Content image

Olga Väisänen

johtaja, viestintä ja vastuullisuus
p. 040 554 0578
olga.vaisanen@gasum.com

Liisa Leeve Gasum

Liisa Leeve

viestintäpäällikkö
p. 040 595 2081
liisa.leeve@gasum.com

Yhteydet ja tietoa medialle

Gasumin viestintä palvelee mediaa kaikissa yhtiöön liittyvissä asioissa, ota yhteyttä! Jos emme pysty heti vastaamaan puheluusi, lähetä tekstiviesti tai sähköpostia ja palaamme pian asiaan.

Täältä löydät lisää tietoa ja ajankohtaista asiaa Gasumista:

Gasum lyhyesti

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energiamarkkinoiden asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa ja energiamarkkinoiden asiantuntijapalveluita teollisuuden ja lämmön ja sähkön yhteistuotannon tarpeisiin sekä puhtaampia polttoaineratkaisuja maantie- ja meriliikenteeseen. Autamme asiakkaitamme pienentämään heidän omaa hiilijalanjälkeään sekä heidän asiakkaidensa hiilijalanjälkeä. Yhdessä kumppaniemme kanssa edistämme kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta sekä maalla että merellä. 

Gasum-konsernilla on 330 työntekijää Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Saksassa. Gasum on Suomen valtion omistama yhtiö.

27.09.2023

Gasumin uusin tankkausasema Jyväskylän Seppälänkankaalla auki – kattava biokaasun jakeluverkosto on tärkeä Postille

Yksi Gasumin suurimmista kotimaisista asiakkaista ja merkittävimmistä uuden aseman käyttäjistä on Posti, joka panostaa voimakkaasti fossiilittomiin kuljetuksiin. Nesteytetyn biokaasun kysyntä on kasvanut Jyväskylän seudulla sen keskeisen sijainnin vuoksi Suomen läpi kulkevilla reiteillä.

Energiayhtiö Gasum on avannut Jyväskylän seudulle toisen nesteytettyä kaasua jakelevan tankkausaseman. Logistiikka-alan toimijoiden keskittymässä Seppälänkankaan teollisuusalueella sijaitseva asema tarjoaa nesteytetyn kaasun lisäksi paineistettua kaasua ja palvelee niin raskaan liikenteen kuin henkilöautoilijoidenkin tarpeita. 

Raskaalle liikenteelle myytävän nesteytetyn biokaasun kysyntä Jyväskylän alueella on kasvanut voimakkaasti, minkä vuoksi Gasum vahvistaa alueellista tankkauskapasiteettiaan toisella asemalla. Jyväskylän alueella on useita paineistettua kaasua jakelevia tankkausasemia, mutta uusi Seppälänkankaan asema on vasta alueen toinen raskaalle liikenteelle nesteytettyä kaasua jakeleva asema.

”Jyväskylän seudun kaasutankkausasemaverkoston vahvistaminen on olennaista sen keskeisen sijainnin vuoksi läpi Suomen kulkevilla reiteillä. Tankkausverkoston jatkuvasti parantuessa yhä useammalla kaupan ja teollisuuden logistiikkaa palvelevalla kuljetusyrityksellä on mahdollisuus siirtyä pienipäästöisiin kuljetuksiin nesteytetyllä biokaasulla”, kertoo Gasumin Suomen liikenteen liiketoimintajohtaja Juho Kurra.

Posti käyttää miljoona kiloa biokaasua vuodessa

Yksi uuden aseman merkittäviä käyttäjiä on Posti, sillä asema sijaitsee logistisesti tärkeässä paikassa sen reittien kannalta. Posti onkin sijoittanut viime vuosina merkittävästi fossiilittomiin kuljetuksiin ja sillä on Suomen suurin biokaasukäyttöinen raskas ajoneuvokanta – yli 30 biokaasurekkaa sekä 14 kuorma-autoa.

Posti on sitoutunut kuljettamaan kaikki hoitamansa lähetykset täysin fossiilittomasti vuoteen 2030 mennessä. Se tarkoittaa, että reilun kuuden vuoden kuluttua kaikissa Postin ja sen yhteistyökumppanien suorittamissa kuljetuksissa käytetään ainoastaan sähköä, biokaasua ja vetyä. Viime vuonna yhtiö ajoi yli 18 miljoonaa kilometriä fossiilittomasti sähköllä ja uusiutuvilla polttoaineilla.

