Medialle

Kaipaatko painokelpoisia kuvia, lisätietoja tai haluaisitko jatkossa tilata Gasumin mediatiedotteet suoraan sähköpostiisi?


07.02.2017

Gasum luopuu lämpöliiketoiminnasta ja maakaasun vähittäismyynnistä

Gasum Oy myy lämpöliiketoiminnan ja maakaasun vähittäismyyntiliiketoiminnan Auris Kaasunjakelu Oy:lle heidän kaasunjakeluverkkojen alueella. Kaupan odotetaan toteutuvan helmikuun puoliväliin mennessä. Kauppa on osa Gasumin strategiaa, jonka keskeisenä tavoitteena on laajentaa biokaasuun, maakaasuun ja nesteytettyyn maakaasuun pohjautuvaa kaasumarkkinaa Pohjoismaissa.

Strateginen painopiste pohjoismaisen kaasumarkkinan kehittämisessä

Yritysjärjestelyssä Gasum luopuu lämpöliiketoiminnasta sekä maakaasun vähittäismyynnistä Auris Kaasunjakelu Oy:n paikallisjakeluverkon alueella. Gasum jatkaa edelleen maakaasun toimittamista tukkuasiakkailleen, mukaan lukien Auris Kaasunjakelu Oy:lle ja muille kaasun jakelumyyjille Suomessa. Gasumin nykyiset biokaasuasiakkaat säilyvät Gasumin asiakkaina ja Gasum jatkaa biokaasumarkkinan kehittämistä tarjoamalla biokaasua sekä suoraan jakeluasiakkaille että jakelumyyntiyhtiöiden kautta. Maakaasun vähittäismyynnistä luopumisella selkeytetään Gasumin asemaa tulevan maakaasumarkkinalain uudistuksen myötä muuttuvalla kaasumarkkinalla.

”Yrityskauppa on osa Gasumin strategiaa ja se antaa meille mahdollisuuden keskittyä palvelemaan biokaasun, maakaasun ja nesteytetyn maakaasun asiakkaitamme teollisuuden, maa- ja meriliikenteen sekä jätteidenkäsittelyn parissa entistä paremmin ja kokonaisvaltaisemmin”, Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen sanoo.

”Auris Kaasunjakelu ostaa Gasumin maakaasun vähittäismyyntiliiketoiminnan ja lämpöliiketoiminnan verkkoalueellaan. Molempia liiketoimintoja tullaan harjoittamaan kaasunjakelusta erillisten tytäryhtiöiden kautta. Panostamme voimakkaasti maakaasun ja biokaasun myyntiin ja lämpöratkaisujen kehittämiseen. Auris uskoo sekä maakaasun että biokaasun kilpailukykyyn puhtaina ja moneen käyttötarkoitukseen ylivoimaisina polttoaineina”, Auris Kaasunjakelun toimitusjohtaja Mika Paloranta sanoo.

Auris Kaasunjakelu Oy omistaa ja operoi kaasunjakeluverkkoja 13 paikkakunnalla Suomessa, ja on sitoutunut kehittämään ostamiaan liiketoimintoja sekä kaasun paikallisjakelua. Yhtiö perustettiin kesäkuussa 2015 Gasumin myytyä Gasum Paikallisjakelu Oy:n sekä Helsingin Kaupunkikaasu Oy:n osakkeet brittiläisen Standard Life Investment Ltd:n tytäryhtiölle SL Capital Partnersille.

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Johanna Lamminen, Gasum
puh. 020 44 78 661 (johdon assistentti, Henna Walker)

toimitusjohtaja Mika Paloranta, Auris Kaasunjakelu Oy
puh. 040 358 2598 (asiantuntija, Laura Piipari)etunimi.sukunimi@auriskaasunjakelu.fi

johtaja, viestintä, Olga Väisänen, Gasum
puh. 020 44 78 628
etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Energiayhtiö Gasum, lue lisää yhtiöstämme

Auris Kaasunjakelu Oy omistaa ja operoi kaasunjakeluverkkoja Suomessa, lue lisää yhtiöstä