Content image

Olga Väisänen

johtaja, viestintä ja vastuullisuus
p. 040 554 0578
olga.vaisanen@gasum.com
Twitter: @OlgaVaisanen

Mediayhteydet Gasumilla

Gasumin viestintä palvelee mediaa kaikissa yhtiöön liittyvissä asioissa, ota yhteyttä! Jos et tavoita puhelimella, lähetä tekstiviesti tai sähköpostia. 

Gasum lyhyesti

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energiamarkkinoiden asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa ja energiamarkkinoiden asiantuntijapalveluita teollisuuden ja lämmön ja sähkön yhteistuotannon tarpeisiin sekä puhtaampia polttoaineratkaisuja maantie- ja meriliikenteeseen. Autamme asiakkaitamme pienentämään heidän omaa hiilijalanjälkeään sekä heidän asiakkaidensa hiilijalanjälkeä. Yhdessä kumppaniemme kanssa edistämme kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta sekä maalla että merellä. 

Gasum-konsernilla on 300 työntekijää Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Saksassa. Gasum on Suomen valtion omistama yhtiö.

09.06.2022

Gasumilta uusiutuvaa biokaasua Oslon kaupungin kaukolämpötuotantoon

Pohjoismainen energiayhtiö Gasum on toimittanut Hafslund Oslo Celsio (Fortum Oslo Varme) ‑yhtiölle nesteytettyä biokaasua (LBG), jolla tuotetaan kaukolämpöä Oslon kaupungille. Biokaasu on monikäyttöinen ja luotettava vähäpäästöinen energialähde kaukolämmön tuotantoon sekä turvallinen ja kustannustehokas vaihtoehto myös muuhun teollisuuskäyttöön.   

Gasum toimitti huhtikuussa 2022 uusiutuvaa biokaasua Hafslund Oslo Celsio ‑yhtiölle, jonka tavoitteena on tuottaa Oslon kaupungille kaukolämpöä, jonka hiilijalanjälki on mahdollisimman pieni. Hafslund Oslo Celsion tuotanto kattaa 20 prosenttia Oslon lämmöntarpeesta.

Vuonna 2021 vain 1,5 prosenttia Oslon kaukolämmöstä tuotettiin fossiilisella polttoaineella (nesteytetyllä maakaasulla, LNG). Gasumin toimittama nesteytetty biokaasu korvaa osan vielä käytössä olevasta LNG:stä ja edistää Hafslund Oslo Celsion tavoitetta päästä fossiilittomuuteen normaalituotannossa.

Uusiutuva biokaasu on tuotettu selluloosasta ja Biokraftin Trondheimin pohjoispuolella Skognissa sijaitsevalta kalankasvatuslaitokselta saatavasta biojätteestä. 

“Olemme viime vuosina investoineet voimakkaasti uusiin tuotantolaitoksiin, joissa käytetään uusiutuvaa lämpötekniikkaa sekä tekniikkaa, joka mahdollistaa kaupungin hukkalämmön hyödyntämisen. Pidämme biokaasua keskeisenä tapana korvata LNG:n käyttöä joustavana ja välittömästi saatavilla olevana energialähteenä. Otamme jatkuvasti käyttöön uusia keinoja vähentää päästöjä, ja biokaasu on yksi niistä”, sanoo Hafslund Oslo Celsion viestintäpäällikkö Kristin Paus.

Biokaasu on täysin uusiutuva energialähde vaativaan teollisuuskäyttöön

Gasum auttaa asiakkaitaan löytämään uusiutuvia vähäpäästöisiä energiavaihtoehtoja, jotka vauhdittavat vihreää siirtymää ja vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä. Biokaasu on useissa tapauksissa nopeimmin saatavilla oleva, luotettavin ja kustannustehokkain uusiutuva energiavaihtoehto, jolla voidaan korvata kivihiilen ja öljyn kaltaisten fossiilisten polttoaineiden käyttö. Biokaasu on täysin uusiutuvaa energiaa ja linjassa YK:n ilmastopaneelin fossiilittomien polttoaineiden osuuden lisäämistä koskevien kannanottojen kanssa.

