Content image

Jukka Metsälä

johtaja, liikenne

Kaasu yhdistää

Kuluttajien ympäristötietoisuuden kasvaminen ajaa yritykset toteuttamaan entistä vähäpäästöisempiä ratkaisuita. Lisäksi lukuisat tavoitteet ja eri ohjauskeinot vauhdittavat tätä kehitystä. Kunnianhimo puhtaampaan huomiseen siirtymiselle on asetettu korkealle ja yhteistyö eri toimijoiden välillä on välttämätöntä. Yhtä yksittäistä voittavaa ratkaisua ei ole, mutta kaasu mahdollistaa nopean ja kustannustehokkaan muutoksen. Edelläkävijät palkitaan tässäkin kisassa.

Kaasun käyttö kasvaa globaalisti. Tämä auttaa vähentämän hiilidioksidipäästöjä nopeasti eikä kaasun palaessa synny hengitysilmamme pilaavia hiukkasia. Toimivuus niin paukkupakkasilla, kuin tyynenä ja sateisena päivänä on kaasun etu ja kaasuekosysteemi integroituu sähköjärjestelmäämme hyvin. Pohjoismaissa kaasun käyttö kasvaa teollisuudessa sekä maa- ja meriliikenteessä. Potentiaali on suuri. Pelkästään korvaamalla kivihiili maakaasulla saavuttaisimme Suomessa päästövähennyksen, mikä vastaa 60-70 prosenttia henkilöautoliikenteen päästöistä.

Liikenne on keskeinen osa lähes kaikessa tuote- ja palvelutarjonnassa. Pitkien etäisyyksien maassa liikkumisen tarve on suuri tulevaisuudessakin. EU- ja kansallisissa tavoitteissa on sitouduttu vahvasti liikenteen päästöjen vähentämiseen. Autojen uusien päästörajojen lisäksi komission mukaan päästöjen vähentämisessä tulee huomioida elinkaari- sekä sosioekonomiset vaikutukset. Kaasu on kustannustehokas tapa jo tänään vastata tavoitteisiin kaikissa ajoneuvosegmenteissä. Kehittyvän tankkausasemaverkoston myötä kaasuautoilu yhdistää entistäkin enemmän ihmisiä eri puolilla maatamme.

Biokaasu toteuttaa kiertotaloutta parhaimmillaan, se on täysin uusiutuvaa energiaa ja sopii kaikkiin kaasuautoihin. Pohjoismainen biokaasupotentiaali on noin 40 prosenttia kaikesta liikenteen käyttämästä energiasta – sitä ei tule jättää hyödyntämättä! Tämän lisäksi biokaasu yhdistää useita eri aloja. Sen tuotanto tapahtuu jätteistä ja sivuvirroista ja biokaasun tuotannossa syntyvät ravinteet hyödynnetään paikallisesti.

Kaasuajoneuvojen määrä kasvaa kaikissa segmenteissä, teknologia on koeteltua ja kustannustehokasta. Tämän muutoksen vauhtia pitää nyt lisätä. Uudet energiatehokkaat kaasurekat ovat yhdistäneet jo lukuisia logistiikan tarvitsijoita ja palvelutuottajia. Tällä lukeudutaan edelläkävijöihin.

Paina sinäkin kaasua.

Kirjoittaja on Gasumin Traffic-liiketoiminnan johtaja.
20.6.2019

Tutustu myös näihin
KOLUMNI

Euroopassa pyritään vauhdittamaan biometaanin tuotantoa ja käyttöä

Biokaasu on jäänyt aiemmin melko vähälle huomiolle EU:n energiapolitiikassa. Nyt tavoitteena on kasvattaa biokaasun tuotanto kymmenkertaiseksi nykyisestään.

Lue lisää
Content image
KOLUMNI

Science Based Targets -aloite – Biokaasu osana vastuullisuustavoitteiden saavuttamista

Yritykset asettavat nyt kunnianhimoisia vastuullisuustavoitteita, joista osa tukee Pariisin ilmastosopimuksen linjauksia. Tunnetuin tavoitteista on Science...

Lue lisää
Content image
KOLUMNI

Uusiutuva biokaasu on polttoaineena suositumpaa kuin koskaan - lue mitkä tekijät vaikuttavat Gasumin liikennebiokaasun hinnan muodostumiseen

Kaasuautoilijat ovat syystäkin seuranneet kiinnostuneina biokaasun viimeaikaista hintakehitystä. Lue blogistamme, mitkä tekijät biokaasun hintaan vaikuttavat.

Lue lisää
Content image