LNG on meriliikenteen puhtain vaihtoehto

Nesteytetty maakaasu on puhtaana ja kustannustehokkaana vaihtoehtona nopeasti yleistymässä meriliikenteessä.


Lue lisää

LNG on uuden pohjoismaisen kaasuekosysteemin kulmakivi – näin energiatehokas kaasu kulkee tuotantolaitoksesta asiakkaalle

Nesteytetyn maakaasun (LNG) pohjoismainen arvoketju rakentuu tuotantolaitoksesta, terminaaleista ja tehokkaasta jakeluverkostosta, mikä mahdollistaa kaasun käytön maalla ja merellä. Panostamalla LNG:n infrastruktuuriin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa Gasum viitoittaa tietä puhtaammalle teollisuudelle, liikenteelle ja logistiikkaketjulle Pohjoismaissa. Kaasulla on suuri merkitys pyrittäessä pienentämään energian käytön hiilijalanjälkeä Pohjoismaissa.

Gasumin nesteytetyn maakaasun arvoketju alkaa Norjan Risavikan satamassa sijaitsevasta tuotantolaitoksesta. Siellä maakaasu nesteytetään jäähdyttämällä se -163-asteiseksi uusiutuvan sähköenergian avulla. Tuotantolaitos on ollut toiminnassa vuodesta 2011, ja se voi nesteyttää vuosittain jopa 300 000 tonnia maakaasua.

Risavikan tuotantolaitokselta LNG kuljetetaan erikoisvarusteisilla rekoilla lähialueen teollisiin käyttökohteisiin sekä satamiin ja laivoihin. Lisäksi LNG:tä kuljetetaan Gasumin aikarahdatuilla LNG:n kuljetusaluksilla terminaaleihin Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Tuontiterminaaleista kaasua jaellaan edelleen asiakkaiden, kuten teollisuuden, tarpeisiin, raskaan liikenteen tankkausasemille ja meriteollisuuden käyttöön.

Rahti- ja matkustaja-alukset voivat myös pysähtyä tankkaamaan LNG:tä joko suoraan Norjan tuotantolaitokselta, tuontiterminaaleista tai toisesta, bunkraukseen erikoistuneesta laivasta.

"Laivasta laivaan -bunkraus tuo LNG-polttoaineen paremmin merenkulun asiakkaidemme saataville. Se täydentää säiliöautoista ja rannikoilla sijaitsevista terminaaleista tapahtuvia bunkrausoperaatioitamme", sanoo Gasumin merenkulun johtaja, Jacob Granqvist.

Nesteytetty maakaasu sopii kaikentyyppisiin aluksiin: autolauttoihin, matkustajalaivoihin, säiliölaivoihin, irtorahtilaivoihin, huoltoaluksiin ja konttilaivoihin. Sen käyttö vähentää merenkulun päästöjä niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisesti.

"Suomessa Porin terminaalimme palvelee esimerkiksi maailman ensimmäistä LNG-käyttöistä jäänmurtaja Polarista, joka saattaa piipahtaa Porissa matkallaan Pohjanlahdelle jäätä murtamaan. Tornion tuontiterminaali sijaitsee Suomen Pohjoisimmassa satamassa. Sieltä LNG:tä voidaan jakaa kaikkialle Pohjois-Ruotsiin ja -Suomeen", Granqvist kertoo.

LNG tekee pohjoismaiden maa- ja meriliikenteestä sekä teollisuudesta puhtaampaa

Kysyntä puhtaammille polttoaineratkaisuille lisääntyy vauhdilla kaikilla kuljetuksen ja teollisuuden aloilla, kun etsitään keinoja päästöjen vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

LNG:tä käytetään teollisuudessa, merenkulussa ja raskaan liikenteen polttoaineena. Nesteytettynä polttoaineena se on toimiva valinta esimerkiksi prosessi-, paperi- ja metalliteollisuudessa. LNG on toimiva ratkaisu myös meriliikenteessä, sillä se on kustannustehokasta ja vähäpäästöistä polttoainetta, jolla on taattu toimitusvarmuus.

LNG soveltuu hyvin raskaan liikenteen polttoaineeksi, koska sen käytöstä ei synny pienhiukkaspäästöjä, ja myös muut polttoaineen päästöt ovat vähäiset. Polttoaineiden elinkaarianalyysin mukaan LNG:n käyttö vähentää kasvihuonepäästöjä jopa -20 prosenttia verrattuna fossiiliseen dieseliin. LNG-käyttöiset ajoneuvot tuottavat myös vähemmän melusaastetta: ajoneuvojen melutaso on merkittävästi matalampi kuin muilla polttoaineilla kulkevilla. LNG on myös riittoisaa: LNG-käyttöinen ajoneuvo kulkee yhdellä tankkauksella jopa 1 500 kilometriä.

LNG toimii lisäksi oivana siirtymäajan polttoaineena, sillä LNG-käyttöisissä ajoneuvoissa voidaan jatkossa käyttää kotimaista ja uusiutuvaa LBG:tä, eli nesteytettyä biokaasua, ilman erityisinvestointeja. Nesteytetyn biokaasun kasvihuonekaasupäästöt ovat jopa 90 % pienemmät kuin perinteisillä fossiilisilla polttoaineilla.

"Kaasun kysyntä on kasvussa, ja sen toimitusvarmuus on hyvä. Meidän tärkein tehtävämme on kannustaa yrityksiä ja organisaatioita vaihtamaan puhtaampaan polttoaineeseen. Uskon, että kysyntä puhtaammille polttoaineratkaisuille lisääntyy vauhdilla kaikilla maantie- ja merikuljetuksen ja teollisuuden aloilla", kertoo Granqvist.

13.2.2020

Tutustu myös näihin
Content image
ARTIKKELI

Gasum auttaa navigoimaan energiastrategioiden viidakossa

Tämänpäiväisessä jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä on yhä riskialttiimpaa jättäytyä pelkästään yhden energialähteen varaan. Energialähteiden...

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Rekkafanit biokaasun jäljillä

Rekkafanit-sarjassa Nooa, Eevi ja Daniel tutustuvat biokaasulla kulkeviin rekkoihin ja suunnittelevat tulevaisuuden rekkoja.

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Puhtaampia polttoaineita raskaaseen liikenteeseen: vertailussa nesteytetty biokaasu, HVO-diesel ja sähkö

Sekä EU että kuljetusalan asiakkaat edellyttävät päästöjen vähentämistä. Millaisia tarjolla olevat polttoaineratkaisut ovat toisiinsa verrattuina?

Lue lisää