”Biokaasu on paitsi fossiiliton, myös liiketaloudellisesti kannattava polttoaine. Käytämme jo tällä hetkellä yli miljoonaa kiloa biokaasua vuodessa, ja lisäämme biokaasurekkojemme ja -kuorma-autojemme määrää edelleen. Kattava biokaasun jakeluverkosto onkin Postin kaltaiselle toimijalle kriittisen tärkeä siirryttäessä kohti fossiilittomia kuljetuksia: Posti palvelee koko maata ja jakelureitit voivat olla pitkiä”, sanoo Postin yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuusjohtaja Anna Storm.

90 prosentin päästövähennys

Biokaasu on kustannustehokas polttoaine raskaan liikenteen käyttöön ja sen avulla kuljetusyritykset voivat leikata päästöjään jo tänään. Logistiikka- ja kuljetusyhtiöt ovat avainasemassa Suomen tieliikennepäästöjen leikkaamisessa ajomatkojen ollessa pidempiä ja päästöjen moninkertaisesti suurempia henkilöautoihin verrattuna.

Lähes 100 prosenttia Gasumin myymästä liikennekaasusta kaikille ajoneuvosegmenteille on biokaasua, jonka koko elinkaaren aikaiset päästöt ovat keskimäärin 90 prosenttia pienemmät perinteisiin fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna.

Gasumin strateginen tavoite on tuoda vuoteen 2027 mennessä pohjoismaisille markkinoille seitsemän terawattituntia (TWh) uusiutuvaa kaasua vuodessa. Se tarkoittaisi vuosittaista 1,8 miljoonan hiilidioksiditonnin päästövähennystä.

Uusi kaasutankkausasema sijaitsee osoitteessa Ampumaradantie 36, Jyväskylä. Löydät Gasumin kaikkien kaasuntankkausasemien sijainnit Gasumin verkkosivuilta.

Seppälänkankaan asema on saanut rahoitusta EU:n investointitukiohjelmasta Verkkojen Eurooppa -välineestä. 

Lisätietoja:

Juho Kurra, liiketoimintajohtaja, Suomen liikenne, Gasum
+358 40 161 2351, juho.kurra@gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi 

Lue lisää
22.08.2023

Gasum-konsernin H1 2023 – Volyymit kasvoivat edelleen luottamuksen kohentuessa markkinoilla

Myynti kehittyi positiivisesti, mutta Gasumin tulosta rasittivat kustannukset, jotka aiheutuivat ympäröivän geopoliittisen tilanteen ja energiamarkkinoiden muutoksien johdosta tehdyistä maakaasuliiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä sekä riskinhallintatoimista.

Tammi–kesäkuu 2023 (H1 2022):

  • Konsernin liikevaihto laski kaasun hintojen ja volyymien pienenemisen johdosta 41,5 prosenttia 745,1 (1 274,2) miljoonaan euroon.
  • Liiketulos (EBIT) oli  26,4 (+56,3) miljoonaa euroa tappiollinen. Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) oli  20,2 (5,6) miljoonaa euroa.
  • Taseen loppusumma oli 1 485,9 (2 244,0) miljoonaa euroa.
  • Konsernin omavaraisuusaste oli 34,0 (20,9) prosenttia.
  • Myyntivolyymit laskivat vuoden 2022 ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna 37 prosenttia 6,2 (9,2) TWh:iin lähinnä maakaasuvolyymien pienenemisen myötä.

Gasum-konsernin toimitusjohtaja Mika Wiljanen kommentoi vuoden 2023 toista neljännestä ja ensimmäistä puoliskoa:

“Volyymit kasvoivat toisella vuosineljänneksellä kaikissa liiketoiminnoissa hyvin, ja varsinkin nesteytetyn maakaasun (LNG) ja biokaasun (LBG) volyymit ovat piristyneet merkittävästi. Luottamus palailee markkinoille hintojen tasaantuessa. Myönteistä kehitystä on vauhdittanut ensimmäisellä vuosineljänneksellä alkanut ja toisella vuosineljänneksellä jatkunut edullinen hintataso. Yhä useampi asiakas on palannut takaisin kaasun käyttöön vaihdettuaan vuonna 2022 saastuttavampiin polttoainevaihtoehtoihin hintojen ollessa ennätyskorkealla.

