Content image

Olga Väisänen

johtaja, viestintä
p. 040 554 0578
olga.vaisanen@gasum.com
Twitter: @OlgaVaisanen

Content image

Anna-Sofia Malmi

viestintäpäällikkö
p. 050 469 0114
anna-sofia.malmi@gasum.com
Twitter: @annasofiamalmi

Mediayhteydet Gasumilla

Jaa:
  • Kuvapankista voit ladata kuva-aineistoa median käyttöön. Mainitsethan lähteen.
  • Asiakas- ja sidosryhmälehtemme sekä vuosikatsaukset ovat luettavissa  julkaisupankissa

Gasumin viestintä palvelee mediaa kaikissa yhtiöön liittyvissä asioissa, ota yhteyttä!

Gasum lyhyesti

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. Autamme asiakkaitamme pienentämään omaa hiilijalanjälkeään sekä asiakkaidensa hiilijalanjälkeä. Yhdessä kumppaniemme kanssa edistämme kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta sekä maalla että merellä.

Gasum edistää kiertotaloutta ja on johtava biokaasun toimittaja ja biohajoavan jätteen käsittelijä. Olemme nesteytetyn maakaasun (LNG) Pohjoismaiden markkinoiden johtava toimija.

Gasum-konsernilla on noin 350 työntekijää Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto oli 1 177 miljoonaa euroa vuonna 2018. Gasum on Suomen valtion omistama yhtiö.

15.11.2019

Jakomäessä kaadetaan puita uuden maakaasuputken rakentamisen takia

Jakomäessä kaadetaan puita Huokotien ja Somerikkotien varresta marraskuun aikana uuden maakaasuputken rakentamisen takia.

Alueelle pitää rakentaa uusi kaasuputki, koska nykyinen putki joudutaan poistamaan käytöstä Helsingin kaupungin uusien palvelutilojen ja asuntojen rakentamisen takia.

Kaasuputken rakennustyöt alkavat tammikuussa ja valmistuvat ensi kesänä.

Kun kaasuputken rakennustyöt ovat valmiit, putkilinjalle jää viiden metrin levyinen puuton vyöhyke maakaasuasetuksen mukaisesti. Puuton vyöhyke maisemoidaan.

Lisätiedot Helsingin kaupungin tiedotteesta >

 

Lue lisää
14.11.2019

Ruotsin pohjoisin nesteytetyn kaasun tankkausasema avataan Östersundissa

Gasum avaa 12. marraskuuta kuudennen kaasutankkausasemansa Ruotsin Östersundiin. Uusin asema – tällä hetkellä Ruotsin pohjoisin – palvelee sekä raskasta liikennettä että henkilöautoja tarjoamalla ympäristöä säästäviä polttoaineita: biokaasua ja maakaasua. Uusi asema on tärkeä askel raskaan liikenteen mahdollisuuksissa käyttää kaasua eteläisestä Ruotsista maan pohjoisosiin asti. Lisäksi se vastaa muiden ajoneuvojen nesteytetyn kaasun kysyntään alueella.  Gasumin tavoitteena on laajentaa pohjoismaista kaasutankkausasemien verkostoa yhteensä 50 asemaan 2020-luvun alkupuolelle mennessä.

Norrlannin ensimmäinen pitkän matkan kuljetuksille tarkoitettu kaasutankkausasema on  avattu Östersundissa. Se tarjoaa nesteytettyä maakaasua (LNG) ja nesteytettyä biokaasua (LBG) raskaan liikenteen ajoneuvoille. Gasumin kaasutankkausasemaverkoston laajentaminen Ruotsissa tarkoittaa, pitkän matkan kuljetuksia voidaan tehdä kaasukäyttöisenä maan eteläosista kauas pohjoiseen asti. Raskaan liikenteen lisäksi tankkausasema palvelee myös henkilöautoja, jakeluautoja ja linja-autoja, jotka käyttävät paineistettua maakaasua (CNG).

Raskaalla kuljetusliikenteellä on tärkeä rooli pohjoismaisessa logistiikkajärjestelmässä. Kuljetusvolyymien kasvaessa lisääntyvät kuitenkin myös alan tuottamat päästöt. Raskas kuljetusliikenne tuottaa nykyään noin 30 prosenttia Euroopan tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöistä. EU:n aiemmin tänä vuonna esittelemien uusien päästövaatimusten mukaan raskaiden ajoneuvojen kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Ruotsin kansallisena tavoitteena on vähentää maantiekuljetusten kasvihuonekaasupäästöjä 70 prosentilla vuoden 2010 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Kaasu on vähäpäästöinen polttoaineratkaisu raskaaseen ja kevyeen kuljetusliikenteeseen

Kansallisten ja kansainvälisten päästövähennystavoitteiden saavuttaminen vaatii päästöjen nopeaa vähentämistä. LNG tarjoaa kilpailukykyisen polttoaineratkaisun päästöjen nopeaan vähentämiseen, sillä sen kasvihuonepäästöt koko elinkaaren ajalta ovat yli 20 prosenttia pienemmät kuin fossiilisen dieselin. Lisäksi LNG:llä on tärkeä rooli siirtymässä kohti uusiutuvia polttoaineita. LNG:tä varten rakennettua infrastruktuuria voidaan käyttää myös LBG:n käsittelyyn, joten siirtyminen LBG:n käyttöön on helppoa ja kustannustehokasta. LBG:n käyttö voi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 85 prosenttia fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Myös kaasua käyttävien raskaan liikenteen kaasuajoneuvojen tarjonta lisääntyy.

