Content image

Olga Väisänen

johtaja, viestintä ja vastuullisuus
p. 040 554 0578
olga.vaisanen@gasum.com

Liisa Leeve Gasum

Liisa Leeve

viestintäpäällikkö
p. 040 595 2081
liisa.leeve@gasum.com

Yhteydet ja tietoa medialle

Gasumin viestintä palvelee mediaa kaikissa yhtiöön liittyvissä asioissa, ota yhteyttä! Jos emme pysty heti vastaamaan puheluusi, lähetä tekstiviesti tai sähköpostia ja palaamme pian asiaan.

Täältä löydät lisää tietoa ja ajankohtaista asiaa Gasumista:

Gasum lyhyesti

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energiamarkkinoiden asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa ja energiamarkkinoiden asiantuntijapalveluita teollisuuden ja lämmön ja sähkön yhteistuotannon tarpeisiin sekä puhtaampia polttoaineratkaisuja maantie- ja meriliikenteeseen. Autamme asiakkaitamme pienentämään heidän omaa hiilijalanjälkeään sekä heidän asiakkaidensa hiilijalanjälkeä. Yhdessä kumppaniemme kanssa edistämme kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta sekä maalla että merellä. 

Gasum-konsernilla on 330 työntekijää Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Saksassa. Gasum on Suomen valtion omistama yhtiö.

15.11.2023

Gasum rakentaa maailman pohjoisimman kaasuntankkausaseman Rovaniemelle

Rovaniemen aseman myötä vähäpäästöiset kuljetukset biokaasulla ovat mahdollisia valtaosassa Suomea. Asema on ollut jo pitkään erittäin toivottu myös henkilöautoilijoiden keskuudessa Lapin matkailun näkökulmasta.

Gasum on aloittanut kaasuntankkausaseman rakennustyöt Rovaniemellä. Asema avautuu arviolta alkukesästä 2024.

Rovaniemen asema on tärkeä laajennus Gasumin liikennekaasun jakeluverkostoon Pohjois-Suomessa ja erityisesti Lapin alueella. Pohjois-Suomen asemat mahdollistavat vähäpäästöiset kuljetukset kaasurekoilla ja -kuorma-autoilla yhä kasvavalle joukolle logistiikkayrityksiä.

”Rovaniemen aseman valmistuttua biokaasun käyttö raskaissa kuljetuksissa on jo mahdollista valtaosassa Suomea. Tavoitteenamme on mahdollistaa kuljetukset biokaasulla kaikilla runkoliikenteen reiteillä Suomessa ja Ruotsissa. Tavaraliikenteen näkökulmasta Rovaniemi on keskeisellä paikalla niin Lapin liikenteen, kuin koko Suomenkin kuljetusten osalta”, toteaa Gasumin Suomen liikenteen liiketoimintajohtaja Juho Kurra.

Rovaniemen asema on valmistuttuaan maailman pohjoisin nesteytettyä kaasua myyvä tankkausasema. Gasum avasi hiljattain toiseksi pohjoisimman asemansa Keminmaalle.

Rovaniemen asemalla myydään sekä nesteytettyä että paineistettua kaasua, joten se palvelee raskaan liikenteen lisäksi myös henkilöautoja. Rovaniemi on ollut pitkään hyvin toivottu sijainti kaasuntankkausasemalle henkilöautoilijoiden keskuudessa. Asema helpottaa kaasuautolla kulkemista Lapin hiihtokeskuksiin.

Uuden aseman tontti sijaitsee osoitteessa Energiakatu 5 Rovaniemen Teollisuuskylän alueella E75-tien läheisyydessä Rovaniemen keskustan eteläpuolella. Sijainti palvelee erinomaisesti sekä pohjoisen että etelän suuntaan kulkevaa liikennettä.

Päästövähennys 90 prosenttia

Liikennekaasu on kustannustehokas polttoaine raskaan liikenteen käyttöön ja sen avulla kuljetusyritykset voivat leikata päästöjään jo tänään. Logistiikka- ja kuljetusyhtiöt ovat avainasemassa Suomen tieliikennepäästöjen leikkaamisessa ajomatkojen ollessa pidempiä ja päästöjen moninkertaisesti suurempia henkilöautoihin verrattuna.

Lähes 100 prosenttia Gasumin Suomessa myymästä liikennekaasusta kaikille ajoneuvosegmenteille on biokaasua, jonka koko elinkaaren aikaiset päästöt ovat keskimäärin 90 prosenttia pienemmät perinteisiin fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna.

Gasumin strateginen tavoite on tuoda vuoteen 2027 mennessä pohjoismaisille markkinoille seitsemän terawattituntia (TWh) uusiutuvaa kaasua vuodessa. Se tarkoittaisi vuosittaista 1,8 miljoonan hiilidioksiditonnin päästövähennystä.

Löydät Gasumin kaikkien kaasuntankkausasemien sijainnit Gasumin verkkosivuilta.