Biokaasun käyttö Oslon kaukolämmön tuotannossa osoittaa, että sitä voidaan käyttää turvallisesti ja tehokkaasti monenlaisissa teollisissa prosesseissa. Biokaasun käyttöön siirtymistä tukeva teknologia, osaaminen ja tieto on jo olemassa.

“Olemme hyvin innoissamme yhteistyöstämme Hafslund Oslo Celsion kanssa sekä biokaasun vähäpäästöiselle energiatuotannolle tarjoamista mittavista mahdollisuuksista. Se, että Oslon kaltainen kaupunki lämmitetään lähes kokonaan biokaasun kaltaisilla uusiutuvilla energialähteillä, vahvistaa entisestäänkin keskittymistämme edistämään kivihiiltä ja öljyä käyttävien lämpölaitosten siirtymistä biokaasun käyttöön ja auttamaan siten asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään merkittävästi”, sanoo Gasumin myyntipäällikkö Trond Jerve.

Gasumin tavoitteena on kasvattaa hiilidioksidipäästövähenemää vuonna 2021 saavutetusta 345 000 tonnista jopa miljoonaan tonniin vuonna 2025 tuomalla markkinoille 4 TWh biokaasua. Siirtyminen maakaasusta biokaasuun ei vaadi asiakkailta uusia investointeja, koska tuotteet vastaavat toisiaan niin fysikaalisilta ominaisuuksiltaan kuin energiasisällöltäänkin.

Gasum on Pohjoismaiden johtava biokaasun ja maakaasun tarjoaja teollisuuden, merenkulun ja tieliikenteen käyttöön.

 

 

Lisätietoja:

Halvar Rommetvedt, Senior Sales Manager
Puh: +47 93215949, halvar.rommetvedt@gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energiamarkkinoiden asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa ja energiamarkkinoiden asiantuntijapalveluita teollisuuden ja lämmön ja sähkön yhteistuotannon tarpeisiin sekä puhtaampia polttoaineratkaisuja maantie- ja meriliikenteeseen. Autamme asiakkaitamme pienentämään heidän omaa hiilijalanjälkeään sekä heidän asiakkaidensa hiilijalanjälkeä. Yhdessä kumppaniemme kanssa edistämme kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta sekä maalla että merellä.

 

Lue lisää
08.06.2022

Gasumin Itämeri-sitoumus Ship Waste Actioniin – Biokaasua rahtilaivojen jätevesistä

Itämerellä liikennöi joka hetki noin 2 000 rahtialusta, ja näillä aluksilla seilaa arvioilta 25 000 merenkulkijaa. Rahtialuksilla syntyvät talous- ja käymäläjätevedet saa laillisesti purkaa Itämereen. Miten jätevesiä voisi hyödyntää kiertotaloudessa? Paljonko laivaperäisistä jätevesistä saisi tuotettua uusiutuvaa biokaasua? Gasumin tavoitteena on selvittää Itämereen päätyvien jätevesien määrä ja hyödyntämisen potentiaali biokaasun tuotannossa. Itämeri-sitoumuksellaan Gasum tulee mukaan Baltic Action Sea Groupin (BSAG) HaminaKotkan satamassa viime vuonna käynnistämään Ship Waste Action -aloitteeseen, jossa Itämeren kuormitusta vähennetään yhteistyössä merenkulun kanssa.

Gasum sitoutuu vastaanottamaan laivaperäisiä jätevesiä ja biojätteitä biokaasun raaka-aineeksi. Biokaasu on uusiutuva, vähäpäästöinen polttoaine, joka sopii nesteytettynä myös meriliikenteen käyttöön. Biokaasun lisäksi prosessissa syntyy kierrätysravinteita, joilla voidaan maataloudessa ja teollisuudessa korvata teollisia ja neitseellisiä ravinnetuotteita. Sekä biokaasun tuotanto että ravinteiden talteenotto ja tuotteistaminen tukevat huoltovarmuutta ja vähentävät riippuvuutta tuontiraaka-aineista. Tämän lisäksi Gasum sitoutuu vaikuttamaan toimialallaan ja yhteistyökumppanin roolissa laivaperäisten jätteiden kiertotalouden vahvistamiseksi.

