Medialle

Kaipaatko painokelpoisia kuvia, lisätietoja tai haluaisitko jatkossa tilata Gasumin mediatiedotteet suoraan sähköpostiisi?


14.06.2017

Joutsenon metanointilaitoksen toteutettavuusselvityksen tulokset positiivisia – Gasum, Kemira ja Lappeenrannan kaupunki selvittivät

Gasum, Kemira ja Lappeenrannan kaupunki toteuttivat Joutsenon uusiutuvan kaasun tuotantolaitoksen eli metanointilaitoksen teknistaloudellisen kannattavuusselvityksen. Metanointilaitos voisi tulevaisuudessa olla tarkasteltavassa mittakaavassa maailman ylivoimaisesti suurin vedystä ja hiilidioksidista uusiutuvaa metaania 18–28 megawattia tuottava laitos. Laitoskonsepti perustuisi paikallisen teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseen.

Teknistaloudellisen toteutettavuusselvitys teetettiin Neste Jacobsilla. Selvitystä ohjasivat yhteistyössä energiayhtiö Gasum Oy, kemianyhtiö Kemira Oyj ja Lappeenrannan kaupunki. Toteutettavuusselvityksen tulosten perusteella Joutsenon metanointilaitos on teknisesti toteutettavissa ja laitoksen investointikustannus olisi noin 45–62 miljoonaa euroa riippuen toteutukseen valittavasta konseptista.

”Aiomme jatkaa Joutsenon metanointilaitokseen liittyvää selvitystyötä mm. kaasun tuotantokustannuksiin ja toteutukseen ja kannattavuuteen liittyen. Konseptissa Kemiran Joutsenon tehtaalla sivutuotteena syntyvästä vedystä ja paikallisesta metsäteollisuudesta kierrätettävästä hiilidioksidista prosessoitaisiin uusiutuvaa metaanikaasua. Arviomme mukaan laitos voisi käynnistyä aikaisintaan 2019, ” kertoo Jouni Haikarainen Gasumin maakaasun johtaja.

“Metanointilaitoksen toteutettavuusselvityksen avulla haluamme vauhdittaa Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkimuksen siirtämistä aidoksi liiketoiminnaksi. Synteettisen maakaasun tuotannolla haetaan vastausta globaaliin ongelmaan, miten uusiutuva energia voidaan varastoida käytettäväksi ajankohtana, jolloin aurinko- tai tuulivoimaa ei ole tarjolla tiettynä vuorokauden aikana. Tällainen tehdasinvestointi olisi malliesimerkki kiertotaloudesta ja siitä, että kaikki teollisuuden materiaalivirrat käytettäisiin 100-prosenttisesti uudelleen” kertoo Markku Heinonen, Lappeenrannan kaupungin kehitysjohtaja.

Toteutettavuusselvitys on tehty kansallisena kärkihankkeena, osana Lappeenranta ̶ Imatra-seudun kasvusopimusta valtion kanssa. Jatkon kannalta Lappeenrannan kaupunki näkee tärkeänä, että valtio tunnistaisi uudenlaiset hiilidioksidia kierrättävät synteettiset polttoaineet ja käsittelisi niitä verotuksellisesti uusiutuvana energiana.

”Oli kiinnostavaa toteuttaa kaasun tuotantolaitoksen teknistaloudellinen toteutettavuusselvitys, joka perustuu uuteen teknologiaan ja teolliseen integraatioon. Teknistaloudellinen selvityksen tulosten perusteella Joutsenon metanointilaitos on teknisesti toteutettavissa tulevaisuudessa ja sen konsepti vaikuttaa lupaavalta,” kertoo Jarmo Suominen, toimitusjohtaja Neste Jacobsilta.

 

Lisätietoja:
Jouni Haikaranen, johtaja, maakaasu, Gasum
p. 040 709 5690, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Janne Tynninen, tehtaanjohtaja, Joutseno, Kemira Oyj
p. 040 703 3823, etunimi.sukunimi(a)kemira.com

Markku Heinonen, kehitysjohtaja, Lappeenrannan kaupunki
p. 040 581 1998 etunimi.sukunimi(a)lappeenranta.fi

Satu Stolt, markkinointi-ja viestintäpäällikkö, Neste Jacobs
p. 050 458 9779, etunimi.sukunimi(a)nestejacobs.com