Jätteestä energiaksi

Biokaasun tuotanto on kestävä ja kokonaisvaltainen tapa hyödyntää yrityksen tai yhteisön toiminnassa syntyvät biohajoavat jakeet.

Tehdäänkö sinunkin yrityksesi biohajoavista jätteistä uusiutuvaa energiaa?

Lue lisää

IKEA Suomi kiertotalouden ytimessä

Suomen IKEA-tavaratalot tuottavat yhdessä Gasumin kanssa biokaasua ravintoloidensa ruokahävikistä. IKEA haluaa olla vastuullisuuden edelläkävijä ja näyttää esimerkkiä myös muille palveluyrityksille.

Yhteistyö biokaasun tuotannossa tuo yrityksille uusia mahdollisuuksia parantaa vastuullisuuttaan ja osallistua kiertotalouteen. Gasumin ja IKEA Suomen yhteistyö on tästä yksi esimerkki. Yritykset ovat tuottaneet yhteistyössä biokaasua jo loppuvuodesta 2017 lähtien. Biokaasun raaka-aineena käytetään IKEA-tavaratalojen ravintoloissa syntyvää ruokahävikkiä. Biokaasu on puhdas ja sataprosenttisesti uusiutuva polttoaine.

Ruokahävikillä ajaa 25 kaasuautoa vuoden ajan

Myös IKEA Suomen asiakkaat ovat päässeet hyötymään kiertotalouden tuloksista. Espoon ja Vantaan tavaratalojen yhteyteen on avattu kaasutankkausasemat, jotka ovat sekä tavaratalojen asiakkaiden, että muiden kaasuautoilijoiden käytettävissä.

Yrityksen tavoitteena on myös uudistaa vähitellen esimerkiksi henkilöstön käytössä olevat autot ja IKEA-bussit biokaasulla tai muulla ympäristöystävällisellä polttoaineella toimiviksi.

IKEA-ravintoloiden hävikistä syntyvällä biokaasulla ajaa keskimäärin 25 henkilöautoa vuoden ajan.

IKEA-ravintoloissa pyritään muutenkin vähentämään ruokahävikkiä esimerkiksi mitoittamalla ruuanvalmistus kysynnän mukaan. Yritys iloitsee siitä, että jäljelle jäävä ruokahävikki pystytään hyödyntämään polttoaineeksi.

Vastuullisuus vaikuttaa ostopäätöksiin

IKEA haluaa olla edelläkävijä vastuullisuudessa, joka on yritykselle myös liiketoiminnallisesti tärkeä arvo.

IKEA Suomi on selvittänyt kuluttajien näkemyksiä vastuullisuudesta. Taloustutkimuksen tekemästä selvityksessä kävi ilmi, että yhdeksän kymmenestä vastaajasta arvioi vastuullisuudella olevan merkitystä ostopäätöksissä. Kyselyyn vastasi 2 400 suomalaista.

Ruokahävikin hyödyntäminen biokaasun tuotannossa on IKEA Suomen mukaan myös tapa lisätä asiakkaiden mahdollisuuksia kestävämpiin arjen valintoihin ja kiertotalouden tukemiseen.

IKEA haluaa edistää ilmastopositiivisuutta ja kiertotaloutta

IKEA haluaa sekä toimia itse vastuullisesti että innostaa asiakkaitaan elämään kestävämmin.

Osa yrityksen vastuullisuustavoitteistoa on vuoteen 2020 mennessä tuottaa enemmän uusiutuvaa energiaa, kuin mitä IKEA maailmanlaajuisesti käyttää. Tämän vuoksi IKEA Suomi omistaa toimivan tuulipuiston Kemissä ja on lisäksi investoinut neljään uuteen tuulipuistoon Suomessa. IKEA-tavarataloissa hyödynnetään myös maalämpöä ja aurinkovoimaa.

Energiaomavaraisuuden rinnalla yritys haluaa tukea kiertotaloutta, josta Gasumin kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeä esimerkki. Suomen IKEA-tavaratalot ovat maailmanlaajuisesti ensimmäiset IKEA-yksiköt, joiden yhteydessä toimii kaasutankkausasema.

