Kai Laitinen Gasum

Kai Laitinen

CFO
p. 040 500 2080
kai.laitinen@gasum.com

Keskeistä vuonna 2022


Konsernin liikevaihto 2 722,5 milj. euroa
(2021: 1 571,0)

Konsernin omavaraisuusaste 28,3 prosenttia
(2021: 18,0)


Gasum Green Funding Framework

Osana yhtiön rahoitusstrategiaa on vihreän rahoituksen viitekehys (Gasum Green Funding Framework), jonka avulla yhtiö osoittaa liiketoiminnan positiivisia ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. 

CICERO Shades of Green on arvioinut Gasumin vihreän rahoituksen viitekehyksen ja antanut sille arvosanan tumman vihreä, minkä voivat saada kaikkein ilmastoystävällisimmät projektit tai liiketoimintaratkaisut, jotka edistävät pitkällä tähtäimellä siirtymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan.

Green Funding Impact -raportti 2022

Gasum Green Funding Framework

CICERON arviointiyhteenveto

 

Taloudelliset tunnusluvut

Tutustu Gasum-konsernin avainlukuihin ja taloudellisiin katsauksiin.

2023

Taloudelliset raportit

Taloudellinen katsaus Q3 2023

Taloudellinen katsaus Q2/H1 2023

Taloudellinen katsaus Q1 2023

 

Taloudelliseen viestintään liittyvät uutiset

KATSO KAIKKI TIEDOTTEET
09.11.2023

Gasum-konsernin Q3 2023 – Vakaat markkinahinnat johtivat LNG:n volyymin myönteiseen kehitykseen kysynnän kasvaessa merenkulun markkinoilla

Gasum keskittyi strategiansa toteuttamiseen rauhallisemmassa markkinatilanteessa, jossa kaasun hinnat tasoittuivat vuoden kolmannella vuosineljänneksellä. Katsauskauden jälkeen tapahtunut Balticconnector-putken rikkoutuminen luo epävarmuutta tulevalle talvikaudelle.

Tammikuu–syyskuu 2023 (Q1–Q3 2022):

  • LNG-volyymit kehittyivät myönteisesti, mutta putkikaasuvolyymit pienenivät odotetusti. Kokonaismyyntivolyymit laskivat tämän vuoksi 8,8 (11,9) terawattituntiin (TWh) eli pienenivät 26 prosenttia vuodesta 2022.
  • Konsernin liikevaihto pieneni kaasun markkinahintojen laskun johdosta 47,7 prosenttia 1 025,7 (1 959,4) miljoonaan euroon. 
  • Liiketulos (EBIT) oli -5,4 (119,3) miljoonaa euroa tappiollinen. Oikaistu liiketulos (EBIT) oli -23,5 (42,1) miljoonaa euroa.
  • Taseen loppusumma oli 1 506,2 (2 553,2) miljoonaa euroa.
  • Konsernin omavaraisuusaste oli vuoden 2023 kolmannen vuosineljänneksen lopussa 34,8 (20,3) prosenttia.

Gasum-konsernin toimitusjohtaja Mika Wiljanen kommentoi vuoden 2023 kolmatta vuosineljännestä sekä vuotta kokonaisuudessaan tilikauden alusta lähtien:

“Jatkoimme vuoden kolmannella vuosineljänneksellä toimintaamme vakaammassa markkinaympäristössä. Putkimaakaasun volyymit olivat vaatimattomia, mutta nesteytetyn maakaasun (LNG) volyymit kehittyivät myönteisesti meriliikenteessä, kun LNG:n hintataso pysyi suotuisana koko vuosineljänneksen ajan.

