Content image

Olga Väisänen

johtaja, viestintä ja vastuullisuus
p. 040 554 0578
olga.vaisanen@gasum.com

Liisa Leeve Gasum

Liisa Leeve

viestintäpäällikkö
p. 040 595 2081
liisa.leeve@gasum.com

Yhteydet ja tietoa medialle

Gasumin viestintä palvelee mediaa kaikissa yhtiöön liittyvissä asioissa, ota yhteyttä! Jos emme pysty heti vastaamaan puheluusi, lähetä tekstiviesti tai sähköpostia ja palaamme pian asiaan.

Täältä löydät lisää tietoa ja ajankohtaista asiaa Gasumista:

Gasum lyhyesti

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energiamarkkinoiden asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa ja energiamarkkinoiden asiantuntijapalveluita teollisuuden ja lämmön ja sähkön yhteistuotannon tarpeisiin sekä puhtaampia polttoaineratkaisuja maantie- ja meriliikenteeseen. Autamme asiakkaitamme pienentämään heidän omaa hiilijalanjälkeään sekä heidän asiakkaidensa hiilijalanjälkeä. Yhdessä kumppaniemme kanssa edistämme kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta sekä maalla että merellä. 

Gasum-konsernilla on 330 työntekijää Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Saksassa. Gasum on Suomen valtion omistama yhtiö.

14.03.2023

Gasum avaa uuden tankkausaseman Ruotsin Luulajaan

Energiayhtiö Gasum jatkaa pohjoismaisen kaasutankkausasemaverkostonsa laajentamista. Luulajaan avattu uusi asema vastaa biokaasun kasvavaan kysyntään nyt myös Pohjois-Ruotsissa. Tankkausasema on osa Gasumin and Sandahls Logistik ‑yhtiön yhteistyötä.

Pohjoismainen energiayhtiö Gasum on avannut uuden nesteytetyn kaasun tankkausaseman Pohjois-Ruotsin Luulajaan. Gasum laajentaa asemaverkostonsa ulottuvuutta Ruotsissa 250 kilometrillä ja pystyy nyt tarjoamaan Ruotsin pohjoisimmissakin osissa toimiville kuljetusyhtiöille sekä paineistettua että nesteytettyä kaasua. Gasumilla on 23 nesteytetyn kaasun tankkausasemaa eri puolilla Ruotsia, ja yhtiön pohjoismainen kaasutankkausasemaverkosto koostuu yli 50 asemasta. Osaa asemista operoivat Gasumin yhteistyökumppanit.

Sandahls Logistik on logistiikka-alan perheyhtiö, jonka kunnianhimoisena tavoitteena on fossiilivapaus vuoteen 2025 mennessä. Yhtiö pyrkii tavoitteeseensa luopumalla fossiilisten liikennepolttoaineiden käytöstä ja investoimalla vahvasti biokaasulla kulkeviin kuorma-autoihin maantiekuljetuksissaan. Luulajaan avattu tankkausasema on Gasumin toinen Sandahls Logistikin terminaalin yhteyteen rakennettu asema. Ensimmäinen avattiin vastikään Länsi-Ruotsin Vårgårdaan.

Luulajan tankkausasema laajentaa Gasumin verkoston Pohjois-Ruotsin Norrbotteniin

Tankkausasemaverkoston laajeneminen uusille alueille tuo lisää kaasukäyttöisiä ajoneuvoja Ruotsin teille. Verkoston laajeneminen avaa uusia mahdollisuuksia, kuten siirtymisen vähäpäästöisempiin kuljetuksiin myös Pohjois-Ruotsissa. Uuden tankkausaseman myötä osa logistiikkayhtiöistä onkin jo muuttanut reitityksiään muualta Ruotsista Luulajaan.

