Content image

Ville Sipponen

myyntipäällikkö, muu Suomi
p. 0400 818 202
ville.sipponen@gasum.com

Lisätietoja tietosuojakäytännöistämme koskien henkilötietojesi käsittelyä, oikeuksistasi ja kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi saat Gasumin tietosuojaselosteesta.

Nesteytetyn kaasun käyttö kasvaa meri- ja maantieliikenteessä – koko ajan kehittyvä kaasutankkausasemaverkosto keskeisessä roolissa

Raskaan liikenteen päästöjen vähentäminen vaatii toimenpiteitä. Viimeiset vuodet ovat tuoneet hyviä uutisia päästöjen alentamista tavoitteleville toimijoille ja useat yritykset ovatkin jo siirtyneet käyttämään polttoaineenaan vähäpäästöistä kaasua. Gasumin Ouluun avatun aseman myötä raskas liikenne voi kulkea kaasulla etelästä pohjoiseen. Raskaan liikenteen kaasutankkausasemia on nyt rakenteilla runkoväylille niin Suomessa kuin muissakin Pohjoismaissa.

Pohjoismaissa on noin 150 000 raskasta rekkaveturia, joiden energian kulutus vastaa noin 2/3 Suomen vuotuisesta sähkön kulutuksesta. Tämä energiamäärä on suuri. Kunnianhimoisiin päästövähennystavoitteisiin pääseminen vaatii toimenpiteitä kaikilta, myös raskaalta liikenteeltä.

Suomessa raskaan liikenteen energian kulutus on nykyisin noin 40 prosenttia kaikesta maantieliikenteen käyttämästä energiasta, ja teillä kulkevien rekkaveturien määrä on koko ajan kasvussa. Yksi rekkaveturi vastaa kokoluokasta riippuen vuosipäästöiltään noin 40–60 henkilöautoa. Nesteytetty maakaasu (LNG) tarjoaakin jo nyt mahdollisuuden alentaa merkittävästi liikenteen päästöjä.

Nesteytetyllä maakaasulla pääsee pian kulkemaan kaikissa Pohjoismaissa

Jotta LNG:n käyttöön ottaminen olisi yrityksille mahdollisimman houkuttelevaa ja mutkatonta, on infrastruktuurin oltava kunnossa. Tämä tarkoittaa sekä sitä, että uusia LNG-tankkausasemia rakennetaan Pohjoismaihin riittävästi ja että ajoneuvomallistosta löytyy kullekin kalustoa tarvitsevalle oikea valinta.

Gasumin tavoitteena on rakentaa raskasta runkoliikennettä palvelevaa kaasutankkausasemaverkostoa Pohjoismaihin seuraavien vuosien aikana. Kesällä kuljetusyrityksillä on mahdollisuus kulkea nesteytetyllä maakaasulla Suomessa etelästä pohjoiseen Ouluun avatun tankkausaseman myötä. Myöhemmin verkosto täydentyy myös Seinäjoen ja Kuopion alueille.

Lisäksi Gasumin tavoitteena on avata ensimmäinen LNG-tankkausasema Tukholman alueelle tämän vuoden aikana. Nyt avautuukin kuljetusyrityksille mahdollisuus kulkea nesteytetyllä kaasulla koko matka Suomesta Itämeren kautta Ruotsiin. Lisäksi Gasumilla on tavoitteena avata Ruotsiin kaikkiaan 12 LNG-tankkausaseman verkosto sekä ensimmäiset asemat Norjaan tämän vuoden aikana. Merilogistiikassa LNG on jo käytössä, sillä monet laivayhtiöt ovat jo siirtyneet käyttämään LNG:tä polttoaineenaan vähentääkseen päästöjään.

LNG-terminaalit ovat jo tuoneet nesteytetyn maakaasun teollisuuden ja meriliikenteen tarpeisiin Pohjoismaissa. Nyt laajentuva tankkausasemaverkosto mahdollistaa kaasun käytön myös maantieliikenteen polttoaineena. Samalla infrastruktuurilla voidaan siis palvella useita energian käyttäjiä. Raskaan liikenteen osalta näkymät ovat hyviä, sillä uusien rekkamallien ja tankkausasemien myötä kaasu nousee keskeiseksi ratkaisuksi maantieliikenteen päästöjen vähentämiseksi. Kunnianhimoista työtä on silti jäljellä, ja tulevina vuosina Gasum tulee avaamaan jopa 50 raskaan liikenteen tankkausasemaa Suomeen, Ruotsiin ja Norjaan.

Myös ajoneuvovalmistajat ovat havahtuneet kaasukäyttöisten rekkaveturien kysynnän kasvuun. Niin Iveco, Scania kuin Volvo tarjoavat useampia malleja nesteytetyllä ja paineistetulla kaasulla kulkevista ajoneuvoista.

LNG on jo nyt houkutteleva valinta kuljetusyrittäjille ja uskomme kysynnän kasvun jatkuvan vahvana. Houkuttelevuutta lisää myös mahdollisuus siirtyä vaivattomasti tankkaamaan biokaasua, jolloin päästömäärät laskevat entisestään.

25.4.2019

Tutustu myös näihin
KOLUMNI

Euroopassa pyritään vauhdittamaan biometaanin tuotantoa ja käyttöä

Biokaasu on jäänyt aiemmin melko vähälle huomiolle EU:n energiapolitiikassa. Nyt tavoitteena on kasvattaa biokaasun tuotanto kymmenkertaiseksi nykyisestään.

Lue lisää
Content image
KOLUMNI

Science Based Targets -aloite – Biokaasu osana vastuullisuustavoitteiden saavuttamista

Yritykset asettavat nyt kunnianhimoisia vastuullisuustavoitteita, joista osa tukee Pariisin ilmastosopimuksen linjauksia. Tunnetuin tavoitteista on Science...

Lue lisää
Content image
KOLUMNI

Uusiutuva biokaasu on polttoaineena suositumpaa kuin koskaan - lue mitkä tekijät vaikuttavat Gasumin liikennebiokaasun hinnan muodostumiseen

Kaasuautoilijat ovat syystäkin seuranneet kiinnostuneina biokaasun viimeaikaista hintakehitystä. Lue blogistamme, mitkä tekijät biokaasun hintaan vaikuttavat.

Lue lisää
Content image