Pidetään yhdessä maailma kierrossa

Biokaasun tuotanto on osa kiertotaloutta. Kun jätettä käytetään syötteenä biokaasun tuotannossa, se ei enää olekaan jätettä vaan 100-prosenttisesti uusiutuvan polttoaineen raaka-ainetta.

 

Lue lisää

Innovatiivinen kiertotalous on arkea kaasuratkaisuissa

Kiertotalous, jossa raaka-aineet ja energia kiertävät kestävästi, on lähivuosien merkittävimpiä megatrendejä maailmassa. Se on myös erinomainen keino vähentää ilmastopäästöjä. Monet kaasuratkaisut perustuvat kiertotalouden malleihin, jossa kaikki voittavat – erityisesti ympäristö.

Erinomainen esimerkki mallin hyödyistä löytyy Turusta. Kaupungin ja sen lähialueen noin 300 000 asukkaan jätevedet puhdistetaan keskitetysti yhdessä laitoksessa. Jätevesilietteiden energiasisältö ja ravinteet pystytään nyt kierrättämään.

Jätevedestä kerätään talteen kiinteää ainesta sisältävä jätevesiliete. Se siirretään Gasumin laitokselle, jossa lietteestä tehdään uusiutuvaa biokaasua. Prosessista jää edelleen jäljelle kiinteää ainesta. Valmistettua multaa käytetään mm. tiealueiden maisemoinnissa Turun alueella.

Kaikki kiertoon – Join the cycle

Lietteestä saadaan laitoksessa erotettua vielä yhtä ainetta, ammoniakkivettä. Myös sitä käytetään ympäristöä hyödyttäviin tarkoituksiin, esimerkiksi paperiteollisuuden vedenpuhdistukseen ja teollisuuden tuotantolaitosten savukaasujen typenoksidien poistoon.

Järjestelyssä kaikki voittavat. Laitoksessa saatava biokaasu nesteytetään, jolloin siitä saadaan raskaan liikenteen käyttöön tarkoitettua LBG:tä. Turun biokaasulaitoksen tuotannolla voidaan kattaa esimerkiksi 150 rekan vuotuinen polttoainetarve, mikä vastaa jopa 75 000 henkilöauton vuotuista käyttöä.

Laitoksessa tehtävä ammoniakkivesi vastaa noin kymmentä prosenttia Suomen ammoniakkiveden käyttötarpeesta. Kaiken lisäksi Turun kaupunki saa yhteistyöstä merkittävän kustannushyödyn, eikä kaupungin tarvitse huolehtia jätevesilietteen käsittelystä.

Kiertotalouden ratkaisut yleistyvät jatkuvasti

Suomessa Gasum tuottaa biokaasua esimerkiksi elintarvikeyritys Valion tuotannon sivuvirroista – ja Valio käyttää näin saatua biokaasua omassa logistiikassaan. Samantyyppinen yhteistyö on käynnissä esimerkiksi IKEAn ja Lidlin kanssa. Ruotsissa Gasum tuottaa kaasua esimerkiksi Stora Enson paperitehtaan jätevesistä Nymöllassa.

Gasum aikoo rakentaa myös uuden biokaasulaitoksen Ruotsin Göteneen. Sen odotetaan tuottavan vuosittain pääasiassa lannasta nesteytettyä biokaasua 120 GWh:ta. Laitoksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2022 loppuun mennessä.

29.9.2020

Tutustu myös näihin
Content image
ARTIKKELI

Gasum auttaa navigoimaan energiastrategioiden viidakossa

Tämänpäiväisessä jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä on yhä riskialttiimpaa jättäytyä pelkästään yhden energialähteen varaan. Energialähteiden...

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Metaania vedystä – Miksi vihreän vedyn metanointi kannattaa

Biokaasun tuotantopotentiaalista on vielä paljon käyttämättä, mutta yhä suurempi potentiaali piilee vihreästä vedystä tuotettavassa uusiutuvassa synteettises...

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Rekkafanit biokaasun jäljillä

Rekkafanit-sarjassa Nooa, Eevi ja Daniel tutustuvat biokaasulla kulkeviin rekkoihin ja suunnittelevat tulevaisuuden rekkoja.

Lue lisää