Lisätietoja:

Juho Kurra, liiketoimintajohtaja, Suomen liikenne, Gasum
+358 40 161 2351, juho.kurra@gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi 

Lue lisää
09.11.2023

Gasum-konsernin Q3 2023 – Vakaat markkinahinnat johtivat LNG:n volyymin myönteiseen kehitykseen kysynnän kasvaessa merenkulun markkinoilla

Gasum keskittyi strategiansa toteuttamiseen rauhallisemmassa markkinatilanteessa, jossa kaasun hinnat tasoittuivat vuoden kolmannella vuosineljänneksellä. Katsauskauden jälkeen tapahtunut Balticconnector-putken rikkoutuminen luo epävarmuutta tulevalle talvikaudelle.

Tammikuu–syyskuu 2023 (Q1–Q3 2022):

  • LNG-volyymit kehittyivät myönteisesti, mutta putkikaasuvolyymit pienenivät odotetusti. Kokonaismyyntivolyymit laskivat tämän vuoksi 8,8 (11,9) terawattituntiin (TWh) eli pienenivät 26 prosenttia vuodesta 2022.
  • Konsernin liikevaihto pieneni kaasun markkinahintojen laskun johdosta 47,7 prosenttia 1 025,7 (1 959,4) miljoonaan euroon. 
  • Liiketulos (EBIT) oli -5,4 (119,3) miljoonaa euroa tappiollinen. Oikaistu liiketulos (EBIT) oli -23,5 (42,1) miljoonaa euroa.
  • Taseen loppusumma oli 1 506,2 (2 553,2) miljoonaa euroa.
  • Konsernin omavaraisuusaste oli vuoden 2023 kolmannen vuosineljänneksen lopussa 34,8 (20,3) prosenttia.

Gasum-konsernin toimitusjohtaja Mika Wiljanen kommentoi vuoden 2023 kolmatta vuosineljännestä sekä vuotta kokonaisuudessaan tilikauden alusta lähtien:

“Jatkoimme vuoden kolmannella vuosineljänneksellä toimintaamme vakaammassa markkinaympäristössä. Putkimaakaasun volyymit olivat vaatimattomia, mutta nesteytetyn maakaasun (LNG) volyymit kehittyivät myönteisesti meriliikenteessä, kun LNG:n hintataso pysyi suotuisana koko vuosineljänneksen ajan.

Konsernin liikevaihto vuoden 2023 kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 1 025,7 miljoonaa euroa, liiketulos 5,4 miljoonaa euroa ja oikaistu liiketulos 23,5 miljoonaa euroa. Markkinoiden vakaudesta ja meriliikenteen LNG-markkinoiden volyymien myönteisestä kehityksestä huolimatta Gasumin tulosta rasittivat yhä kulut, jotka johtuivat markkinoiden myllerryksestä sekä toiminnan sopeuttamisesta energiaympäristön muutoksiin vuonna 2022. Näiden kustannusten odotetaan pienenemisestään huolimatta rasittavan Gasumin tulosta vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun saakka.

Kolmannen vuosineljänneksen jälkeen Suomen ja Viron välisessä Balticconnector-kaasuputkessa ilmeni vuoto, joka keskeytti kaasun virtauksen putkessa. Vuoto osoittautui ulkoisen toiminnan aiheuttamaksi ja tapauksen tutkinta käynnistettiin. Putkikaasutoimitusten keskeytymisellä ei ole välittömiä vaikutuksia Gasumin kyvylle palvella maakaasuasiakkaitaan, mutta siitä aiheutuu epävarmuutta koskien tulevaa talvikautta. Gasum rakentaa parhaillaan toimitus- ja logistiikkaketjuaan uudelleen vastatakseen asiakkaidensa maakaasukysyntään.  

Jatkoimme kolmannella vuosineljänneksellä johdonmukaisesti Gasumin strategian toimeenpanoa, ja uusien investointien suunnittelu edistyi aikataulussa. Käynnistimme kolmen olemassa olevan biokaasulaitoksen laajennukset Suomessa ja Ruotsissa. Työt Vehmaalla edistyivät hyvin ja laitos saataneen käyttöön tämän vuoden joulukuussa. Oulussa työt käynnistyvät näillä näkymin vuoden 2024 alussa ja Ruotsin Örebrossa myöhemmin keväällä. 

Ruotsin Göteneen nousevan uuden biokaasulaitoksen rakennustyöt etenevät suunnitellusti. Laitoksen kolme pääreaktoria, biomassan ja biolannoitteen varastointisäiliöt sekä teknisten rakennusten rungot ovat jo pystyssä ja laitosalueen infrastruktuuri on valmistunut. 

