Content image

Olga Väisänen

johtaja, viestintä ja vastuullisuus
p. 040 554 0578
olga.vaisanen@gasum.com
Twitter: @OlgaVaisanen

Yhteydet ja tietoa medialle

Gasumin viestintä palvelee mediaa kaikissa yhtiöön liittyvissä asioissa, ota yhteyttä! Jos emme pysty heti vastaamaan puheluusi, lähetä tekstiviesti tai sähköpostia ja palaamme pian asiaan.

Täältä löydät lisää tietoa ja ajankohtaista asiaa Gasumista:

Gasum lyhyesti

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energiamarkkinoiden asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa ja energiamarkkinoiden asiantuntijapalveluita teollisuuden ja lämmön ja sähkön yhteistuotannon tarpeisiin sekä puhtaampia polttoaineratkaisuja maantie- ja meriliikenteeseen. Autamme asiakkaitamme pienentämään heidän omaa hiilijalanjälkeään sekä heidän asiakkaidensa hiilijalanjälkeä. Yhdessä kumppaniemme kanssa edistämme kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta sekä maalla että merellä. 

Gasum-konsernilla on 330 työntekijää Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Saksassa. Gasum on Suomen valtion omistama yhtiö.

30.11.2022

Ruskeasuon ratikkavarikon työmaa vaikuttaa kaasutankkausaseman toimintaan

Helsingin Ruskeasuon raitiotievaunuvarikon työmaa vaikuttaa Gasumin Ruskeasuon (Hakamäenkuja 1) tankkausaseman toimintaan talvella 2022. Gasumin tavoitteena on varmistaa, että kaasunjakelussa olisi mahdollisimman vähän häiriöitä varikkohankkeen aikana.  

Asemalla on tällä hetkellä voimassa seuraavat poikkeusjärjestelyt, jotka kestävät helmikuun 2023 loppuun:

  1. Työmaaprojektista johtuen sekä aseman toiminta että liikennejärjestelyt aseman ympärillä ovat muuttuneet tilapäisesti, kun aseman työmaanpuoleinen ajokaista on jouduttu sulkemaan. Aseman Hakamäenkujan puoleinen ajokaista on aiemmin palvellut asiakkaitamme.
  2. Valitettavasti myös Hakamäenkujan puoleisen ajokaistan läpiajo on ollut estetty. Tästä johtuen olemme tehneet uudet väliaikaiset ajorampit Hakamäenkujan puoleiselle ajokaistalle, mikä mahdollistaa tankkauspisteeltä poistumisen sen molemmista päistä.
  3. Työmaakoneiden siirtely saattaa kuitenkin ajoittain vaikuttaa ajojärjestelyihin uusista rampeista huolimatta, mutta näistä järjestelyistä emme viesti erikseen.
  4. Poikkeusjärjestelyiden aikana vain raskaalle kalustolle tarkoitetut suuremmat tankkausliittimet (NGV2) on poistettu tilapäisesti käytöstä ja molemmilta avoinna olevilta jakelumittareilta voivat tankata sekä henkilöautot että raskaampi kalusto normaalia tankkausliitintä (NGV1) käyttäen. 

Mahdollisista käyttökatkoksista ja muutoksista tiedotamme Gasum DriverApp -sovelluksessa. 

Ratikkavarikon rakennushanke jatkuu vielä usean vuoden ajan ja mahdollisista uusista poikkeusjärjestelyistä tiedotamme erikseen. Teemme parhaamme rakennushankkeesta aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. 

Kiitämme asiakkaitamme kärsivällisyydestä projektin aikana. Lämpimästi tervetuloa tankkaamaan asemallemme poikkeusjärjestelyistä huolimatta.