Konsernin liikevaihto vuoden 2023 kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 1 025,7 miljoonaa euroa, liiketulos 5,4 miljoonaa euroa ja oikaistu liiketulos 23,5 miljoonaa euroa. Markkinoiden vakaudesta ja meriliikenteen LNG-markkinoiden volyymien myönteisestä kehityksestä huolimatta Gasumin tulosta rasittivat yhä kulut, jotka johtuivat markkinoiden myllerryksestä sekä toiminnan sopeuttamisesta energiaympäristön muutoksiin vuonna 2022. Näiden kustannusten odotetaan pienenemisestään huolimatta rasittavan Gasumin tulosta vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun saakka.

Kolmannen vuosineljänneksen jälkeen Suomen ja Viron välisessä Balticconnector-kaasuputkessa ilmeni vuoto, joka keskeytti kaasun virtauksen putkessa. Vuoto osoittautui ulkoisen toiminnan aiheuttamaksi ja tapauksen tutkinta käynnistettiin. Putkikaasutoimitusten keskeytymisellä ei ole välittömiä vaikutuksia Gasumin kyvylle palvella maakaasuasiakkaitaan, mutta siitä aiheutuu epävarmuutta koskien tulevaa talvikautta. Gasum rakentaa parhaillaan toimitus- ja logistiikkaketjuaan uudelleen vastatakseen asiakkaidensa maakaasukysyntään.  

Jatkoimme kolmannella vuosineljänneksellä johdonmukaisesti Gasumin strategian toimeenpanoa, ja uusien investointien suunnittelu edistyi aikataulussa. Käynnistimme kolmen olemassa olevan biokaasulaitoksen laajennukset Suomessa ja Ruotsissa. Työt Vehmaalla edistyivät hyvin ja laitos saataneen käyttöön tämän vuoden joulukuussa. Oulussa työt käynnistyvät näillä näkymin vuoden 2024 alussa ja Ruotsin Örebrossa myöhemmin keväällä. 

Ruotsin Göteneen nousevan uuden biokaasulaitoksen rakennustyöt etenevät suunnitellusti. Laitoksen kolme pääreaktoria, biomassan ja biolannoitteen varastointisäiliöt sekä teknisten rakennusten rungot ovat jo pystyssä ja laitosalueen infrastruktuuri on valmistunut. 

Gasum laajensi heinäkuun alussa biokaasuportfoliotaan hankkimalla enemmistöosuuden ruotsalaisesta biokaasua jalostavasta Liquidgas Biofuel Genesis AB yhtiöstä. Liquidgas Biofuel Genesis omistaa eteläisen Ruotsin Helsingborgissa sijaitsevan biokaasun jalostuslaitoksen ja vastaa sen operoinnista. Laitos tuottaa tällä hetkellä vuosittain noin 80 gigawattituntia (GWh) jalostettua biokaasua.

Sähköliiketoiminnassa saavutimme uuden merkkipaalun, kun solmimme ensimmäisen fuel switch sopimuksemme. Se tarkoittaa, että optimoimme energianhankinnan asiakkaamme puolesta vaihtamalla kaasun ja sähkön käytön välillä energian päivä- tai jopa tuntikohtaisten markkinahintojen mukaan.

Riippumaton arvioija CICERO Shades of Green luokitteli Gasumin biokaasuliiketoiminnassa käyttämän kestävän rahoituksen, eli vihreiden lainojen viitekehyksen parhaalle mahdolliselle eli Dark Green tasolle. Arvioinnissa todettuja vahvuuksiamme ovat jätteiden käyttö raaka-aineena ja kiertotalouden edistäminen. Gasum sai myös hallintotavalleen arvosanan ’erinomainen’, koska kestävyys on olennainen osa yhtiön hallinnointiperiaatteita.

Avasimme vuoden kolmannella vuosineljänneksellä kaksi uutta tankkausasemaa, yhden Ruotsissa ja toisen Suomessa, ja LNG-bunkrausalus Kairos palasi Gasumin käyttöön oltuaan jonkin aikaa jälleenvuokrattuna. Kaikki tämä auttaa meitä palvelemaan asiakkaitamme tehokkaammin, kun LNG:n ja biokaasun kysyntä kasvaa.”