“Olemme tästä uudesta asemasta erityisen tyytyväisiä, koska se on osoitus Gasumin kyvystä kasvattaa Ruotsin kaasutankkausasemaverkostoa kattamaan aivan koko maan – etelän Malmöstä pohjoisen Luulajaan saakka. Tämä on tärkeää varsinkin Pohjois-Ruotsin logistiikan kannalta. Vahvistamalla tankkausasemakapasiteettiamme Norrbottenin läänissä autamme yhä useampaa logistiikkatoimijaa saavuttamaan päästötavoitteensa mahdollistamalla siirtymisen puhtaampiin ja kustannustehokkaampiin polttoaineisiin. Logistiikkayritykset ovat heti uuden aseman käyttöönoton jälkeen reitittäneet kalustoaan alueelle testatakseen Gasumin luoman kuljetuskäytävän toimivuutta. Tämä osoittaa kuinka tehokkaasti pystymme vähentämään päästöjä Ruotsissa”, sanoo Gasumin Ruotsin liikennetoiminnasta vastaava johtaja Sharareh Edström.

Gasum auttaa kumppaniensa kanssa Ruotsia saavuttamaan ilmastotavoitteensa

Ruotsin kansallinen tavoite on vähentää tieliikennepäästöjä vähintään 70 prosentilla vuoden 2010 tasosta vuoteen 2030 mennessä, ja Gasum on yhdessä asemiin ja kalustoon investoivien kumppaniensa kanssa sitoutunut auttamaan Ruotsia pääsemään tavoitteeseensa. Uusiutuvaa ja kustannustehokasta biokaasua käyttämällä voidaan vähentää polttoaineen elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosentilla fossiilisten polttoaineiden käyttöön verrattuna.

“Ilmastotavoitteisiin pääseminen vaatii päästövähennyksiä pitkän matkan kuljetuksissa, sillä niistä syntyy noin 70 prosenttia raskaan liikenteen päästöistä. Olemme iloisia Ruotsin valtion Klimatklivet-ympäristöohjelmasta saamastamme investointituesta, koska pystymme sen avulla rakentamaan infrastruktuuria, joka edistää merkittävästi päästövähennyksiä siellä, missä niitä tarvitaan”, Edström toteaa.

Lisätietoja: 
 
Sharareh Edström, Director, Traffic Sweden, Gasum 
Puh. +46 73 50 50 620, sharareh.edstrom@gasum.com 

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi 

Lue lisää
10.02.2023

Gasumin biokaasulaitoksen rakentaminen Ruotsin Göteneen alkaa – ensimmäinen useista biokaasun saatavuutta parantavista strategisista investoinneista

Gasumin uusi biokaasulaitos Ruotsin Götenessä sai rakennusluvan tammikuun lopussa. Gasumille Götenen laitos on ensimmäinen monista uusista investoinneista biokaasun tuotantoon yhtiön uuden strategian mukaisesti.

Perusteellisen suunnittelun ja lupamenettelyn jälkeen Gasum on valmis rakentamaan uusimman biokaasulaitoksensa Ruotsiin Götenen kuntaan. Laitos tuottaa vuosittain 120 gigawattitunnin (GWh) edestä nesteytettyä biokaasua (LBG) alkuvuodesta 2025 alkaen.

Biokaasu on ilmastoystävällinen täysin uusiutuva polttoaine, sillä sen raaka-aineena käytetään biojätettä. Götenen tuotantolaitos käyttää raaka-aineenaan pääasiassa sitä ympäröiviltä maatiloilta saatavaa lantaa. Laitoksella käsitellään vuosittain noin 400 000 tonnia raaka-ainetta.

Lanta on raaka-aine, josta valmistettuna biokaasu voi muuttua vähähiilisestä jopa hiilinegatiiviseksi polttoaineeksi. Biokaasu vähentää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä, kun sitä käytetään esimerkiksi tieliikenteen polttoaineena. Tämän lisäksi lannasta valmistettu biokaasu vähentää päästöjä, joita syntyy käsiteltäessä lantaa perinteisellä tavalla pellolle levittämällä.