Gasum laajensi heinäkuun alussa biokaasuportfoliotaan hankkimalla enemmistöosuuden ruotsalaisesta biokaasua jalostavasta Liquidgas Biofuel Genesis AB yhtiöstä. Liquidgas Biofuel Genesis omistaa eteläisen Ruotsin Helsingborgissa sijaitsevan biokaasun jalostuslaitoksen ja vastaa sen operoinnista. Laitos tuottaa tällä hetkellä vuosittain noin 80 gigawattituntia (GWh) jalostettua biokaasua.

Sähköliiketoiminnassa saavutimme uuden merkkipaalun, kun solmimme ensimmäisen fuel switch sopimuksemme. Se tarkoittaa, että optimoimme energianhankinnan asiakkaamme puolesta vaihtamalla kaasun ja sähkön käytön välillä energian päivä- tai jopa tuntikohtaisten markkinahintojen mukaan.

Riippumaton arvioija CICERO Shades of Green luokitteli Gasumin biokaasuliiketoiminnassa käyttämän kestävän rahoituksen, eli vihreiden lainojen viitekehyksen parhaalle mahdolliselle eli Dark Green tasolle. Arvioinnissa todettuja vahvuuksiamme ovat jätteiden käyttö raaka-aineena ja kiertotalouden edistäminen. Gasum sai myös hallintotavalleen arvosanan ’erinomainen’, koska kestävyys on olennainen osa yhtiön hallinnointiperiaatteita.

Avasimme vuoden kolmannella vuosineljänneksellä kaksi uutta tankkausasemaa, yhden Ruotsissa ja toisen Suomessa, ja LNG-bunkrausalus Kairos palasi Gasumin käyttöön oltuaan jonkin aikaa jälleenvuokrattuna. Kaikki tämä auttaa meitä palvelemaan asiakkaitamme tehokkaammin, kun LNG:n ja biokaasun kysyntä kasvaa.”

Lue koko katsaus verkkosivuillamme

Lisätietoja:

Mika Wiljanen, toimitusjohtaja, Gasum

Heidi Westerberg, johdon assistentti
p. 040 580 0951, heidi.westerberg@gasum.com

Olga Väisänen, johtaja, viestintä ja vastuullisuus, Gasum
p. 040 554 0578, olga.vaisanen@gasum.com

Lue lisää
06.11.2023

Gasum toimittaa toisen LNG-lastin Inkoon terminaaliin

Pohjoismainen energiayhtiö Gasum toimittaa parhaillaan lastia nesteytettyä maakaasua (LNG) Inkoon terminaalilaivaan (floating storage and regasification unit, FSRU). Lasti saapui perille sunnuntaina 5. marraskuuta ja sen purkaminen on aloitettu. Terminaalissa LNG muutetaan jälleen kaasuksi ja syötetään Suomen kaasuverkkoon.

Kyseessä on toinen Gasumin Inkoon terminaalilaivaan toimittama LNG-lasti sen jälkeen, kun Suomen ja Viron välinen Balticconnector-kaasuputki rikkoutui ja suljettiin lokakuun alussa. Putkilinjan korjaamisen arvioidaan kestävän vähintään viisi kuukautta. Sillä välin Suomen koko maakaasun kysyntä on katettava LNG:n tuonnilla.

"Teemme lujasti töitä turvataksemme maakaasun toimitukset tulevalla talvikaudella asiakkaillemme, joiden toiminta on riippuvainen kaasun tasaisesta saannista. Tilanne on haastava, mutta meille on jo kertynyt kokemusta maakaasun toimitusketjun uudelleenrakentamisesta sen jälkeen, kun putkikaasun tuonti Venäjältä loppui vuonna 2022", toteaa Gasumin hankinnoista ja kaupankäynnistä vastaava johtaja Jouni Liimatta.

LNG-lastin koko on noin 400 GWh, sen toimitti Gasumin pitkäaikainen kumppani Equinor ja se tulee Norjasta. Equinor on Norjan valtion omistama monikansallinen energiayhtiö, jolla on toimintaa 30 maassa ympäri maailman.

Tämän toimituksen lisäksi Gasum on varannut Inkoon terminaalilta tulevalle talvikaudelle vielä kolme toimitusvuoroa. Lasteilla varmistetaan, että Gasum pystyy täyttämään asiakkaidensa maakaasun kysynnän kevääseen 2024 saakka. Tulevien kuukausien aikana Inkoon terminaalilaivalle saadaan myös tekninen valmius lastata LNG:tä terminaalilaivasta edelleen pienempiin bunkrausaluksiin, mikä parantaa lastien käytön joustavuutta.

Kuva: Terminaalilaiva Exemplar Inkoossa. Gasgrid Finland Oy

Lisätietoja:

Olga Väisänen, johtaja, viestintä ja vastuullisuus, Gasum
+358 40 554 0578, olga.vaisanen@gasum.com

Jouni Liimatta, Head of Trading and Optimizing, Gasum
+358 40 829 3330, jouni.liimatta@gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.com 

Lue lisää