Content image

Olga Väisänen

johtaja, viestintä
p. 040 554 0578
olga.vaisanen@gasum.com
Twitter: @OlgaVaisanen

Content image

Anna-Sofia Malmi

viestintäpäällikkö
p. 050 469 0114
anna-sofia.malmi@gasum.com
Twitter: @annasofiamalmi

Mediayhteydet Gasumilla

Jaa:
  • Kuvapankista voit ladata kuva-aineistoa median käyttöön. Mainitsethan lähteen.
  • Asiakas- ja sidosryhmälehtemme sekä vuosikatsaukset ovat luettavissa  julkaisupankissa

Gasumin viestintä palvelee mediaa kaikissa yhtiöön liittyvissä asioissa, ota yhteyttä!

Gasum lyhyesti

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua ja edistää kiertotaloutta käsittelemällä jätteitä sekä tuottamalla biokaasua ja kierrätysravinteita Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiö tarjoaa energiaa sähkön ja lämmöntuotantoon, teollisuudelle sekä maa- ja meriliikenteelle.  Gasum on Pohjoismaiden johtava biokaasun tarjoaja. Yhtiöllä on kaasutankkausasemaverkosto, joka palvelee myös raskasta kalustoa. Gasum on myös nesteytetyn maakaasun (LNG) Pohjoismaiden markkinoiden johtava toimija. Yhtiö jatkaa LNG:n aseman ja infrastruktuurin vahvistamista ja toimittaa LNG:tä merenkulun, teollisuuden ja raskaan liikenteen tarpeeseen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Gasum tarjoaa energiamarkkinoiden kattavimmat asiantuntijapalvelut ja ratkaisut. 

Gasum-konsernissa työskentelee noin 350 henkeä, Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 1 177 milj. euroa. Gasum on 100 prosenttisesti Suomen valtion omistama yhtiö.

16.07.2019

Gasum-konsernin taloudellinen katsaus Q2 2019 – Kaasuinfrastruktuuri laajeni

Kaasuinfrastruktuuri laajeni – Kaasukäyttöisten ajoneuvojen yleistyminen edistää merkittäviä päästövähenemiä liikenteessä


Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 1.1.–30.6.2019

•  Konsernin liikevaihto kasvoi 6 %, ollen 632,5 miljoonaa euroa (1–6/2018: 597,5 milj. euroa)
•  Liikevoitto oli 76,3 miljoonaa euroa, joka on samalla tasolla edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna (76,3 milj. euroa)
•  Taseen loppusumma kasvoi uuden IFRS 16 standardin käyttöönoton myötä 1 574,4 miljoonaan euroon (31.12.2018: 1 526,6 milj. euroa)
•  Konsernin rahoitusasema pysyi raportointikaudella vahvana, omavaraisuusasteen ollessa 43,9 % (31.12.2018: 43,7 %).


Tunnusluvut

1 000 € 1–6/2019 1–6/2018 Muutos 2018
 Liikevaihto 632,5 597,5 5,9 % 1 177,4
 Liikevoitto 76,3 76,3 0,0 % 124,2
 Liikevoitto-% 12,1 % 12,8 %   10,5 %
 Omavaraisuusaste-% 43,9 % 44,0 %   43,7 %
 Oman pääoman tuotto-%* 12,0 % 13,3 %   13,3 %
 Sijoitetun pääoman tuotto-%* 8,6 % 9,3 %   9,2 %
 Taseen loppusumma 1 574,4 1 465,9 7,4 % 1 526,6
 Korolliset nettovelat 573,9 558,9 2,7 % 562,7
 Nettovelkaantumisaste-% 83,3 % 86,7 %   84,7 %
 Nettovelat/käyttökate* ** 2,8 2,9   2,9
 Henkilöstön määrä kauden lopussa 364 432 -15,7 % 434

  * Annualisoitu
  ** Kuluvan kauden luku muutettu vertailukelpoiskei ilman IFRS 16 standardin vaikutusta. 
  Vertailutiedot eivät sisällä IFRS 16 standardin vaikutuksia.

 

Gasum-konsernin toimitusjohtaja Johanna Lamminen kommentoi vuoden 2019 ensimmäistä vuosipuoliskoa:

”Taloudellinen tuloksemme toteutui ensimmäisellä vuosipuoliskolla ennusteidemme mukaisesti. Liikevaihtomme kasvoi 6 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, ollen 632,5 miljoonaa euroa (597,5 milj. euroa) ja tarkastelujaksolla liikevoittomme oli 76,3 miljoonaa euroa, joka on samalla tasolla edellisen vuoden vastaavan ajanjakson kanssa (76,3 milj. euroa).