Konsernin liikevaihto vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 745,1 miljoonaa euroa, liiketulos ‑26,4 miljoonaa euroa ja oikaistu liiketulos ‑20,2 miljoonaa euroa. Volyymien ja myynnin myönteisestä kehityksestä huolimatta Gasumin tulosta rasittivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla kustannukset, jotka johtuivat markkinoiden myllerryksestä sekä toiminnan sopeuttamisesta energiaympäristön muutoksiin vuonna 2022. Kustannukset syntyivät tarpeesta järjestellä uudelleen koko putkimaakaasun hankintaketju, kun maakaasun toimitukset Venäjältä päättyivät toukokuussa 2022.

Gasum irtisanoi toukokuussa 2023 pitkäaikaisen putkikaasun hankintasopimuksen, joka yhtiöllä oli ollut venäläisen Gazprom Exportin kanssa. Kaasutoimitukset olivat tuolloin olleet keskeytyneenä jo vuoden. Gasum vei asian välimiesmenettelyyn, kun Gazprom ilmoitti keväällä 2022 vaativansa maksuja eurojen sijaan ruplissa. Osapuolet eivät kyenneet ratkaisemaan tilannetta välimiesmenettelyä seuranneissa neuvotteluissa, joten Gasum päätyi purkamaan sopimuksen.

Gasumin vuoden 2022 viimeisellä vuosineljänneksellä julkistetun uuden strategian toimeenpano edistyi määrätietoisesti vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla. Seuraavan uuden suuren 120 gigawattitunnin biokaasulaitoksemme rakennustyöt Ruotsin Götenessä etenivät suunnitellusti, ja yhtiö teki toisella vuosineljänneksellä päätökset investoida kolmen olemassa olevan biokaasulaitoksen laajennus- ja parannustöihin Suomessa ja Ruotsissa. Laajennus- ja parannushankkeet lisäävät valmistuttuaan kesään 2024 mennessä Gasumin biokaasun tuotantoa 60 gigawattitunnilla vuodessa.

Gasum ja varustamojätti MSC Groupin risteilyliiketoimintayksikkö allekirjoittivat kesäkuussa pitkäaikaisen sopimuksen LNG:n toimittamisesta MSC  Cruises ‑brändin uudelle lippulaivalle MSC Euribialle sekä aiesopimuksen, jonka tavoitteena on uusiutuvalla energialla valmistettavaa synteettistä e-LNG-polttoainetta koskeva yhteistyö. MSC Cruises osti Gasumilta myös yli 400 tonnia nesteytettyä biokaasua (LBG), jota käyttäen MSC Euribia purjehti maailman ensimmäisen nettopäästöttömän risteilymatkan Ranskan Saint-Nazairesta Kööpenhaminaan.

Gasum toimittaa LBG:tä myös Viking Linelle, jonka innovatiivisessa aloitteessa matkustajat voivat pienentää matkansa hiilijalanjälkeä jopa 90 prosentilla ostamalla biokaasua oman matkansa kulutuksen verran. Gasum on erittäin mielellään mukana tässä aloitteessa.

Sähköliiketoiminnassa Gasum solmi kymmenvuotisen PPA-sähkönhankintasopimuksen, jolla yhtiö toimittaa tuulivoimaa Volvo Finland and Volvo Construction Equipment ‑yhtiöille. Gasum toimittaa Volvolle myös taseenhoitopalvelun eli huolehtii sähkön hankinnan ja kulutuksen välisen tasapainon optimoinnista, jotta Volvo voi keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa ja samalla pienentää hiilijalanjälkeään.

Lisäksi aloitimme Euroopan pohjoisimman kaasutankkausaseman rakennustyöt Keminmaalla Lapissa ja avasimme Norjassa kaksi uutta asemaa, joista toinen on innovatiivinen vihreän energian asema, jolla voi biokaasun tankkaamisen lisäksi myös ladata sähköajoneuvoja.

Olen hyvin positiivisella mielellä myyntivolyymien kehityksen sekä markkinoiden toimeliaisuuden ja kiinnostuksen suhteen ja haluan kiittää Gasumin loistavaa henkilökuntaa erinomaisesta työpanoksesta uuden strategiamme toimeenpanossa tämän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla.”

Lue koko katsaus verkkosivuillamme

Lisätietoja:

Mika Wiljanen, toimitusjohtaja, Gasum

Heidi Westerberg, johdon assistentti
p. 040 554 0951, heidi.westerberg@gasum.com

Olga Väisänen, johtaja, viestintä ja vastuullisuus, Gasum
p. 040 554 0578, olga.vaisanen@gasum.com

Lue lisää
07.07.2023

Gasum ostaa enemmistöosuuden ruotsalaisesta biokaasua jalostavasta Liquidgas Biofuel Genesis AB ‑yhtiöstä

Pohjoismainen energiayhtiö Gasum laajentaa biokaasuportfoliotaan hankkimalla kahden kolmasosan omistusosuuden ruotsalaisesta Liquidgas Biofuel Genesis AB ‑yhtiöstä. Liquidgas Biofuel Genesis omistaa eteläisen Ruotsin Helsingborgissa sijaitsevan biokaasun jalostuslaitoksen ja vastaa sen operoinnista.

