Content image

Olga Väisänen

johtaja, viestintä ja vastuullisuus
p. 040 554 0578
olga.vaisanen@gasum.com
Twitter: @OlgaVaisanen

Content image

Anna-Sofia Malmi

viestintäpäällikkö
p. 050 469 0114
anna-sofia.malmi@gasum.com
Twitter: @annasofiamalmi

Mediayhteydet Gasumilla

  • Kuvapankista voit ladata kuva-aineistoa median käyttöön. Mainitsethan lähteen.
  • Asiakas- ja sidosryhmälehtemme sekä vuosikatsaukset ovat luettavissa  julkaisupankissa. Voit myös tilata lehden ilmaiseksi.

Gasumin viestintä palvelee mediaa kaikissa yhtiöön liittyvissä asioissa, ota yhteyttä! Jos et tavoita puhelimella, lähetä tekstiviesti tai sähköpostia. 

Gasum lyhyesti

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energiamarkkinoiden asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa ja energiamarkkinoiden asiantuntijapalveluita teollisuuden ja lämmön ja sähkön yhteistuotannon tarpeisiin sekä puhtaampia polttoaineratkaisuja maantie- ja meriliikenteeseen. Autamme asiakkaitamme pienentämään heidän omaa hiilijalanjälkeään sekä heidän asiakkaidensa hiilijalanjälkeä. Yhdessä kumppaniemme kanssa edistämme kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta sekä maalla että merellä. 

Gasum-konsernilla on noin 380 työntekijää Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Saksassa. Gasum on Suomen valtion omistama yhtiö.

24.09.2021

Gasum ja Nokian Renkaat solmivat tuulivoimasopimuksen

Pohjoismainen energiayhtiö Gasum ja Nokian Renkaat ovat allekirjoittaneet kymmenvuotisen sähkönhankintasopimuksen Gasumin toimittamasta uusiutuvasta kotimaisesta tuulivoimasta. Sopimus edistää Gasumin strategiaa lisätä uusiutuvan energian, mukaan lukien tuulivoiman, tarjontaa Pohjoismaissa.

Tuulisähkön toimitukset alkavat vuonna 2023, ja sopimus vahvistaa yhtiöiden kumppanuussuhdetta sekä Gasumin asemaa tuulivoimasegmentissä. Sähkö tuotetaan Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevassa tuulivoimapuistossa, mikä tukee Suomen omavaraisuutta sähköntuotannossa.

Sopimus varmistaa Nokian Renkaille uusiutuvan energian toimitukset ja auttaa yhtiötä vähentämään päästöjään sekä toimimaan edelläkävijänä ympäristöasioissa. Nokian Renkaat kehittää ja valmistaa korkealaatuisia renkaita henkilö-, paketti- ja kuorma-autoihin. 

-Nokian Renkaat on viimeiset kaksi vuotta käyttänyt Suomessa yksinomaan uusiutuvaa sähköä. Gasumin kanssa solmittu sopimus on linjassa puhtaaseen energiantuotantoon siirtymisen kanssa ja parantaa puhtaan energian toimitusvarmuutta, sanoo Nokian Renkaiden laatu- ja vastuullisuusjohtaja Teppo Huovila.

-Ilmastotavoitteiden saavuttaminen riippuu useimmilla teollisuudenaloilla suuresti uusiutuvan energian saatavuudesta. Olemme erittäin iloisia tästä sopimuksesta, koska se on jälleen uusi merkkipaalu sekä yhtiöidemme kumppanuussuhteelle että Gasumille kokonaisvaltaisena energiapalvelujen tarjoajana. Olemme tehneet Nokian Renkaiden kanssa yhteistyötä energiamarkkinapalvelujen parissa, ja nyt pääsemme toimittamaan sille myös puhdasta kotimaista energiaa. Tuulivoima on keskeisessä roolissa puhtaampien energiaratkaisujen kasvavaan kysyntään vastaamisessa ja aiomme yhä kasvattaa tuulisähkön hankintaamme, sanoo Gasumin teollisuusliiketoiminnan johtaja Tommy Mattila.

Gasum myy uusiutuvaa sähköä ja on merkittävä toimija tuulivoimasegmentissä. Yhtiö pyrkii jatkossakin kasvattamaan uusiutuvan tuulisähkön hankintaa. Gasum tarjoaa myös monipuolisia energiamarkkinoiden asiantuntijapalveluita, kuten sähkömarkkinoiden salkunhallinta- ja markkinaraportointipalveluita, sähkön alkuperätakuita, päästöoikeuskaupan asiantuntijapalveluita sekä 24/7-valvomopalveluita sähkötaseen riskienhallintaan. Yhtiö tarjoaa myös bio- ja maakaasua teollisuuteen, merenkulkuun ja liikenteelle.