Lue koko katsaus verkkosivuillamme

Lisätietoja:

Mika Wiljanen, toimitusjohtaja, Gasum

Heidi Westerberg, johdon assistentti
p. 040 580 0951, heidi.westerberg@gasum.com

Olga Väisänen, johtaja, viestintä ja vastuullisuus, Gasum
p. 040 554 0578, olga.vaisanen@gasum.com

Lue lisää
22.08.2023

Gasum-konsernin H1 2023 – Volyymit kasvoivat edelleen luottamuksen kohentuessa markkinoilla

Myynti kehittyi positiivisesti, mutta Gasumin tulosta rasittivat kustannukset, jotka aiheutuivat ympäröivän geopoliittisen tilanteen ja energiamarkkinoiden muutoksien johdosta tehdyistä maakaasuliiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä sekä riskinhallintatoimista.

Tammi–kesäkuu 2023 (H1 2022):

  • Konsernin liikevaihto laski kaasun hintojen ja volyymien pienenemisen johdosta 41,5 prosenttia 745,1 (1 274,2) miljoonaan euroon.
  • Liiketulos (EBIT) oli  26,4 (+56,3) miljoonaa euroa tappiollinen. Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) oli  20,2 (5,6) miljoonaa euroa.
  • Taseen loppusumma oli 1 485,9 (2 244,0) miljoonaa euroa.
  • Konsernin omavaraisuusaste oli 34,0 (20,9) prosenttia.
  • Myyntivolyymit laskivat vuoden 2022 ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna 37 prosenttia 6,2 (9,2) TWh:iin lähinnä maakaasuvolyymien pienenemisen myötä.

Gasum-konsernin toimitusjohtaja Mika Wiljanen kommentoi vuoden 2023 toista neljännestä ja ensimmäistä puoliskoa:

“Volyymit kasvoivat toisella vuosineljänneksellä kaikissa liiketoiminnoissa hyvin, ja varsinkin nesteytetyn maakaasun (LNG) ja biokaasun (LBG) volyymit ovat piristyneet merkittävästi. Luottamus palailee markkinoille hintojen tasaantuessa. Myönteistä kehitystä on vauhdittanut ensimmäisellä vuosineljänneksellä alkanut ja toisella vuosineljänneksellä jatkunut edullinen hintataso. Yhä useampi asiakas on palannut takaisin kaasun käyttöön vaihdettuaan vuonna 2022 saastuttavampiin polttoainevaihtoehtoihin hintojen ollessa ennätyskorkealla.

Konsernin liikevaihto vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 745,1 miljoonaa euroa, liiketulos ‑26,4 miljoonaa euroa ja oikaistu liiketulos ‑20,2 miljoonaa euroa. Volyymien ja myynnin myönteisestä kehityksestä huolimatta Gasumin tulosta rasittivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla kustannukset, jotka johtuivat markkinoiden myllerryksestä sekä toiminnan sopeuttamisesta energiaympäristön muutoksiin vuonna 2022. Kustannukset syntyivät tarpeesta järjestellä uudelleen koko putkimaakaasun hankintaketju, kun maakaasun toimitukset Venäjältä päättyivät toukokuussa 2022.

Gasum irtisanoi toukokuussa 2023 pitkäaikaisen putkikaasun hankintasopimuksen, joka yhtiöllä oli ollut venäläisen Gazprom Exportin kanssa. Kaasutoimitukset olivat tuolloin olleet keskeytyneenä jo vuoden. Gasum vei asian välimiesmenettelyyn, kun Gazprom ilmoitti keväällä 2022 vaativansa maksuja eurojen sijaan ruplissa. Osapuolet eivät kyenneet ratkaisemaan tilannetta välimiesmenettelyä seuranneissa neuvotteluissa, joten Gasum päätyi purkamaan sopimuksen.

