Content image

Olga Väisänen

johtaja, viestintä
p. 040 554 0578
olga.vaisanen@gasum.com
Twitter: @OlgaVaisanen

Content image

Anna Sofia Ailio

viestintäpäällikkö
p. 050 469 0114
anna.ailio@gasum.com
Twitter: @annaailio

Mediayhteydet Gasumilla

Jaa:

Gasumin viestintä palvelee mediaa kaikissa yhtiöön liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä!

Gasum lyhyesti

Energiayhtiö Gasum on suomalainen kaasualan (maa- ja biokaasu) asiantuntija, joka rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. Yhtiö edistää kestävän energiatalouden syntyä lisäämällä biokaasun tarjontaa, kehittämällä pohjoismaista kaasuekosysteemiä ja huolehtimalla kaasun hintakilpailukyvystä. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, tuottaa ja jalostaa biokaasua Suomessa ja Ruotsissa sekä siirtää ja toimittaa niitä energiantuotantoon, teollisuudelle, kotitalouksille ja maa- ja meriliikenteelle. Gasum on Pohjoismaiden johtava biokaasun tarjoaja. Gasumin tytäryhtiö Skangas on nesteytetyn maakaasun (LNG) johtava pohjoismainen osaaja, joka jatkaa LNG:n aseman ja infrastruktuurin vahvistamista ja uusien kaasuratkaisuiden hyödyntämistä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Gasum-konsernissa työskentelee noin 400 henkeä, Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli 843 milj. euroa. www.gasum.fi

12.12.2017

Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa

Asiakaspalvelussamme on tällä hetkellä ruuhkaa, pahoittelemme tilannetta ja pyrimme vastaamaan yhteydenottoihin mahdollisimman nopeasti.

Gasumin asiakaspalvelu palvelee arkisin klo 8-17.

Lue lisää
07.12.2017

Haemme huoltopäällikköä Gasum biokaasuliiketoimintayksikköön pääkaupunkiseudulle tai Kouvolan alueelle

Energiayhtiö Gasum on suomalainen kaasualan (maa- ja biokaasu) asiantuntija, joka rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. Gasum edistää kestävän energiatalouden syntyä lisäämällä kotimaisen biokaasun tarjontaa, kehittämällä pohjoismaista kaasuekosysteemiä ja huolehtimalla kaasun hintakilpailukyvystä. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua ja jalostaa biokaasua sekä siirtää ja toimittaa niitä monipuolisesti energiantuotantoon, teollisuudelle, kotitalouksille ja maa- ja meriliikenteelle. Gasum on Suomen johtava biokaasun tarjoaja. Gasumin tytäryhtiö Skangas on nesteytetyn maakaasun (LNG) pohjoismainen osaaja, joka jatkaa LNG:n aseman ja infrastruktuurin vahvistamista ja uusien kaasuratkaisuiden hyödyntämistä. Gasum on sata prosenttisesti valtio-omisteinen yhtiö. Konsernissa työskentelee noin 450 henkeä, Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli 843 milj. euroa.

Tulevia vastuualueitasi:

 • Koordinoit ja kehität biokaasun jalostus- ja verkkoonsyöttölaitosten kunnossapitoa ja raportointia. Olet myös vastuuhenkilö ulkopuolisten alihankkijoiden koordinoinnissa.

 • Kehität ja koordinoit kunnossapidon turvallisuutta, edesautat turvallisuustavoitteiden saavuttamisessa (nolla tapaturmaa).

 • Biokaasulaitosten sähkö- automaatio ja instrumentointijärjestelmien kunnossapidon suunnittelu ja koordinointi. Biokaasun jalostus- ja verkkoonsyöttölaitoksilla myös mekaanisen kunnossapidon osalta.

 • Kehität biokaasun jalostus- ja verkkoonsyöttölaitosten kustannustehokkuutta sekä toimintavarmuutta, laitteiston luotettavuutta, prosesseja ja järjestelmiä, mukaan lukien kunnossapidon suunnittelu ja aikataulutus, ennakoiva, ennustettava ja reagoiva kunnossapito.

 • Laitteiston vianhakuprosessi ja ratkaisujen ehdottaminen.

