Biokaasun tuotanto on kestävä ja kokonaisvaltainen tapa hyödyntää yrityksen tai yhteisön toiminnassa syntyvät biohajoavat jakeet.

Tehdäänkö sinunkin yrityksesi biohajoavista jätteistä uusiutuvaa energiaa?

Lue lisää

Paikalliset resurssit hyötykäyttöön

Energiamarkkinat käyvät parhaillaan läpi merkittävää murrosta. Tulevaisuutta on tunnetusti vaikea ennustaa, mutta muutamaa asiaa voi kuitenkin pitää melko lukkoon lyötynä. Ensinnäkin siirtymää kohti puhtaampia energiaratkaisuita on mahdotonta pysäyttää. Muutosta ajavat kuluttajat, jotka tahtovat ostaa puhtaalla energialla tuotettuja tuotteita ja liikkua vähäpäästöisesti sekä maalla, merellä että ilmassa. Toiseksi tulevaisuudessa yhä suurempi osa kuluttamastamme energiasta on paikallisesti tuotettua. Tähän ohjaavat sekä yhteiset ympäristötavoitteet että tarve järkeistää olemassa olevien resurssien käyttöä.

Yksi esimerkki järkevästä resurssien käytöstä on ottaa paikalliset jätevirrat hyötykäyttöön. Paikallisista jätevirroista tuotetun biokaasun tuotanto kehittyy vauhdilla eri puolilla Pohjoismaita. Biokaasulla on keskeinen asema Gasumin strategiassa, ja olemmekin nousseet lyhyessä ajassa Pohjoismaiden suurimmaksi biokaasun tuottajaksi.

Monessa Suomen kaupungissa ja kunnassa pohditaan parhaillaan toimenpiteitä paikallisten kiertotalousratkaisuiden edistämiseksi. Uskallan sanoa, että jätteistä tuotettu biokaasu on kiertotaloutta parhaimmillaan. Paikallisista biohajoavista jätteistä syntyy biokaasulaitoksilla uusiutuvaa energiaa, joka voidaan hyödyntää kaupungin, yritysten sekä kuluttajien liikennepolttoaineena tai vaikkapa teollisuuden raaka-aineena. Biokaasun tuotannon yhteydessä syntyviä kierrätyslannoitteita voidaan käyttää puolestaan uusiutuvina lannoitteina lähialueiden pelloilla.

Biokaasutuotannon laajeneminen eri puolilla Suomea luo paikallisesti uusia työpaikkoja, liiketoimintaa ja elinvoimaisuutta. Esimerkiksi liikenteessä biokaasu tarjoaa merkittävät mahdollisuudet. Kaupungin tai kunnan alueen omista jätteistä tuotettu uusiutuva polttoaine sopii loistavasti joukkoliikenteen tai vaikkapa jätteenkuljetusautojen tankkiin. Samalla kasvava biokaasun liikennekäyttö mahdollistaa tankkausasemien rakentamisen ja kehittyvän liiketoiminnan biokaasuntuotantolaitosten yhteyteen.

On upeaa, että Suomesta löytyy jo lukuisia yrityksiä ja kaupunkeja, joissa biokaasun ympärille rakennetut kiertotalousratkaisut ovat nousseet vahvasti esille. Toiveena tietysti on, että monet muutkin seuraisivat edelläkävijöiden esimerkkiä. Mikäpä sen mukavampaa kuin istua biokaasulla kulkevan paikallisbussin kyydissä, syödä biokaasulla tuotettua lakua ja olla itse tämän biokaasun tuottaja kierrättämällä omat biohajoavat jätteet. 

Kirjoittaja on Gasumin yhteiskuntasuhdepäällikkö.

14.12.2018

Tutustu myös näihin
KOLUMNI

Biokaasu on aidosti uusiutuva polttoaine

Gasumin biokaasuliiketoiminnasta vastaava johtaja Johan Grön pitää biokaasua keskeisen tärkeänä energiamuotona ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Lue lisää
Gasumin biokaasulaitos
KOLUMNI

Tehokkuus ja kannattavuus ovat avaimet kiertotalouteen

Kiertotaloudessa on kyse luonnonvarojen kestävämmästä hyödyntämisestä, kierrätettävyydestä ja jätteiden vähentämisestä.

Lue lisää
Biokaasu
KOLUMNI

Kaasu on kustannustehokas tie kohti ilmastotavoitteita

Kuluttajien kasvava ympäristötietoisuus kannustaa yrityksiä siirtymään vauhdilla vähäpäästöisiin ratkaisuihin.

Lue lisää
Content image