Content image

Olga Väisänen

johtaja, viestintä ja vastuullisuus
p. 040 554 0578
olga.vaisanen@gasum.com
Twitter: @OlgaVaisanen

Content image

Anna-Sofia Malmi

viestintäpäällikkö
p. 050 469 0114
anna-sofia.malmi@gasum.com
Twitter: @annasofiamalmi

Mediayhteydet Gasumilla

Jaa:
  • Kuvapankista voit ladata kuva-aineistoa median käyttöön. Mainitsethan lähteen.
  • Asiakas- ja sidosryhmälehtemme sekä vuosikatsaukset ovat luettavissa  julkaisupankissa. Voit myös tilata lehden ilmaiseksi.

Gasumin viestintä palvelee mediaa kaikissa yhtiöön liittyvissä asioissa, ota yhteyttä! Jos et tavoita puhelimella, voit lähettää tekstiviestin tai sähköpostia.

Gasum lyhyesti

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energiamarkkinoiden asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa ja energiamarkkinoiden asiantuntijapalveluita teollisuuden ja lämmön ja sähkön yhteistuotannon tarpeisiin sekä puhtaampia polttoaineratkaisuja maantie- ja meriliikenteeseen. Autamme asiakkaitamme pienentämään heidän omaa hiilijalanjälkeään sekä heidän asiakkaidensa hiilijalanjälkeä. Yhdessä kumppaniemme kanssa edistämme kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta sekä maalla että merellä. 

Gasum-konsernilla on noin 380 työntekijää Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Saksassa. Yhtiön liikevaihto oli 1 128 miljoonaa euroa vuonna 2019. Gasum on Suomen valtion omistama yhtiö.

15.04.2021

Nolla tapaturmaa -foorumi on nostanut Gasumin Suomen vuoden 2020 turvallisimpien työpaikkojen joukkoon

Nolla tapaturmaa -foorumi nosti Gasumin turvallisimpien työpaikkojen korkeimpaan eli Maailman kärjessä -tasoluokkaan vuodelle 2020.

Jäsenyrityksensä eri tasoluokkiin työturvallisuuden perusteella jakava Nolla tapaturmaa -foorumi on nostanut Gasumin yhdessä 34 muun suomalaisen yrityksen kanssa korkeimpaan eli Maailman kärjessä -luokkaan vuodelle 2020. Gasum oli myös yksi niistä yrityksistä, jotka ylsivät nollan tapaturman tavoitteeseen. Nollan tapaturman tavoitteeseen pääsee, jos yritys on onnistunut välttämään sairauspoissaoloihin johtaneet työtapaturmat.

Gasumilla kaiken työnteon ytimessä on terveyden ja turvallisuuden ylläpito. Periaatteena on, että kaikki ihmisiin, ympäristöön ja omaisuuteen kohdistuvat onnettomuudet ovat estettävissä. Gasum edistääkin jatkuvasti turvallisen työnteon muotoja ja on turvallinen työpaikka työntekijöille, alihankkijoille ja asiakkaille.

Määrätietoista työtä työturvallisuuden edistämiseksi

Gasum tekee turvallisuuden näkyväksi jokapäiväisessä työssä, minkä lisäksi turvallisuus on kaikkien Gasumilla työskentelevien vastuulla. Osana vahvistettavaa työturvallisuuden kulttuuria on lanseerattu toimintasuunnitelma, joka lisää ennustettavuutta ja työympäristön turvallisuutta. Tästä huolimatta on erittäin tärkeää ylläpitää erinomaisiksi todettuja työturvallisuutta edistäviä käytäntöjä, kuten turvallisuuskävelyitä, 5S auditointeja, turvallisuushetkiä sekä riskiarviointeja. Työturvallisuuden positiivisen kehityksen ylläpito edellyttää myös kehitysideoiden keräämistä ja työturvallisuudesta tehtyjen havaintojen huomioimista ja viemistä käytäntöön.

Nolla tapaturmaa -foorumi edistämässä työturvallisuutta Suomessa

Yli 450 jäsenyrityksen muodostama ja Työterveyslaitoksen koordinoima Nolla tapaturmaa -foorumi myönsi vuonna 2020 tasoluokituksen 87 jäsenyritykselleen. Foorumin tavoitteena on työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin jatkuva kehittäminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen.

Jatkuva uurastus työturvallisuuden kehittämiseksi näkyi selvästi vuonna 2020. Yhä useampi yritys eri toimialoilta saavutti nollan tapaturman tavoitteen ja jäsenyritysten tapaturmataajuus laski 9,2:een. Jatkuvan turvallisuuskehityksen avain on kaikkien osallistumisessa yhteisen tavoitteen saavuttamiseen. Korkean tasoluokan yrityksiä yhdistää se, että työturvallisuuden edistämiseen otetaan mukaan niin johto, työntekijät kuin alihankkijatkin.

Lue lisää työturvallisuudesta Gasumilla täältä.

 

Lisätietoja:

Anja Kuparinen, henkilöstö ja turvallisuus, Gasum
p. +358 40 487 3838
anja.kuparinen@gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka yhdessä kumppaniensa kanssa edistää kehitystä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Lue lisää
14.04.2021

Lanseeraamme liikenteen yritysasiakkaille asiakasportaalin

Asiakasportaali antaa liikenteen yritysasiakkaille kokonaiskuvan yrityksen tankkaustapahtumista. Asiakasportaalin lanseeraaminen tukee Gasumin strategiaa tarjota yrityksille vähäpäästöistä polttoainetta tieliikenteen päästöjen vähentämiseksi Pohjoismaissa.  

