Content image

Elina Saarivuori

Head of Sustainability and HSEQ
p. 050 911 2668
Elina.Saarivuori@gasum.com

Lisätietoja tietosuojakäytännöistämme koskien henkilötietojesi käsittelyä, oikeuksistasi ja kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi saat Gasumin tietosuojaselosteesta.

Polttoaineiden ilmastovaikutukset mitataan koko elinkaarelta – mikä on biokaasun hiilijalanjälki?

Yritysten täytyy pienentää hiilijalanjälkeään, mutta mistä päästöjä lähtisi leikkaamaan? Biokaasu on uusiutuva polttoaine ja monelle tuttu biohajoavista raaka-aineistaan. Vaan miten biokaasun koko hiilijalanjälki lasketaan? Miksi polttoaineen päästöt tulee mitata koko elinkaaren ajalta, ja mitä elinkaari itse asiassa tarkoittaa? Kuinka paljon dieselistä biokaasuun vaihtaminen voi auttaa yritystä pienentämään päästöjä?

Elinkaaren kaikilla päästöillä on väliä

Vielä jokin aika sitten polttoaineiden päästöt mitattiin vain pakoputken päästä ja huomio kiinnittyi lähinnä ajon aikana syntyviin päästöihin. Paikallinen mittaaminen antaa kyllä tietoa esimerkiksi pienhiukkasista ja muista ilmanlaatuun vaikuttavista päästöistä, mutta ei kuitenkaan hiilijalanjäljestä ja polttoaineen todellisesta kestävyydestä. Siksi kaiken ilmastovaikutusten mittaamisen tulee perustua koko elinkaaren päästöjen laskemiseen ja mittaamiseen. Mukaan kuuluu siis myös raaka-aineiden tuotannon, jalostamisen ja jakelun aiheuttamat päästöt, itse liikennöinnistä syntyvien lisäksi.

Biopolttoaineiden ilmastovaikutuksen laskenta perustuu Suomessa kestävyyslakiin, joka taas on muodostettu Euroopan unionin uusiutuvan energian direktiivin pohjalta. Direktiivi määrittelee kestävyyskriteerit, jotka polttoaineiden on täytettävä. Nuo kriteerit määrittelevät esimerkiksi sen, kuinka paljon pienemmät kasvihuonekaasujen päästöt biopolttoaineilla tulee olla fossiilisiin verrattuna, sekä mitkä ovat tuotantoon sopivia, kestäviä raaka-aineita.

Direktiivin ja kestävyyslain vaatima tapa laskea päästöjä perustuu elinkaariajatteluun ja prosessin todellisiin päästöihin: siis pitkälti mitattuun dataan. Elinkaariarviointi on sekin standardoitu menetelmä, joten samoilla rajauksilla ja periaatteilla tehty laskenta mahdollistaa sen, että biopolttoaineen valmistuksessa, jakelussa ja käytössä syntyviä päästöjä voidaan vertailla toisten polttoaineiden vastaaviin.

Koska ilmastovaikutuksia voi syntyä polttoaineen tuotanto- ja jakeluketjun eri vaiheissa, on elinkaaren ilmastovaikutus ainoa kestävä tapa arvioida polttoaineiden ilmastoystävällisyyttä.

Miten kaasun hiilijalanjälki eroaa muista tarjolla olevista polttoaineista?

Kuinka paljon pienempi hiilijalanjälki kaasulla polttoaineena siis on? Standardoitujen mittaustapojen ansiosta vastaus on suhteellisen helppo löytää.

Biokaasu tuottaa jopa 90 % vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä fossiiliseen dieseliin verrattuna, hieman riippuen biokaasun raaka-aineista, tuotantoon käytetyn sähkön alkuperästä ja polttoaineen jakeluketjusta. Korkeisiin päästövähenemiin päästään käyttämällä biokaasun valmistuksessa uusiutuvia, biohajoavia jäteraaka-aineita tai teollisuuden sivuvirtoja. Ilmastonmuutoksen hillinnälle suotuisaan, jätepohjaiseen biokaasuun ei tarvitse käyttää erillisiä luonnonresursseja, eikä se myöskään kilpaile samoista raaka-aineista tai peltopinta-alasta ruokatuotannon kanssa.

Biokaasun palaessa syntyy toki hiilidioksidia, mutta nettomääräinen hiilidioksidin määrä ilmakehässä ei lisäänny. Biohajoavaan raaka-aineeseen, kuten niihin orgaanisiin yhdyskuntajätteisiin, on aiemmin sitoutunut saman verran hiilidioksidia, joka palaessa vapautuu.

Biokaasu onkin ainoa suomalainen Joutsenmerkitty liikennepolttoaine sillä se täyttää tiukat ilmastokriteerit eikä sen tuotannossa käytetä kestämättömiä raaka-aineita, kuten palmu- tai soijaöljyjä, sokeriruokoa tai geneettisesti muunneltuja kasveja.

Toinen suosittu vaihtoehto, maakaasu, on puolestaan fossiilinen polttoaine, eikä siis uusiutuva. Sen hiilijalanjälki on kuitenkin dieseliä yli 20 % pienempi, mikä tekee siitä puhtaimman fossiilisen polttoaineen. Maakaasun hiilijalanjälki vaihtelee jonkin verran tuotantomaasta riippuen: esimerkiksi Norjassa tuotettu nesteytetty maakaasu eli LNG on Euroopan keskiarvoa ilmastoystävällisempi, koska sen tuotantoprosessissa käytetään vesivoimalla tuotettua, uusiutuvaa sähköenergiaa.

Kestävät ja uusiutuvat polttoaineet kiinnostavat päästövähennyskeinona

Yritykset ovat nyt kiinnostuneita ilmastovaikutuksistaan ja etenkin polttoaineista, koska logistiikka on erinomainen kohde pienentää yrityksen tuottamia päästöjä. Toisin kuin usein kuvitellaan, uusiutuvat polttoaineet eivät tarkoita automaattisesti kustannustehokkuudesta tinkimistä. Päinvastoin nykyisin Suomessakin käytettävä biokaasu on yhtä aikaa niin kustannustehokas kuin hyvä keino vähentää yrityksen logistiikasta aiheutuvia päästöjä.

Kirjoittaja on Gasumin Sustainability Manager.

10.6.2020