Kiertotalous näkyy myös liiketoiminnassa: IKEA Suomen kierrätyspalvelun kautta asiakkaat voivat kierrättää keittiönsä, sohvansa tai patjansa. Asiakkaat voivat myös tuoda tarpeettomat IKEA-huonekalunsa tavarataloihin, joissa tavaroille etsitään uudet kodit. Globaalisti kaikkien IKEA-tuotteiden on tarkoitus olla valmistettu kierrätetystä tai kierrätettävästä materiaalista vuoteen 2030 mennessä.

Kiertotalous tuo puhtaampia ratkaisuja yritysten käyttöön ja asiakkaille

Kiertotalous antaa yrityksille mahdollisuuksia vastuulliseen toimintaan ja asiakkailleen mahdollisuuden toimia ympäristötehokkaammin ja vaikuttaa ilmastonmuutoksen hidastumiseen.

IKEA Suomi haluaa näyttää esimerkkiä myös muille yrityksille, jotka voisivat hyödyntää toiminnassaan syntyviä sivuvirtoja biokaasun raaka-aineena.

Pitkäkestoinen kumppanuus biokaasun tuotannossa ja kaasutankkausasemien sijoittelu hyödyttävät kaikkia osapuolia. Yhteistyö mahdollistaa myös sen, että yrityksen kuljetuskumppanit voivat uudistaa kalustoaan kulkemaan ympäristöystävällisellä biokaasulla.

Kaasuautojen valikoima laajenee koko ajan. Kaasuautojen määrä on vahvassa kasvussa Suomessa, Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa. Kaasukäyttöiset rekkaveturit ja kaasubussit on otettu markkinoilla hyvin vastaan.

Uusiutuva biokaasu sopii yhteistyöhön

  • Biokaasu on puhdas ja sataprosenttisesti uusiutuva polttoaine. Se vähentää liikennekäytössä jopa 85 prosenttia polttoaineen elinkaaren aikana syntyvistä kasvihuonekaasuista. Lue lisää biokaasusta.

  • Biokaasu on jätteistä ja sivuvirroista tuotettavaa uusiutuvaa energiaa. Sitä voidaan tuottaa lähes kaikesta eloperäisestä materiaalista, kuten biojätteestä, jätevesilietteestä, jätevesistä, lannasta, teollisuuden sivutuotteista ja kasvibiomassasta. Ainoastaan puuperäinen aines ei sellaisenaan sovellu biokaasureaktoriin. Peltobiomassaa voitaisiin hyödyntää raaka-aineena huomattavasti nykyistä enemmän.

  • Biokaasun tuotannossa syntyy myös maatalouden käyttöön soveltuvaa ravinnepitoista lietettä sekä orgaanisia ravinnetuotteita teollisuuden tarpeisiin. Kierrätyslannoitteiden käyttö vähentää perinteisten väkilannoitteiden käyttöä. Raaka-aineet muuntuvat biokaasun tuotannossa muotoon, jota kasvit voivat helpommin käyttää.

  • Suomen biokaasulaitoksissa voitaisiin tuottaa kaasua jopa 10 TWh vuodessa. Tämä määrä riittäisi noin miljoonan kaasuauton tarpeisiin. Toistaiseksi tuotantopotentiaalista on hyödynnetty alle 10 %.

26.3.2019

Tutustu myös näihin
Outokummun ja Gasumin solmimat tuulivoimasopimukset helpottavat Outokummun tietä kohti hiilineutraalia toimintaa.

Tuulivoimasopimukset siivittävät Outokummun kohti ilmastotavoitteiden saavuttamista

Outokummun ja Gasumin solmimat tuulivoimasopimukset helpottavat Outokummun tietä kohti hiilineutraalia toimintaa. Yhteistyöllä saadaan tuloksia, kun kumpikin...

Lue lisää
Content image

Biokaasun avulla Essity pudottaa hiilidioksidipäästöjään

Nesteytetyn biokaasun avulla ruotsalainen hygienia- ja terveystuoteyhtiö Essity ottaa askeleen kohti hiilineutraaliutta

Lue lisää
Content image

Framery leikkasi logistiikan päästöjä jopa 90 %

Vuonna 2020 Frameryllä heräsi ajatus kuljetuskumppanin käyttövoiman vaihtamisesta ympäristöystävällisempään. Nyt kuljetukset hoidetaan uusiutuvalla biokaasulla.

Lue lisää