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana veimme strategiaamme määrätietoisesti eteenpäin ja päivitimme yhdessä henkilöstön kanssa strategisia tavoitteitamme tuleville vuosille.Kysyntä puhtaammille energiaratkaisuille on vahvassa kasvussa teollisuudessa ja kaasun kokonaismyyntivolyymien ennustetaan edelleen kasvavan. Kaasu vähäpäästöisenä polttoaineena tulee kasvattamaan rooliaan tulevaisuudessa niin merenkulussa kuin raskaassa liikenteessä, sillä ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää siirtymistä puhtaampiin ratkaisuihin.

Gasumin osakkuusyhtiö Manga LNG Oy:n Tornion LNG-terminaali avattiin kesäkuun alussa. Uusi terminaali vastaa vähäpäästöisen LNG:n kasvavaan kysyntään ja vahvistaa LNG-toimitusvarmuutta Pohjoismaiden pohjoisosissa. Terminaali tukee merkittävästi alueen kilpailukykyä varmistamalla edullisen ja vähäpäästöisen energian saatavuuden paikallisen teollisuuden sekä meri- ja raskaan liikenteen tarpeisiin.

Solmimme tarkastelujaksolla merkittäviä kumppanuuksia eri liiketoiminnoissa, joista merkittävimmät ovat kaksi nesteytetyn maakaasun toimitussopimusta teollisuudelle, Forchem Oy ja Eastman Chemical Company. Kaasu on teollisuudelle hyvä vaihtoehto päästötavoitteiden saavuttamiseksi.

Liikennekaasumarkkinan kasvattaminen ja biokaasutuotannon lisääminen on keskeinen osa Gasumin strategiaa. Ostimme Mäkikylän biokaasulaitoksen Kouvola Vesi Oy:ltä. Kauppa antaa meille mahdollisuuden investoida biokaasulaitoksen laajentamiseen ja tavoitteenamme on moninkertaistaa laitoksen biokaasun tuotanto sekä päivittää nykyisen laitoksen toiminnat tämän päivän vaatimusten mukaisiksi. Tarkastelujaksolla teimme myös investointipäätöksen Lohjan jätekeskuksen yhteyteen Munkkaalle rakennettavasta biokaasulaitoksesta. Laitoksen odotetaan tuottavan valmistuessaan vuodessa yli 40 GWh biokaasua ja 50 000 tonnia luomulannoitteita.

Tarkastelujaksolla avasimme kolme asemaa raskaan liikenteen tarpeisiin ja kolme asemaa henkilöajoneuvoliikenteelle. Lisäksi myös muiden toimijoiden toimesta rakentuu uusia kaasutankkausasemia, mikä täydentää asemaverkostoa entisestään. Kaasutankkausasemaverkoston täydentyminen edistää kiertotaloutta ja tukee kansallisia päästövähennystavoitteita edesauttamalla pohjoismaisen liikenteen siirtymistä puhtaampiin polttoaineratkaisuihion."

Linkki Gasum-konsernin taloudelliseen katsaukseen Q2 2019 >


Lisätietoja:
Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum 
puh. +358 20 44 78 661
(Henna Walker, johdon assistentti)
etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.com.

Lue lisää
15.07.2019

Merialan kasvun luomista ja kaasuautoilun hyötyjä – Gasum keskustelee tulevaisuuden ratkaisuista SuomiAreenassa

Gasum osallistuu SuomiAreenan keskusteluihin jälleen heinäkuussa. Suomen Meriklusteri, Gasum ja Rauma Marine Constructions järjestävät yhteistyössä keskustelutilaisuuden, jossa pohditaan, mikä tekee suomalaisesta meriklusterista edelläkävijän osaamisen, teknologian ja vastuullisuuden saralla. Tilaisuuden lisäksi Gasumin voi tavata torstaina ja perjantaina kansalaistorilla, jossa on mahdollista tutustua kaasuautoilun etuihin paremmin.  

SuomiAreenassa keskitytään tänä vuonna tulevaisuuden osaamiseen ja innovaatioihin. Energiayhtiö Gasum osallistuu tapahtumaan keskustelemalla muun muassa tulevaisuuden energiaratkaisuista sekä liikenteen päästöjen hillitsemisestä. Gasum on mukana järjestämässä torstaina 18.7. Rohkeasti edellä – Meriklusteri luo sinistä kasvua Suomeen -keskustelutilaisuutta BEPOP-asiantuntijakeskuksessa. Lisäksi yritys on kansalaistorilla torstaina ja perjantaina puhumassa SuomiAreenan vieraiden kanssa esimerkiksi kaasuautoilusta.

”Ympäristöystävälliseen merenkulkuun kiinnitetään yhä enemmän huomiota ja Suomella on mahdollisuus olla edelläkävijä myös tällä saralla. On hienoa, että voimme järjestää yhdessä Suomen Meriklusterin ja Rauma Marine Constructionsin kanssa tilaisuuden keskustella meriliikenteen tulevaisuuden ratkaisuista sekä innovaatioista SuomiAreenassa asiantuntijoiden ja päättäjien kanssa”, kertoo Gasumin LNG- ja maakaasuliiketoiminnan johtaja Kimmo Rahkamo.