 • Toimit asiantuntijana uusissa biokaasun jalostus- ja verkkoonsyöttöprojekteissa.

 • Koordinoit yhtiömme eri organisaatioiden kanssa ympäristö- turvallisuus- ja laatuvaatimusten ajantasaisuudesta ja ylläpidosta. Osallistut viranomais- ja yritysauditointeihin.

 • Kehität ja pidät ajan tasalla suunnittelun, hankinnan sekä kunnossapidon parhaita käytäntöjä.

 • Kunnossapidon KPI mittarien kehitys on sinulle tuttua aluetta.

 • Toimit viranomaisvaatimusten mukaisena käytönvalvojana biokaasun jalostuslaitos ja verkkoonsyöttökohteissa sekä tankkausasemilla ja SSVP (Small Scale Virtual Pipeline) kohteissa käytönvalvojan varahenkilönä.

 • Vastaat kunnossapitojärjestelmän huoltojen ajoituksista ja päivityksistä.

Olet etsimämme henkilö mikäli sinulla on:

Sähkö-/automaatioinsinöörin tai teknikon koulutus ja vähintään 5 vuoden kokemus kunnossapidon johtamisesta tai asiantuntijatehtävästä kunnossapito-organisaatiossa. Sinulla on ansiokas kunnossapitotausta ja vahva kokemus luotettavuuden parantamisesta ja ennakkohuolto-ohjelmien implementoinnista. Omaat hyvät kommunikointi- ja vuorovaikutustaidot sekä omien organisaatioiden että yhteistyökumppaneiden kanssa. Vianhakuprosessi on sinulle tuttua ja tuotat analyysien pohjalta lyhyen ja pitkän tähtäimen ratkaisuja käytettävyyden ja luotettavuuden parantamiseksi. Puhut ja kirjoitat sujuvasti suomeksi ja englanniksi. Ruotsin kielen osaaminen katsotaan eduksi.  Tehtävän edellyttämä matkustaminen sopii sinulle. Sinulla on kokemusta budjetoinnista ja palveluiden hankkimisesta. Itsenäisten ja harkittujen päätösten teko on sinulle luontevaa. Olet luonteeltasi analyyttinen, suunnitelmallinen ja sinulla on ongelmanratkaisukykyä.

Tarjoamme sinulle:

 • Kehitysmahdollisuuksia vastuullisessa ja uudistuvassa yrityksessä

 • Inspiroivan ja modernin työpaikan

 • Kannustavan ja sinua tukevan tiimin

 • Eettinen toimintatapamme kattaa sekä ihmiset ja ympäristön

 • Pääset mukaan rakentamaan puhtaampaa huomista

Haluatko liittyä joukkoomme?

Hae tehtävää viimeistään 31.12.2017 ja liitä mukaan CV:si sekä palkkatoiveesi. Lisätietoja tehtävästä antaa Tuomas Niskanen, puh+358406720440.

Hae tehtävää

Tutustu yhtiöömme www.gasum.com.

Lue lisää
07.12.2017

Haemme huoltopäällikköä Gasum liikenneyksikköön pääkaupunkiseudulle tai Kouvolan alueelle

Energiayhtiö Gasum on suomalainen kaasualan (maa- ja biokaasu) asiantuntija, joka rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. Gasum edistää kestävän energiatalouden syntyä lisäämällä kotimaisen biokaasun tarjontaa, kehittämällä pohjoismaista kaasuekosysteemiä ja huolehtimalla kaasun hintakilpailukyvystä. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua ja jalostaa biokaasua sekä siirtää ja toimittaa niitä monipuolisesti energiantuotantoon, teollisuudelle, kotitalouksille ja maa- ja meriliikenteelle. Gasum on Suomen johtava biokaasun tarjoaja. Gasumin tytäryhtiö Skangas on nesteytetyn maakaasun (LNG) pohjoismainen osaaja, joka jatkaa LNG:n aseman ja infrastruktuurin vahvistamista ja uusien kaasuratkaisuiden hyödyntämistä. Gasum on sata prosenttisesti valtio-omisteinen yhtiö. Konsernissa työskentelee noin 450 henkeä, Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli 843 milj. euroa.