Laitoksen toinen omistaja yhden kolmasosan osuudella on alueen jätehuoltoyhtiö Nordvästra Skånes Renhållningsbolag AB (NSR). NSR vuokraa biokaasulaitosta Biond AB:lle, joka tuottaa raakabiokaasua alueen kotitalouksilta ja yrityksiltä keräämästään biojätteestä ja myy raakabiokaasun Liquidgas Biofuel Genesis ‑yhtiölle jalostettavaksi.

Biokaasulaitos tuottaa vuosittain noin 80 gigawattituntia (GWh) jalostettua biokaasua. Laitos on kytketty matalapaineiseen jakeluverkkoon, ja kaikki sen jalostama biokaasu toimitetaan kaasuverkon kautta paikallisille tankkausasemille.

Gasum aikoo selvittää mahdollisuutta myös kaasun nesteytykseen laitoksella jossakin vaiheessa.

”Tämä yrityskauppa on jälleen yksi tärkeä askel, jolla toteutamme strategiaamme tuoda Pohjoismaiden markkinoille lisää uusiutuvaa kaasua. Kiinnostus biokaasua kohtaan kasvaa jatkuvasti, kun yhä useampi toimija niin kuljetus- ja logistiikka-alalla kuin teollisuudessakin tiedostaa, että biokaasun avulla päästöjä voi vähentää jo nyt eikä vasta kymmenen vuoden päästä. Helsingborgin jalostamo on erinomainen lisä Gasumin biokaasuportfolioon Ruotsissa, jossa investoimme vahvasti myös täysin uusiin biokaasulaitoshankkeisiin tulevina vuosina”, sanoo Gasumin toimitusjohtaja Mika Wiljanen.

”Odotamme innolla yhteistyötämme Gasumin kaltaisen kokeneen ja vahvan biokaasutoimijan kanssa. Kumppanuutemme luo erinomaiset mahdollisuudet kehittää biokaasun jalostustoimintaamme Helsingborgissa. Tällä yhteistyöllä meillä on mahdollisuus vaikuttaa alueen vihreän liikenteen kehitykseen pitkällä jänteellä”, toteaa Liquidgas Biofuel Genesiksen toisen omistajan NSR:n toimitusjohtaja Ulf Molén.

Yrityskauppa on osa Gasumin strategiaa tuoda vuoteen 2027 mennessä markkinoille seitsemän terawattituntia (TWh) uusiutuvaa kaasua vuodessa. Yhtiö pyrkii tavoitteeseensa kasvattamalla omaa biokaasutuotantoaan sekä lisäämällä biokaasun hankintaa luotettujen kumppaniensa tuotannosta. Gasum rakentaa parhaillaan ensimmäistä viidestä suuresta biokaasulaitoksesta Ruotsin Göteneen.

Seitsemän terawattitunnin tavoitteen saavuttaminen tarkoittaisi vuosittaista 1,8 miljoonan hiilidioksiditonnin päästövähennystä Gasumin asiakkaille. Biokaasun elinkaaren aikaiset päästöt ovat keskimäärin 90 prosenttia pienemmät kuin perinteisillä fossiilisilla polttoaineilla.

”Strateginen kumppanuutemme Gasumin kanssa vahvistaa kiertotalouden ja luonnonvarojen kestävän hoidon edellytyksiä koko Luoteis-Skånessa. Olen siitä erittäin iloinen", sanoo Rikard Lind, NSR AB:n hallituksen puheenjohtaja.

Lisätietoja:

Ari Suomilammi, johtaja, biokaasun tuontanto, Gasum
Puh. 0400 653 351, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Olga Väisänen, johtaja, viestintä ja vastuullisuus, Gasum
Puh. +358 40 554 0578, etunimi.sukunimi@gasum.com

Ulf Molén, toimitusjohtaja, NSR AB
Tel + 46 042-400 13 10

Rickard Lind, hallituksen puheenjohtaja, NSR AB
Tel +46 0733-30 39 38

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi 

Lue lisää