”Olemme pohjoismainen energiayhtiö ja vahva kiertotaloustoimija. Ship Waste Action on meille hieno mahdollisuus edistää kiertotalouden ratkaisuja ja toimia Itämeren hyväksi. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa on tärkeää laivaperäisten jätteiden purkamiseksi satamaan hyötykäyttöä varten. Uusiutuvan energian tuotannon lisäksi haluamme edistää biokaasuprosessissa syntyvien kierrätyslannoitteiden käyttöä maanviljelyssä. Arvioimme hankkeessa kierrätysravinnetuotteiden ilmastovaikutuksia hiilijalanjäljen avulla” kertoo Gasumin vastuullisuuspäällikkö Elina Saarivuori.

”Rahtilaivojen jätevesien purkaminen maihin Itämeren sijaan on ykköstavoitteemme, mutta se on vasta ensimmäinen askel. Ship Waste Actionin alkuhetkistä lähtien meille oli tärkeää, että jätevesille löytyy hyötykäyttöä kiertotaloudessa. Biokaasun tuotanto jätevesistä on oivallinen ratkaisu Itämeren kannalta,” kiittää Elisa Mikkolainen, BSAG:n projektijohtaja.

Ship Waste Action on yhteistyötä, jossa rahtialusten käymäläjätevedet ohjataan hyötykäyttöön. Tällä hetkellä mukana ovat Gasumin lisäksi myös HaminaKotkan satama, Kymen Veden jätevedenpuhdistamo, Autoyhtymä Vuorinen, varustamoista Meriaura ja RABN, Essberger & Stolt Tankers, Utkilen ja Maersk, laivameklareista C&C Port Agency, Dahlberg’s Agency ja GAC Finland. Toimintaa laajennetaan parhaillaan Rauman ja Raahen satamiin.

Tutustu Gasumin sitoumukseen >


Lisätietoja:

Elina Saarivuori, vastuullisuupäällikkö, Gasum
puh. +358 50 911 2668,
elina.saarivuori@gasum.com

 

Lue lisää
07.06.2022

Ruskeasuon raitiotievaunuvarikon työmaan aiheuttama tankkausaseman muutostyö on viivästynyt – ilmoitamme heti, kun asema on jälleen käytettävissä

Helsingin Ruskeasuon raitiotievaunuvarikon työmaa sulkee Gasumin Ruskeasuon tankkausaseman (Hakamäenkuja 1) 16.5. alkaen arviolta noin kuukauden ajaksi. Ilmoitamme heti, kun asema on jälleen käytettävissä.

Katkon aikana raitiotievaunuvarikon työmaan rakennustyöt sijoittuvat kaasutankkausaseman alueelle ja sen välittömään läheisyyteen. Samassa yhteydessä kaasutankkausaseman paineenkorotusaseman toiminnot siirretään alueella uuteen paikkaan ja tankkauspisteet sekä putkitukset uusitaan. 

Ilmoitamme aseman avautumisesta asiakkaillemme Gasum Driver App -sovelluksen sekä verkkosivujemme kautta heti, kun asema on jälleen käytettävissä.

Katkon aikana muut lähialueen tankkausasemamme palvelevat asiakkaitamme:

  • Espoo Vermo, Perkkaantie 17 (6 km)
  • Helsinki Hermanni, Vanha Talvitie 21 (6 km)
  • Helsinki Malmi, Tattariharjuntie 41 (14 km)
  • Vantaa Petikko, Klinkkerikaari 1 (14 km)

Raitiotievaunuvarikon rakennushanke jatkuu myös tämän katkon jälkeen ja poikkeusjärjestelyt aseman toiminnassa ovat rakennustöiden aikaan mahdollisia. Teemme parhaamme rakennushankkeesta aiheutuvien haittojen minimoimiseksi.

Pahoittelemme katkosta asiakkaillemme aiheutuvaa haittaa.

Tutustu tankkausasemaverkostoomme>


Lisätietoja:
 
Gasum Asiakaspalvelu 
asiakaspalvelu@gasum.com 
puh. 0800 122 722 


Päivitetty 21.6.2022​

Lue lisää