Gasum yrityksenä

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka yhdessä kumppaniensa kanssa edistää kehitystä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Tutustu Gasumiin

5 faktaa pohjoismaisesta kaasuekosysteemistä

Kun lähtökohtana on puhtaampi huominen ja hiilineutraali yhteiskunta, kaasu on keskeisessä asemassa. Gasum on kehittänyt viime vuodet pohjoismaista kaasuekosysteemiä selkein askelin nojautuen kotimaiseen biokaasuun, nesteytettyyn maakaasuun (LNG) ja energiatehokkaaseen maakaasuun. Näihin viiteen faktaan perustuu Gasumin näkemys pohjoismaisesta kaasuekosysteemistä.

1. Puhdas tuotanto ja puhdas liikkuminen ovat arkipäivää.

Maakaasu on puhtain fossiilinen energianlähde ja biokaasu täysin uusiutuva polttoaine, joiden käytöstä ei synny pienhiukkaspäästöjä. Kaasu ja muut puhtaat vaihtoehdot tulevat enenevästi korvaamaan saastuttavampia polttoaineita. Kivihiilestä luovutaan.

2. Markkinamuutosta ajavat päästötavoitteet ja kuluttajat.

Muutos on väistämätön, sillä kuluttajat vaativat ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja. Energia- ja liikennemarkkinalla tarvitaan erilaisia puhtaita vaihtoehtoja, joista jokainen voi valita itselleen parhaiten sopivan.

3. Suurempi osa käytetystä energiasta on paikallista.

Kiertotalouteen perustuvat ratkaisut yleistyvät. Yhä useampi kunta voi esimerkiksi hyödyntää biohajoavan jätteen, lietteen ja maatalouden sivuvirrat biokaasuna paikallisen liikenteen käyttövoimana.

4. Pohjoismaisen yhteistyön merkitys kasvaa.

Yhteisen pohjoismaisen LNG- ja biokaasuinfrastruktuurin ja markkinan kehittäminen ovat avainasemassa kestävän energiaekosysteemin luomiseksi. Yhteistyötä tiivistetään siellä, missä se tuo lisäarvoa ja tehokkuutta pohjoismaisille kuluttajille.

5. Edelläkävijät saavat kilpailuedun.

Rohkeat lähtevät liikkeelle nyt. Pienet LNG-terminaalit ja kiertotalouden edelläkävijyys profiloi Pohjoismaat kestävien energiaratkaisujen suunnannäyttäjäksi.

Lue lisää yritystarinastamme.

19.2.2018

Tutustu myös näihin
Content image
ARTIKKELI

Itämerta suojellaan kiertotalouden keinoin

Itämeren tilaa voidaan parantaa esimerkiksi polttoainevalinnoilla ja ravinteiden kierrätyksellä.

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Kaasuratkaisut voivat hillitä ilmastonmuutosta merkittävästi

Ilmastonmuutoksen torjunnassa ei voida enää odottaa – päätöksiä ja konkreettisia toimia tarvitaan heti. Kaasuratkaisuilla on muutoksessa tärkeä rooli.

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Biokaasuvallankumous vauhdittaa kiertotaloutta

Kiertotalouden merkitys kasvaa koko ajan sekä globaalilla että paikallisella tasolla. Gasum tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden vähentää kasvihuonekaasupääs...

Lue lisää