Tutustu tankkausasemaverkostoomme

Lisätietoja:

Asiakaspalvelu, Gasum Group
Puhelin: +358 800 122 722
Sähköposti: 
customerservice@gasum.com

Lue lisää
25.11.2022

Gasum-konsernin Q3 2022 – vahva tulos energiamarkkinoiden epävakaudesta huolimatta

Gasumin kannattavuus parantui tulosparannustoimenpiteiden sekä markkinoiden ja hintakehityksen johdosta parantuneiden katteiden seurauksena.

Tammi-syyskuu 2022 (1-9/2021):

  • Konsernin liikevaihto kasvoi 152 prosenttia 2 044,7 (811,6) miljoonaan euroon.
  • Liiketulos (EBIT) oli 119,3 (-226,4) miljoonaa euroa voitollinen. Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) oli 42,1 (-26,3) miljoonaa euroa.
  • Taseen loppusumma oli 2 553,2 (1 972,4) miljoonaa euroa.
  • Konsernin omavaraisuusaste oli 20,3 (15,3) prosenttia.
  • Myyntivolyymi laski 30,3 prosenttia 9,2 (13,2) TWh:iin.

Gasum-konsernin toimitusjohtaja Mika Wiljanen kommentoi vuoden 2022 kolmatta vuosineljännestä sekä vuotta kokonaisuudessaan tilikauden alusta lähtien:

“Venäjä laajensi vuoden 2022 kolmannella vuosineljänneksellä raakaa hyökkäyssotaansa Ukrainaa kohtaan ja jatkoi energiatoimitusten käyttöä aseena Eurooppaa vastaan. Energiamarkkinoiden myllerrys jatkui ja kaasun ja sähkön hinnat nousivat ennätyskorkeiksi Euroopassa. Toimintaympäristö pysyi erittäin haastavana sekä Gasumille että asiakkaillemme ja johti myyntivolyymien laskuun erityisesti teollisuus- ja meriliikennesegmentissä.

Olemme pyrkineet parantamaan muutosjoustavuuttamme arvioimalla toimintaamme perusteellisesti ja ottaneet käyttöön erinäisiä toimia yhtiön kannattavuuden parantamiseksi. Yhtiön strategian päivitystyö saatiin päätökseen kolmannen vuosineljänneksen aikana ja päivitetty strategia julkistettiin vuoden viimeisellä neljänneksellä. Yhdessä osaavien ja omistautuneiden gasumlaisten kanssa toteutettava päivitetty strategiamme varmistaa kannattavan kasvun kaikissa liiketoimintasegmenteissämme.

Konsernin liikevaihto vuoden 2022 kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 2 044,7 miljoonaa euroa, liiketulos 119,3 miljoonaa euroa ja oikaistu liiketulos 42,1 miljoonaa euroa. Konsernin liiketoiminnan kannattavuus parani toimintaympäristön haastavuudesta huolimatta niin tehostamistoimien kuin markkina- ja hintakehityksestä johtuvan katteiden paranemisenkin myötä.

Meriliikenteessä toimitimme nesteytettyä maakaasua (LNG) ensimmäiselle Chantiers de l’Atlantique -telakalla rakennetulle LNG-käyttöiselle risteilyalukselle. Olemme LNG-toimituksen lisäksi tukeneet Chantiers de l’Atlantique -yhtiötä tankkauksen teknisessä valmistelussa, mm. tarvittavien lupien hankinnassa. Toimitus oli virstanpylväs Gasumin LNG-bunkrausverkoston laajentamisessa sekä vahva osoitus pyrkimyksestämme kasvaa maantieteellisesti ja tarjota asiantuntemustamme asiakkaille juuri siellä, missä sitä tarvitaan.