Gasumin vuoden 2022 viimeisellä vuosineljänneksellä julkistetun uuden strategian toimeenpano edistyi määrätietoisesti vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla. Seuraavan uuden suuren 120 gigawattitunnin biokaasulaitoksemme rakennustyöt Ruotsin Götenessä etenivät suunnitellusti, ja yhtiö teki toisella vuosineljänneksellä päätökset investoida kolmen olemassa olevan biokaasulaitoksen laajennus- ja parannustöihin Suomessa ja Ruotsissa. Laajennus- ja parannushankkeet lisäävät valmistuttuaan kesään 2024 mennessä Gasumin biokaasun tuotantoa 60 gigawattitunnilla vuodessa.

Gasum ja varustamojätti MSC Groupin risteilyliiketoimintayksikkö allekirjoittivat kesäkuussa pitkäaikaisen sopimuksen LNG:n toimittamisesta MSC  Cruises ‑brändin uudelle lippulaivalle MSC Euribialle sekä aiesopimuksen, jonka tavoitteena on uusiutuvalla energialla valmistettavaa synteettistä e-LNG-polttoainetta koskeva yhteistyö. MSC Cruises osti Gasumilta myös yli 400 tonnia nesteytettyä biokaasua (LBG), jota käyttäen MSC Euribia purjehti maailman ensimmäisen nettopäästöttömän risteilymatkan Ranskan Saint-Nazairesta Kööpenhaminaan.

Gasum toimittaa LBG:tä myös Viking Linelle, jonka innovatiivisessa aloitteessa matkustajat voivat pienentää matkansa hiilijalanjälkeä jopa 90 prosentilla ostamalla biokaasua oman matkansa kulutuksen verran. Gasum on erittäin mielellään mukana tässä aloitteessa.

Sähköliiketoiminnassa Gasum solmi kymmenvuotisen PPA-sähkönhankintasopimuksen, jolla yhtiö toimittaa tuulivoimaa Volvo Finland and Volvo Construction Equipment ‑yhtiöille. Gasum toimittaa Volvolle myös taseenhoitopalvelun eli huolehtii sähkön hankinnan ja kulutuksen välisen tasapainon optimoinnista, jotta Volvo voi keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa ja samalla pienentää hiilijalanjälkeään.

Lisäksi aloitimme Euroopan pohjoisimman kaasutankkausaseman rakennustyöt Keminmaalla Lapissa ja avasimme Norjassa kaksi uutta asemaa, joista toinen on innovatiivinen vihreän energian asema, jolla voi biokaasun tankkaamisen lisäksi myös ladata sähköajoneuvoja.

Olen hyvin positiivisella mielellä myyntivolyymien kehityksen sekä markkinoiden toimeliaisuuden ja kiinnostuksen suhteen ja haluan kiittää Gasumin loistavaa henkilökuntaa erinomaisesta työpanoksesta uuden strategiamme toimeenpanossa tämän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla.”

Lue koko katsaus verkkosivuillamme

Lisätietoja:

Mika Wiljanen, toimitusjohtaja, Gasum

Heidi Westerberg, johdon assistentti
p. 040 554 0951, heidi.westerberg@gasum.com

Olga Väisänen, johtaja, viestintä ja vastuullisuus, Gasum
p. 040 554 0578, olga.vaisanen@gasum.com

Lue lisää
07.07.2023

Gasum ostaa enemmistöosuuden ruotsalaisesta biokaasua jalostavasta Liquidgas Biofuel Genesis AB ‑yhtiöstä

Pohjoismainen energiayhtiö Gasum laajentaa biokaasuportfoliotaan hankkimalla kahden kolmasosan omistusosuuden ruotsalaisesta Liquidgas Biofuel Genesis AB ‑yhtiöstä. Liquidgas Biofuel Genesis omistaa eteläisen Ruotsin Helsingborgissa sijaitsevan biokaasun jalostuslaitoksen ja vastaa sen operoinnista.

