntää entistä paremmin Suomen liikenteessä

”Biokaasun käyttö liikennepolttoaineena on lisääntynyt mukavasti, mutta potentiaalia olisi vielä paljon, sekä henkilöliikenteessä että raskaassa liikenteessä”, Sirén kuvailee tilannetta seurattuaan Suomen liikenteen tuottamia päästöjä läheisesti kuluneella kaudella eduskunnassa.

”Valtiolla pitää olla tahdonvoimaa varmistaa tankkausverkoston laajentaminen koko maahan. Näin varmistetaan, että biokaasuautojen käyttö tulee mahdolliseksi ja kannattavaksi”, Kemppi linjaa.

Laajeneva tankkausasemaverkosto mahdollistaa kaasun liikennekäytön ympäri Pohjoismaita

Gasumin yhteiskuntasuhdepäällikkö Juha Ala-Huikun mukaan päättäjillä on biokaasusta positiivinen näkemys ja tahtotila: ”Gasum vastaa omalta osaltaan ympäristöystävällisen liikennepolttoaineen kasvaneeseen kysyntään kasvattamalla biokaasun tuotantoa sekä laajentamalla määrätietoisesti tankkausasemaverkostoa lähivuosina Pohjoismaissa. Uudet asemat laajentavat olemassa olevaa tankkausasemaverkostoa ja mahdollistavat kaasun liikennekäytön uusilla alueilla.”

Sirén ja Kemppi ovatkin yksimielisiä siitä, että juuri tankkausasemaverkoston laajentaminen on keskeisessä roolissa kohti puhtaampaa liikennettä. Myös päättäjien ja kaikkien suomalaisten tietoutta biokaasusta tulisi heidän mukaansa lisätä.

”Tarvitaan lisää tankkausverkostoa, mutta ennen muuta tuntuu, että ihmiset kaipaavat lisää tietoa. Moni innostuu biokaasusta, kun he tutustuvat siihen tarkemmin. Asia tuntuu olevan yllättävän monelle vielä vieras", Sirén kuvaa tämänhetkisiä haasteita.

”Juuri näin. Biokaasuverkkoa tulisi kehittää. Biokaasu on liikennepolttoaineena erinomainen kotimaisuutensa ja ympäristöystävällisyytensä takia, ja se tulisikin ottaa mukaan päästötalkoisiin", Kemppi kuvaa biokaasun etuja.

Gasum kiittää molempia päättäjiä haastattelusta ja toivottaa hyvää menestystä tuleviin vaaleihin.

12.4.2019

Tutustu myös näihin
Content image
ARTIKKELI

Liikenteen päästöt täytyisi saada kuriin heti

Liikenne on avainasemassa, kun halutaan torjua ilmastonmuutosta ja vähentää terveyttä vaarantavia päästöjä.

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Metaania vedystä – Miksi vihreän vedyn metanointi kannattaa

Biokaasun tuotantopotentiaalista on vielä paljon käyttämättä, mutta yhä suurempi potentiaali piilee vihreästä vedystä tuotettavassa uusiutuvassa synteettises...

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Biokaasun saatavuuden parantaminen on yksi tapa vähentää päästöjä heti

Uusiutuvan biokaasun ja muiden päästöttömien metaanipohjaisten polttoaineiden käyttöönotto on olennainen tekijä hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Gasum...

Lue lisää