Kierrätettyjä ravinteita maatiloille

Energian lisäksi laitos tuottaa 350 000 tonnia laadukkaita ympäristöystävällisiä lannoitteita, jotka palautetaan raaka-ainetta laitokselle toimittaville viljelijöille. Fossiilisiin lannoitteisiin verrattuna kierrätetyillä lannoitteilla on etuna niiden sisältämä orgaaninen aines, jolla on iso rooli peltojen kasvukunnon ja säänkestävyyden ylläpidossa.

Gasum investoi Götenen tuotantolaitokseen lähes 54 miljoonaa euroa, josta 15 miljoonaa on Ruotsin ympäristöviranomaisen Klimatklivet-ohjelman kautta myöntämää tukea.

”Olemme hyvin iloisia Götenen hankkeen etenemisestä, sillä viime vuosien aikana kiinnostus biokaasuun on lisääntynyt huomattavasti niin Pohjoismaissa kuin muuallakin Euroopassa. Götenen biokaasulaitos on ensimmäinen askel Gasumin kunnianhimoisessa suunnitelmassa parantaa uusiutuvan energian saatavuutta tieliikenteen, teollisuuden ja merenkulun asiakkaillemme”, kertoo Erik Woode, Gasumin Head of Project Development & Execution.

Ensimmäinen viidestä suuresta laitoksesta Ruotsissa

Götenen tuotantolaitos on ensimmäinen viidestä suuresta biokaasulaitoksesta, joiden rakentamista Gasum suunnittelee lähivuosina Ruotsissa. Muiden Ruotsin uusien laitosten sijoituspaikat ovat Borlänge, Kalmar, Sjöbo ja Hörby.

Lisäksi Gasum suunnittelee biokaasulaitoksen rakentamista Norjaan Trondheimin lähelle. Tulevat hankkeet ovat osa Gasumin uutta strategiaa, johon kuuluu voimakas panostaminen biokaasun saatavuuden parantamiseen Pohjoismaissa tulevina vuosina.

Gasumin strateginen tavoite on, että vuoteen 2027 mennessä huomattava osa yhtiön voitoista tulee ympäristöystävällisistä energianlähteistä. Se tarkoittaa biokaasun ja uusiutuvan sähkön kaupankäynnin osuuden kasvattamista.

Maakaasu ja sen nesteytetty muoto LNG on jatkossakin tärkeä välietappi ja reitti kohti biokaasun ja mahdollisesti synteettisen metaanin käyttöä tulevaisuudessa. Tämän mahdollistaa se, että nykyinen maakaasu- sekä LNG-infrastruktuuri on suoraan käytettävissä myös LBG:n ja synteettisen metaanin kuljettamiseen.

Lue lisää biokaasusta Gasum verkkosivustolta

Lisätietoja:

Erik Woode, Head of Project Development & Execution
p. +46 13 991 96 63, erik.woode@gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi 

Lue lisää
03.02.2023

Osalle Gasumin asiakkaista on lähtenyt lasku virheellisesti kahteen kertaan helmikuun alussa

Järjestelmävirheestä johtuen suuri osa Gasumin asiakkaista Suomessa on saanut helmikuun alussa laskun kahteen kertaan. Virhe koskee niin kuluttaja- kuin yritysasiakkaitakin ja kaikkia laskutyyppejä, eli kirjeitse, e-laskuna sekä sähköpostitse toimitettuja laskuja.

Laskun tuplana saaneet asiakkaat voivat jättää toisen laskuista huomioimatta. Jos asiakas on jo ehtinyt maksaa laskun kahteen kertaan, hyvitetään ylimääräinen suoritus automaattisesti asiakkaan tulevilta laskuilta. 

Ylimääräisen suorituksen palautusta voi kuitenkin myös pyytää asiakaspalvelusta ilmoittamalla tilinumeron, johon palautus suoritetaan.

Pahoittelemme virhettä ja siitä mahdollisesti aiheutunutta vaivaa.

Lisätietoja:
Gasum asiakaspalvelu
p. 0800 122 722, arkisin klo 8–19
Sähköposti kuluttaja-asiakkaille: asiakaspalvelu@gasum.com 
Sähköposti yritysasiakkaille: yritysasiakaspalvelu@gasum.com 

Lue lisää