Laitoksen toinen omistaja yhden kolmasosan osuudella on alueen jätehuoltoyhtiö Nordvästra Skånes Renhållningsbolag AB (NSR). NSR vuokraa biokaasulaitosta Biond AB:lle, joka tuottaa raakabiokaasua alueen kotitalouksilta ja yrityksiltä keräämästään biojätteestä ja myy raakabiokaasun Liquidgas Biofuel Genesis ‑yhtiölle jalostettavaksi.

Biokaasulaitos tuottaa vuosittain noin 80 gigawattituntia (GWh) jalostettua biokaasua. Laitos on kytketty matalapaineiseen jakeluverkkoon, ja kaikki sen jalostama biokaasu toimitetaan kaasuverkon kautta paikallisille tankkausasemille.

Gasum aikoo selvittää mahdollisuutta myös kaasun nesteytykseen laitoksella jossakin vaiheessa.

”Tämä yrityskauppa on jälleen yksi tärkeä askel, jolla toteutamme strategiaamme tuoda Pohjoismaiden markkinoille lisää uusiutuvaa kaasua. Kiinnostus biokaasua kohtaan kasvaa jatkuvasti, kun yhä useampi toimija niin kuljetus- ja logistiikka-alalla kuin teollisuudessakin tiedostaa, että biokaasun avulla päästöjä voi vähentää jo nyt eikä vasta kymmenen vuoden päästä. Helsingborgin jalostamo on erinomainen lisä Gasumin biokaasuportfolioon Ruotsissa, jossa investoimme vahvasti myös täysin uusiin biokaasulaitoshankkeisiin tulevina vuosina”, sanoo Gasumin toimitusjohtaja Mika Wiljanen.

”Odotamme innolla yhteistyötämme Gasumin kaltaisen kokeneen ja vahvan biokaasutoimijan kanssa. Kumppanuutemme luo erinomaiset mahdollisuudet kehittää biokaasun jalostustoimintaamme Helsingborgissa. Tällä yhteistyöllä meillä on mahdollisuus vaikuttaa alueen vihreän liikenteen kehitykseen pitkällä jänteellä”, toteaa Liquidgas Biofuel Genesiksen toisen omistajan NSR:n toimitusjohtaja Ulf Molén.

Yrityskauppa on osa Gasumin strategiaa tuoda vuoteen 2027 mennessä markkinoille seitsemän terawattituntia (TWh) uusiutuvaa kaasua vuodessa. Yhtiö pyrkii tavoitteeseensa kasvattamalla omaa biokaasutuotantoaan sekä lisäämällä biokaasun hankintaa luotettujen kumppaniensa tuotannosta. Gasum rakentaa parhaillaan ensimmäistä viidestä suuresta biokaasulaitoksesta Ruotsin Göteneen.

Seitsemän terawattitunnin tavoitteen saavuttaminen tarkoittaisi vuosittaista 1,8 miljoonan hiilidioksiditonnin päästövähennystä Gasumin asiakkaille. Biokaasun elinkaaren aikaiset päästöt ovat keskimäärin 90 prosenttia pienemmät kuin perinteisillä fossiilisilla polttoaineilla.

”Strateginen kumppanuutemme Gasumin kanssa vahvistaa kiertotalouden ja luonnonvarojen kestävän hoidon edellytyksiä koko Luoteis-Skånessa. Olen siitä erittäin iloinen", sanoo Rikard Lind, NSR AB:n hallituksen puheenjohtaja.

Lisätietoja:

Ari Suomilammi, johtaja, biokaasun tuontanto, Gasum
Puh. 0400 653 351, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Olga Väisänen, johtaja, viestintä ja vastuullisuus, Gasum
Puh. +358 40 554 0578, etunimi.sukunimi@gasum.com

Ulf Molén, toimitusjohtaja, NSR AB
Tel + 46 042-400 13 10

Rickard Lind, hallituksen puheenjohtaja, NSR AB
Tel +46 0733-30 39 38

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi 

Lue lisää