Gasum ottaa käyttöön asiakasportaalin kehittääkseen liikenteen yritysasiakkaiden digitaalista asiakaskokemusta ja helpottaakseen oman asiakkuuden hallintaa ajasta ja paikasta riippumatta.  

”Asiakasportaalin etuina asiakkaillemme ovat ajansäästö ja vaivattomuus. Haluamme tarjota mutkatonta digitaalista kanssakäyntiä kanssamme ja mahdollistaa ajantasaisen asiakasdatan saatavuuden helposti vain yhdellä klikkauksella. Kehitämme asiakasportaalia asiakkaiden käyttäjäkokemuksien perusteella ja tuomme siihen lisää ominaisuuksia tulevaisuudessa”, kertoo Gasumin liikenneyksikön Suomen maajohtaja Olli Paasio

Asiakasportaali sisältää hyödyllisiä omaisuuksia, kuten: 

  • Asiakastietojen ylläpitäminen  
  • Laskutushistoria 
  • GasCard-maksukorttien hallinnointi ja tilaaminen 
  • Tankkaustapahtumien seuranta ja tietojen lataaminen yrityksen omaan käyttöön 
  • Kaasun hinnat tankkausasemittain 
  • Portaalikäyttäjien hallinta 
  • Yhteydenotto asiakaspalveluun 

Liity asiakasportaalin käyttäjäksi

Liikenteen yritysasiakkaat saavat asiakasportaalin käyttöönsä olemalla yhteydessä Gasumin asiakaspalveluun. Asiakasportaalin käyttäminen edellyttää liittymis- ja käyttöoikeussopimuksen allekirjoittamista, jonka jälkeen asiakkaan yhteyshenkilölle luodaan käyttäjätunnus. Asiakaspalvelumme auttaa asiakasportaaliin liittyvissä kysymyksissä.

Lisätietoja: 

Olli Paasio, Suomen liikenneyksikön maajohtaja, Gasum  
puh. +358 50 392 6477, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi 

Lue lisää
07.04.2021

Gasum toimittaa Rajavartiolaitokselle kaksi testierää biokaasua

Gasum on aloittanut biokaasun testitoimitukset Rajavartiolaitokselle. Ensimmäinen erä toimitetaan Gasumin biokaasulaitokselta Turusta ja toinen yhtiön Norjan Risavikassa sijaitsevalta tuotantolaitokselta. Nyt toimitettavien erien tarkoituksena on testata toimituslogistiikkaa ja biokaasun käyttöä ulkovartioaluksella sekä esitellä biokaasua merenkulun uusiutuvana energialähteenä.

Gasum toimittaa Rajavartiolaitokselle kaksi testierää nesteytettyä biokaasua (LBG). Gasumin Turun biokaasulaitokselta sekä yhtiön tuotantolaitokselta Norjan Risavikasta Helsinkiin toimitettavien biokaasuerien avulla esitellään nesteytettyä biokaasua fossiilittomana ja täysin uusiutuvana polttoainevaihtoehtona, joka soveltuu erinomaisesti merenkulun tarpeisiin. Gasum ja Rajavartiolaitos varmistavat testitoimitusten avulla biokaasun toimivuuden aluspolttoaineena sekä logistiikassa että käytännössä ulkovartioaluksella. 

Gasum toimitti 1.4.2021 erän kotimaista biokaasua yhtiön Turun biokaasulaitokselta Rajavartiolaitokselle Helsinkiin. Seuraavana on vuorossa erä nesteytettyä biokaasua, joka tuodaan lähiviikkoina Helsinkiin Gasumin Risavikan tuotantolaitokselta Norjasta yhtiön Porissa sijaitsevan LNG-tuontiterminaalin kautta.

“Meistä on hienoa olla edelläkävijöitä ympäristöystävällisessä merenkulussa. Odotamme saavamme näistä testitoimituksista lisää kokemusta biokaasun käytöstä sekä tukea pyrkimyksillemme edistää Suomen vuodelle 2035 asetettua hiilineutraaliustavoitetta”, sanoo Rajavartiolaitoksen alusyksikön päällikkö, komentaja Marko Aheristo.

Suomen hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite tehdä Suomesta hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen vaatii merkittäviä päästövähennyksiä sekä maantie- että meriliikenteessä. Biokaasun käytöllä voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä jopa 90 prosenttia, ja biokaasu onkin puhtain saatavilla oleva meriliikenteen polttoaine. Nesteytettyä biokaasua voidaan myös käyttää samoissa käyttökohteissa nesteytetyn maakaasun (LNG) kanssa, koska niitä voidaan sekoittaa keskenään ja käyttää yhtä aikaa tai vuorotellen saman aluksen polttoaineena. 

“Gasum on ollut Rajavartiolaitoksen LNG-käyttöisen ulkovartiolaiva Turvan polttoainetoimittaja aluksen käyttöönotosta lähtien, ja jatkamme nyt erittäin mielellämme yhteistä matkaamme Gasumin biokaasun voimin. Biokaasun käyttö LNG:n rinnalla on uusi askel kohti hiilivapaata merenkulkua, ja odotamme hyviä kokemuksia myös muista lähitulevaisuudessa toteutuvista biokaasun testitoimituksista”, sanoo Gasumin meriliikenteen liiketoimintajohtaja Jacob Granqvist.

Lisätietoja:Jacob Granqvist, johtaja maritime, Gasum
puh. +358 40 483 9129, jacob.granqvist@gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi 

Lue lisää
;