Asiakkaiden riskienhallintaa energiamarkkinoilla

Myynti- ja kehityspäällikkö Tommy Sundin auttaa yhdessä tiiminsä kanssa Gasumin asiakkaita energiamarkkinoiden erilaisten riskien hallinnassa.

Työskentelen Gasumilla myynti- ja kehityspäällikkönä energiamarkkinoiden palveluyksikössä Ruotsissa. Autamme asiakkaitamme riskienhallinnassa energiamarkkinoilla niin rahoituksen kuin itse tuotteiden ja palvelujen suhteen.

Asiakkaamme ovat suuria teollisuusyrityksiä, energiayhtiöitä ja uusiutuvan energian tuottajia, jotka kohtaavat energiamarkkinoilla suuria riskejä. Vahva ammattitaito ja ajantasainen tieto ovat tärkeitä, jotta riskejä saadaan pienemmiksi ja niiltä pystytään suojautumaan. Tässä palveluyksikkömme tiimin jäsenet ovat asiantuntijoita.

Aloitin Gasumilla vuonna 2020 ja arvostan todella kestävän kehityksen arvojamme. Työskenneltyäni jo 12 vuotta uusiutuvien polttoaineiden parissa juuri arvot yhdessä sitoutuneen henkilöstön kanssa saivat minut kiinnostumaan Gasumista. On sekä mielenkiintoista että haastavaa rakentaa uutta liiketoiminta-aluetta uusille markkinoille. Tässä avainasemassa on tiimini asiantuntijoiden tuki.

Energia-ala on aina kiinnostanut minua. 20 vuoden aikana koko ala on muuttunut haastavammaksi. Viime vuosina yleinen energiatietoisuus ja myös keskittyminen energia-asioihin on lisääntynyt nopeasti ilmastonmuutoksen myötä, mutta myös siksi, että yritykset voivat nykyään ottaa käyttöön ja tuottaa uusiutuvaa energiaa ja suojata vakaita ja alhaisia energian hintoja epävakailla markkinoilla.

Yksi tärkeimmistä tulevaisuuden mahdollisuuksista on tarjota kaikille halukkaille pääsy uusiutuvan energian markkinoille esimerkiksi ottamalla enenevissä määrin käyttöön tuulivoimaa. Uusiutuvan energian avulla on mahdollista saavuttaa päästötavoitteet, ja Gasum tulee olemaan yksi tämän kehityksen avainpelaajista.

Koulutus: B.Sc in Energy Engineering, Umeå University Sweden
Harrastukset: Matkustaminen, laskettelu, juoksu, padel, makrillin kalastus ja ruoanlaitto
Perhe: 2 poikaa

Tagit

  • Töissä Gasumilla