Gasum on Pohjoismaiden suurin nesteytetyn maakaasun (LNG) jakelija. LNG:n käytöllä on mahdollista laskea meriliikenteestä syntyviä päästöjä merkittävästi. Vastatakseen LNG:n kasvavaan kysyntään Gasum on avannut yhteistyössä usean muun toimijan kanssa Pohjoismaiden suurimman LNG-terminaalin Tornioon kesäkuun alussa.

”LNG on puhtain meriliikenteen polttoaine, jolla on mahdollista vähentää kasvihuone- ja rikkidioksidipäästöjen lisäksi pienhiukkaspäästöjä. Olemme hyvin tyytyväisiä, että yhä useampi varustamo sitoutuu päästöjen vähentämiseen valitsemalla LNG:n polttoaineeksi. Meriliikenteen päästöjen vähentämisellä pystymme esimerkiksi suojelemaan saaristomme kaunista ja herkkää luontoa”, Rahkamo toteaa.

Kaasuautoilun lisääntynyt suosio vähentää päästöjä

Meriliikenteen lisäksi kaasun käytöllä on mahdollista vähentää maantieliikenteen päästöjä. Kaasukäyttöisten kaasuautojen suosio on lisääntynyt viime vuosina kovaa vauhtia: tällä hetkellä Suomen liikenteessä kulkee yli 7 000 kaasuajoneuvoa, kun taas vuoden 2018 alussa kaasuautoja oli noin 3 500. Gasumin liikenneyksikön business manager Heidi Kuoppala uskoo, että autojen suosioon vaikuttaa vähäpäästöisyyden lisäksi kasvava tankkausasemaverkosto.

”Kaasun liikennekäytöllä on helppo vähentää kasvihuonepäästöjä. Esimerkiksi biokaasulla on mahdollista vähentää päästöjä jopa 85 prosenttia verrattuna perinteisiin polttoaineisiin. Lisäksi kaasu on edullisempi polttoaine kuin bensiini tai diesel”, Kuoppala toteaa. ”Erityisesti kesällä kukoistava luonto muistuttaa luonnon suojelun tärkeydestä ja siitä, että jokainen voi vaikuttaa ympäristömme puhtauteen päivittäisillä valinnoilla.”

Täysin uusiutuvaa biokaasua tuotetaan biojätteistä, kuten kauppojen ruokahävikistä, kotitalouksien biojätteistä ja yhteiskunnan jätevesilietteistä. Biokaasun liikennekäytön hiilidioksidipäästöjen katsotaan olevan laskennallisesti nolla, sillä biohajoavaan raaka-aineeseen sitoutuu saman verran hiilidioksidia, kuin mitä palamisessa vapautuu. Kaasuautoihin on mahdollista tutustua tarkemmin SuomiAreenan aikana Gasumin ständillä, koska paikalla on myös Volkswagen Golf ja SEAT Arona -kaasuautomallit.


Lisätietoja:

Kimmo Rahkamo, johtaja, maakaasu- ja LNG-liiketoiminta, Gasum Oy
puh. +358 40 749 3069, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Heidi Kuoppala, Business Manager, myynti, henkilöautoliikenne, Gasum Oy
puh. +358 50 440 9793, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.com.

Lue lisää
10.07.2019

Kaasuautoja ja rakentamisen uusia ideoita – ŠKODA ja Gasum mukana Asuntomessuilla

Liikkuminen on merkittävä osa asumista. Energiatehokkuus rakentamisessa on jo pitkään ollut keskiössä, nyt ympäristötavoitteet ohjaavat liikenteen päästöjen alentamista. Gasum on mukana Škodan messuosastolla kesän 2019 Asuntomessuilla Kouvolan Pioneeripuistossa, jossa messukävijöiden on mahdollista tutustua myös Škodan kasvavaan kaasuautomallistoon. Kaasuautot tarjoavat keinon vähentää liikkumiseen liittyviä päästöjä kustannustehokkaasti. Kaasuautojen suosio on nopeassa kasvussa ja uusia tankkausasemia avataan ympäri Suomen.

Kustannustehokkuuden ohella yhä useampi kuluttaja ja yritys painottaa ympäristöystävällisyyttä liikkumisen ratkaisuissa. Hyvät yhteydet ja liikkumisen keinot vaikuttavat esimerkiksi uuden kodin sijainnin valintaan. Tämä näkyy myös kaasuautojen määrässä: tällä hetkellä Suomen teillä kulkee yli 7 000 kaasuajoneuvoa, tämä määrä on kaksinkertaistunut vuoden 2018 alusta. ŠKODA esittelee messuosastollaan yhteistyössä Gasumin kanssa Asuntomessujen vieraille vähäpäästöisiä ja edullisia liikkumisen ratkaisuja, jotta ympäristöystävällisempi autoilu tulisi tutummaksi yhä useammalle suomalaiselle.