Vastuualueesi tulevat olemaan:

 • Koordinoit ja kehität tankkausasemien ja SSVP (Small Scale Virtual Pipeline) kunnossapitoa ja raportointia. Olet myös vastuuhenkilö ulkopuolisten alihankkijoiden koordinoinnissa.

 • Kehität ja koordinoit kunnossapidon turvallisuutta, saavuttaakseen tankkausasemien ja SSVP kohteiden turvallisuustavoitteet, mukaan lukien 0-tapaturma tavoite.

 • Kehität tankkausasemien ja SSVP kohteiden kustannustehokkuutta sekä toimintavarmuutta, laitteiston luotettavuutta, prosesseja ja järjestelmiä, mukaan lukien kunnossapidon suunnittelu ja aikataulutus, ennakoiva, ennustettava ja reagoiva kunnossapito.

 • Laitteiston vianhakuprosessi on sinulle tuttua ja analyysien pohjalta tuotat sekä lyhyen että pitkän tähtäimen ratkaisuja käytettävyyden ja luotettavuuden parantamiseksi. 

 • Sinulla on hyvät kommunikointi- ja vuorovaikutustaidot sekä omien organisaatioiden että yhteistyökumppaneiden kanssa.

 • Osallistut asiantuntijana tankkausasemien ja SSVP kohteiden projekteissa.

 • Koordinoit yhtiömme eri organisaatioiden kanssa ympäristö- turvallisuus- ja laatuvaatimusten ajantasaisuudesta ja ylläpidosta. Osallistut viranomais- ja yritysauditointeihin.

 •  Kehität ja pidät ajan tasalla suunnittelun, hankinnan sekä kunnossapidon parhaita käytäntöjä.

 •  Kunnossapidon KPI mittarien kehitys on sinulle tuttua aluetta.

 • Toimit viranomaisvaatimusten mukaisena käytön valvojana tankkausasemilla ja SSVP kohteissa sekä biokaasulaitosten ja verkkoonsyöttökohteiden käytönvalvojan varahenkilönä.

 •  Vastaat kunnossapitojärjestelmän huoltojen ajoituksista ja päivityksistä.

Olet etsimämme henkilö mikäli sinulla on:

Mekaanisen kunnossapidon tai automaation insinöörin tai teknikon koulutus. Vähintään 5 vuoden kokemus kunnossapidon johtamisesta tai asiantuntijatehtävästä kunnossapidon organisaatiossa. Sinulla on ansiokas kunnossapitotausta ja vahva kokemus luotettavuuden parantamisen ja ennakkohuolto-ohjelmien implementoinnista. Eduksi katsotaan jos sinulla on kokemusta projektijohtamisesta. Edellytämme hyvää englannin kielen taitoa. Ruotsin kielen osaaminen katsotaan eduksi. Lisäksi tehtäväämme edellyttää myös matkustusvalmiutta. Itsenäisten ja harkittujen päätösten teko on sinulle luontevaa ja olet tehnyt budjetointia. Lisäksi olet luonteeltasi analyyttinen, ongelmaratkaisutaitoinen ja suunnitelmallinen.

Tarjoamme sinulle:

 • Kehitysmahdollisuuksia vastuullisessa ja uudistuvassa yrityksessä

 • Inspiroivan ja modernin työpaikan

 • Kannustavan ja sinua tukevan tiimin

 • Eettinen toimintatapamme kattaa sekä ihmiset ja ympäristön

 • Pääset mukaan rakentamaan puhtaampaa huomista

Haluatko liittyä joukkoomme?

Hae tehtävää viimeistään 31.12.2017 ja liitä mukaan CV:si sekä palkkatoiveesi. Lisätietoja tehtävästä antaa Raul Kade, puh.+358405484356.

Hae tehtävää

Tutustu yhtiöömme www.gasum.com.

Lue lisää

Tutustu Gasumin STT-Infon uutishuoneeseen

Julkaisemme mediatiedotteet STT-infon uutishuoneessa. Voit tutustua helposti myös tiedotteisiimme uutishuoneessamme.


Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa

Lue lisää Sulje