Syyskuussa yhdistimme voimamme Biolanin ja Pöytyän Maanparannuksen kanssa ravinteiden kierrätyksessä. Uusi yhteisyritys Kiertoravinne Oy toimittaa teollisuuden ja maatalouden tarpeisiin biokaasulaitosten mädätepohjaisia lannoitetuotteita ja kierrätysravinteita. Kierrätysravinteiden kysyntä on kasvanut selvästi muutaman viime vuoden aikana. Tähän ovat vaikuttaneet tuotteiden hyvä saatavuus ja niiden hintataso verrattuna yleisimmin käytettyihin kivennäislannoitteisiin. Kiertoravinne Oy toimittaa ensimmäisen toimintavuoden aikana Gasumin biokaasulaitoksilta noin 250 000 tonnia mädätysjäännöstä ja kierrätysravinteita, mikä on noin puolet Gasumin Suomen kokonaistuotannosta. Suunnitelman mukaan kaikki Gasumin Suomen biokaasulaitosten ravinnetuotanto siirtyy Kiertoravinteen käyttöön siirtymäjakson jälkeen.

Solmimme kolmannella vuosineljänneksellä pitkäaikaisen sähkönostosopimuksen uusiutuvan sähkön toimittamisesta Umicorelle. Sähkö toimitetaan Umicoren toimipisteeseen Kokkolaan. Kymmenvuotinen sopimus kattaa 45 GWh tuulisähköä vuodessa ja alkaa vuonna 2025. Nyt solmittu sähkönostosopimus tukee sekä Gasumin että Umicoren tavoitetta rakentaa omalla alallaan parempaa ja puhtaampaa tulevaisuutta. Sopimus on myös jatkoa yhtiöiden jo aiemmin alkaneelle yhteistyölle, jossa Umicore hankkii salkunhallintapalveluja Gasumin energiamarkkinapalveluilta.

Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta olemme yhä sitoutuneet palvelemaan asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla. Olen varma, että päivitetty strategiamme antaa meille täydet edellytykset tarjota asiakkaillemme ja sidosryhmillemme ensiluokkaisia palveluja ja ratkaisuja."

Lue koko katsaus Q3 2022 verkkosivuillamme >

Lisätietoja:

Mika Wiljanen, toimitusjohtaja, Gasum

Heidi Westerberg, johdon assistentti
p. 040 554 0951, heidi.westerberg@gasum.com

Olga Väisänen, johtaja, viestintä ja vastuullisuus, Gasum
p. 040 554 0578, olga.vaisanen@gasum.com

Lue lisää
16.11.2022

Gasum jatkaa maakaasun hankintasopimusta koskevia neuvotteluja välimiesoikeuden päätöksen jälkeen

Gasumilla on venäläisen Gazprom Exportin kanssa pitkäaikainen maakaasun hankintasopimus. Viime huhtikuussa Gazprom Export esitti Gasumille vaatimuksen, jonka mukaan hankintasopimuksessa sovitut maksut tulisi jatkossa maksaa eurojen sijaan ruplissa. Gasum ei hyväksynyt tätä vaatimusta. Lisäksi yhtiöillä oli merkittävä erimielisyys liittyen tiettyihin muihin sopimuksen perusteella esitettyihin vaatimuksiin. Näistä syistä johtuen Gasum vei hankintasopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistavaksi sopimuksen mukaiseen välimiesmenettelyyn. Gazprom Export keskeytti maakaasun toimitukset Gasumille toukokuussa.

Välimiesoikeus antoi 14. marraskuuta asiassa ratkaisun. Välimiesoikeuden ratkaisun mukaisesti Gasum ei ole velvoitettu maksamaan ruplissa eikä ehdotetulla maksujärjestelyllä. Välimiesoikeus määräsi Gasumin ja Gazprom Exportin jatkamaan kahdenvälisiä sopimusneuvotteluja tilanteen ratkaisemiseksi. Gasumin maakaasun hankintasopimuksen mukaiset toimitukset Venäjältä eivät jatku toistaiseksi.

Gasum ei kommentoi ratkaisua tarkemmin neuvotteluiden ollessa käynnissä.

Lisätietoja:

Olga Väisänen, johtaja, viestintä ja vastuullisuus, Gasum
Puhelin: +358 40 554 0578, etunimi.sukunimi@gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi 

Lue lisää