”Suomen kaltaisessa pitkien etäisyyksien maassa liikkuminen kodin, työpaikan ja arjen muiden kiintopisteiden välillä on merkittävä osatekijä paitsi asumisen kokonaiskulujen, myös yksittäisten kotitalouksien päästöjen muodostumisen kannalta. Asuntomessut ovat oiva paikka esitellä ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja liikkumiseen. Olen varma, että kaasuautot herättävät paljon kiinnostusta asumisen ja arjen trendeistä kiinnostuneiden messukävijöiden keskuudessa”, kertoo Helkama-Auton toimitusjohtaja Maija Koskela.

Kaasuautot käyttävät polttoaineena bio- tai maakaasua. Ympäristöystävällistä ja kotimaista biokaasua tuotetaan biohajoavista raaka-aineista, kuten kotitalouksien biojätteistä, kauppojen hävikistä ja yhteiskunnan jätevesilietteestä ja maatalouden sivuvirroista.  Biokaasun liikennekäytöllä on mahdollista vähentää polttoaineen elinkaaren aikana syntyviä kasvihuonepäästöjä jopa 85 prosenttia. Kaasuautoissa on kaasutankin lisäksi aina bensiinitankki, mikä tekee toimintasäteestä laajan. Pelkällä kaasulla on mahdollista taittaa automallista riippuen satoja kilometrejä: esimerkiksi ŠKODA Octavialla ajaa noin 500 kilometrin matka, ja varalla olevalla bensiinitankilla vielä noin 200 kilometriä lisää.

Asuntomessujen vieraat voivat tutustua messujen aikana kaasuautoiluun esimerkiksi koeajamalla Škodan Octavia G-TEC-kaasuautoa.

”Kahden aktiivisesti harrastavan pikkupojan isänä suosittelen kokeilemaan kaasuautolla ajamista. Uskonkin, että yhä useampi huomaa arjen ajojen ja mökkimatkojen onnistuvan mutkattomasti kaasulla ja sen että matkaa voi tarvittaessa jatkaa bensiinillä. Kustannusten ja ympäristöetujen lisäksi paikallisista raaka-aineista valmistettu liikennepolttoaine toteuttaa kiertotaloutta parhaimmillaan”, toteaa Gasumin liikenneliiketoiminnan johtaja Jukka Metsälä. ”Kouvolassa toteutetaan kiertotalouteen liittyvää edelläkävijyyttä. Gasum valmistaa jo nykyisin Kouvolan biokaasulaitoksellaan talousalueen jätevirroista biokaasua ja tavoitteena on laajentaa tätä toimintaa”, jatkaa Metsälä.

Kaasutankkausasemaverkosto laajenee eri toimijoiden toimesta Suomessa sekä uudet biokaasulaitos investoinnit lisäävät biokaasun määrää liikennekäytössä. Tällä hetkellä Suomessa on jo lähes 50 kaasutankkausasemaa, joista 31 on Gasumin tankkausasemia. Gasum on investoinut biokaasutuotannon kasvattamiseen kuluvana vuonna mm. Turussa, Oulussa, Huittisisssa, Kouvolassa ja Lohjalla. Kesän alussa Gasum avasi uudet asemat Lahteen, Ouluun sekä Raisioon ja suunnitelmissa on avata asema Seinäjoelle elokuussa.

Kouvolan Asuntomessut alkavat 12.7. ja päättyvät 11.8. Tervetuloa tutustumaan messuihin ja kaasuautoihin Škodan messuosastolle!

Asuntomessut lyhyesti

  • Asuntomessut järjestetään Kouvolan Pioneeripuistossa 12.7.–11.8.2019. Alue on avoinna päivittäin klo 10–18. Neljänä keskiviikkona (17.7., 24.7., 31.7. ja ke 7.8.) alue on avoinna klo 10–21.

  • Asuntomessuille on helppo tulla. Virallinen paikoitusalue löytyy Kouvolan raviradalta osoitteesta Ravitallinkuja 22, josta on maksuton bussikyyditys messupaikalle.

  • Asuntomessujen aikana on mahdollisuus tutustua laajasti Škodan mallistoon. Koeajettavissa ovat muun muassa kaasuauto ŠKODA Octavia G-TEC.


Lisätietoja:
Heidi Kuoppala, Business Manager, myynti, henkilöautoliikenne, Gasum
Puhelin: +358 50 440 9793, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.com.

Lue lisää