”Logistiikka-alan ostajien ja kuljetusyhtiöiden keskuudessa on kasvava tarve ympäristöä säästäville ja kustannustehokkaille polttoaineratkaisuille. Nesteytetty kaasu täyttää nämä vaatimukset. Östersundin tankkausaseman avaamisen ja usean Etelä-Ruotsiin perustettavan aseman kehittämisen myötä raskaat ajoneuvot voivat pian ajaa Ruotsin halki vähäpäästöisellä polttoaineella. Lisäksi alueella on jo nyt huomattava määrä CNG-ajoneuvoja ja monissa eri ajoneuvoluokissa suuri kysyntä vähäpäästöiselle polttoaineratkaisulle. Tämä asema on hyvä esimerkki siitä, kuinka sama infrastruktuuri palvelee eri ajoneuvoluokkia alueellisissa kuljetuksissa”, sanoo Mikael Antonsson, Director Traffic Sweden, Gasum.

Tällä hetkellä Gasum investoi voimakkaasti kaasutankkausasemaverkostonsa laajentamiseen Pohjoismaissa. Yhtiön tavoitteena on perustaa 2020-luvun alkupuolelle mennessä 50 uutta raskaan liikenteen kaasutankkausasemaa Suomeen, Ruotsiin ja Norjaan. Östersundin uuden aseman lisäksi Ruotsissa on jo käytössä tankkausasemat Västeråsissa, Norrköpingissä, Örebrossa, Jönköpingissä ja Karlstadissa.

Tutustu Gasumin tankkausasemapaikkakarttaan >

Lisätietoja:

Mikael Antonsson, Director Traffic Sweden, Gasum
Tel. +4672 454 33 82
​Mikael.antonsson@gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.com.

Lue lisää
13.11.2019

Gasumin kasvustrategia etenee – Yhtiö ostaa AGAn Clean Energy- ja Nauticorin Marine Bunkering ‑liiketoiminnat Linde AG:ltä

Energiayhtiö Gasum ostaa AGAn Clean Energy- ja Nauticorin Marine Bunkering ‑liiketoiminnat Linde AG:ltä. Yrityskauppa on merkittävä edistysaskel pohjoismaisen kaasumarkkinan kehittymisessä mahdollistaen entistä laajemman tarjonnan vähäpäästöisiä energiaratkaisuja teollisuuden ja maa- ja meriliikenteen asiakkaiden kasvavaan kysyntään. Samalla kilpailukykyisen maakaasun ja biokaasun saatavuus paranee, käytettävissä oleva LNG-logistiikkakapasiteetti moninkertaistuu ja Gasumin kaasutankkausasemaverkosto laajenee Pohjoismaissa merkittävästi.

Gasum ostaa AGAn Clean Energy- ja Nauticorin Marine Bunkering ‑liiketoiminnat Linde AG:ltä. Liiketoiminnoissa työskentelee yhteensä 35 henkeä ja niiden yhteenlaskettu vuosittainen liikevaihto on yli 100 miljoonaa euroa. Yrityskaupassa Gasumin omistukseen siirtyy LNG-tuotantolaitos, kaksi LNG-terminaalia, kaksi LNG-bunkrausalusta sekä yhteensä 48 kaasutankkausasemaa Ruotsissa ja Norjassa. Kauppaa koskeva sopimus allekirjoitettiin 13.11.2019. Kauppa edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Kauppa on tarkoitus saattaa loppuun vuoden 2020 aikana.

Yrityskauppa vie eteenpäin Gasumin strategiaa edistäen pohjoismaisen kaasumarkkinan kehittymistä ja laajentamalla entisestään energiaratkaisujen tarjontaa sekä teollisuuden että maa- ja meriliikenteen tarpeisiin. Lisäksi yrityskauppa vauhdittaa erityisesti Gasumin raskaan liikenteen puhtaampiin kuljetusratkaisuihin keskittyvän kasvustrategian toteuttamista Pohjoismaissa.

”AGAn Clean Energy- ja Nauticorin Marine Bunkering -liiketoimintojen ostaminen on meille kasvun kannalta merkittävä strateginen askel. Kaupan myötä voimme vastata entistä paremmin kilpailukykyisen ja vähäpäästöisen energian kasvavaan kysyntään sekä teollisuudessa että maa- ja meriliikenteessä. Tämä on meille yhtiönä ensiarvoisen tärkeää rakentaessamme pohjoismaista kaasuekosysteemiä ja tarjotessamme puhtaampia energiaratkaisuja asiakkaidemme kasvavaan kysyntään”, sanoo Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen.

Yrityskauppa on keskeinen osa Gasumin strategian toteuttamista ja vahvistaa yhtiön kykyä tarjota kaasuratkaisuja erilaisten asiakassegmenttien tarpeisiin entistä laajemmalla maantieteellisellä alueella.

 

Lisätietoja:
Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum
puh. 020 44 78 661 (johdon assistentti, Henna Walker)

Olga Väisänen, johtaja, viestintä, Gasum
puh. 040 55 40 578, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. Autamme asiakkaitamme pienentämään omaa hiilijalanjälkeä ja heidän asiakkaidensa hiilijalanjälkeä. Yhdessä kumppaniemme kanssa edistämme kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta sekä maalla että merellä. Gasum edistää kiertotaloutta ja on johtava biokaasun toimittaja ja biohajoavan jätteen käsittelijä. Lisäksi olemme nesteytetyn maakaasun (LNG) Pohjoismaiden markkinoiden johtava toimija.

Gasum-konsernilla on noin 350 työntekijää Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto oli 1 177 miljoonaa euroa vuonna 2018. Gasum on Suomen valtion omistama yhtiö.

Lue lisää

Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa

Lue lisää Sulje