For more information, please contact:
Tommy Mattila, Vice President, Industry, Gasum
phone. +358 40 581 9247,
tommy.mattila@gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi 

Lue lisää
21.09.2021

Porvoon kaasutankkausasemalla nostetaan tankkauskapasiteettia

Kaasun liikennekäyttö on kasvanut Porvoon alueella ja vastataksemme kasvavaan kysyntään käynnistämme syyskuussa Harabackan kaasutankkausasemalla muutostyöt tankkauskapasiteetin kasvattamiseksi. Muutostöiden aikana tankkausasemalla esiintyy käyttökatkoksia. 

Kaasun suosion kasvaessa maantieliikenteessä Porvoon alueella investoimme Harabackan (Harabackankatu 16) kaasutankkausaseman tankkauskapasiteetin kasvattamiseen. Toteutamme syys-marraskuun aikana muutostöitä tankkausasemalla kasvattamalla varastointikapasiteettia, joka lisää tankkaukseen käytettävissä olevan korkeapaineisen kaasun määrää. 

Muutostöiden aikana tankkausasemalla on väliaikaisia käyttökatkoksia ja saattaa esiintyä hetkellisesti vajaita tankkauksia. Tiedotamme tekstiviestillä tulevista käyttökatkoista, katso tilausohjeet.

Muutostyöt valmistuvat tankkausasemalla marraskuun loppuun mennessä.   

Kasvatamme nykyisten tankkausasemien tankkauskapasiteettia  

Uusien kaasutankkausasemien rakentamisen lisäksi käynnissä on kehityshankkeita eri puolella asemaverkostoa nykyisten asemien tankkauskapasiteettien nostamiseksi. Uudistamishankkeita on toteutettu onnistuneesti Hämeenlinnan, Imatran, Kouvolan, Tampereen Nekalan ja viimeisimpänä Kotkan tankkausasemalla. Tiedotamme erikseen tulevista muutostöistä paikkakunnittain ja niiden väliaikaisista vaikutuksista tankkausaseman käyttöön.  

Lisätietoja:  
Gasumin asiakaspalvelu  

Lue lisää
21.09.2021

Ruotsin hallitus aikoo lisätä investointitukia biokaasun tuotantoon

Ruotsin hallitus ilmoitti 17. syyskuuta lisäävänsä biokaasun tuotannon investointitukea 500 MSEK vuoteen 2022 mennessä, minkä jälkeen syksyn talousarviossa ehdotetaan tukea 700 MSEK vuosille 2023–2024. Hallitus ehdotti myös, että tukea tullaan jakamaan vuosittain vuoteen 2040 saakka.

Ehdotettu tukimalli mahdollistaa biokaasumarkkinan kasvun Ruotsissa ja Ruotsin Arla on nyt yhdessä Gasumin kanssa päättänyt laajentaa nykyistä biokaasukumppanuuttaan. Yhteistyön avulla tullaan tuottamaan merkittävästi lisää lantapohjaista biokaasua liikenteeseen sekä kierrätyslannoitteita maatalouden ja teollisuuden käyttöön.

Arla aloitti vuonna 2019 ’biokaasuvallankumouksen’ ja nykyään yhtiöllä on Ruotsissa 10 biokaasulla kulkevaa kuorma-autoa ja määrä tulee kasvaamaan jo tämän vuoden aikana. Yhdellä kuorma-autolla ajetaan vuosittain noin 250 000 kilometriä. Tämä kilometrimäärä olisi vaatinut aiemmin noin 1 000 000 litraa dieseliä. Vaihtamalla dieselin nesteytettyyn biokaasuun, Arlan logistiikkaketjun päästöt laskevat huomattavasti.

Yksi Gasumin suunnitelluista nesteytetyn biokaasun tuotannon investointikohteista on Götenen biokaasulaitos, jonka suunniteltu vuosittainen tuotantokapasiteetti on 120 GWh ja jossa ensisijaisena raaka-aineena tulee olemaan lanta. Götenen biokaasulaitos on saanut Ruotsin valtion Klimatklivet-investointitukea.

”Gasum pitää Arlan kanssa tehtävää yhteistyötä merkittävänä osana biokaasun koko tuotantopotentiaalin hyödyntämiseksi Ruotsissa. Biokaasu on yksi parhaista uusiutuvan energian muodoista, sillä se on malliesimerkki resurssitehokkaasta kiertotaloudesta. Ruotsin hallituksen antamat selvät signaalitovat erittäin myönteisiä teollisuudelle, ilmastolle ja Gasumille. Tulemme tekemään lähivuosina investointeja biokaasun saatavuuden kehittämiseksi, sanoo Gasumin biokaasun liiketoimintajohtaja Johan Grön.

Lisätietoja:
Johan Grön, johtaja, biokaasu, Gasum

p. 040 546 41 86, johan.gron@gasum.com
 

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka yhdessä kumppaniensa kanssa edistää kehitystä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Lue lisää