Content image

Olga Väisänen

johtaja, viestintä ja vastuullisuus
p. 040 554 0578
olga.vaisanen@gasum.com

Liisa Leeve Gasum

Liisa Leeve

viestintäpäällikkö
p. 040 595 2081
liisa.leeve@gasum.com

Yhteydet ja tietoa medialle

Gasumin viestintä palvelee mediaa kaikissa yhtiöön liittyvissä asioissa, ota yhteyttä! Jos emme pysty heti vastaamaan puheluusi, lähetä tekstiviesti tai sähköpostia ja palaamme pian asiaan.

Täältä löydät lisää tietoa ja ajankohtaista asiaa Gasumista:

Gasum lyhyesti

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energiamarkkinoiden asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa ja energiamarkkinoiden asiantuntijapalveluita teollisuuden ja lämmön ja sähkön yhteistuotannon tarpeisiin sekä puhtaampia polttoaineratkaisuja maantie- ja meriliikenteeseen. Autamme asiakkaitamme pienentämään heidän omaa hiilijalanjälkeään sekä heidän asiakkaidensa hiilijalanjälkeä. Yhdessä kumppaniemme kanssa edistämme kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta sekä maalla että merellä. 

Gasum-konsernilla on 330 työntekijää Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Saksassa. Gasum on Suomen valtion omistama yhtiö.

01.06.2023

Gasum rakentaa Lapin ensimmäisen kaasutankkausaseman Keminmaalle – asema on myös Euroopan pohjoisin nesteytetyn biokaasun tankkausasema

Gasum on aloittanut uuden kaasutankkausaseman rakentamisen Keminmaalle. Rakennustyöt kestävät noin puoli vuotta ja aseman on tavoitteena avautua käyttäjille kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Keminmaan asema on Suomen Lapin ensimmäinen kaasutankkausasema, Gasumin pohjoisin tankkausasema ja samalla Euroopan pohjoisin nesteytetyn biokaasun eli LBG:n tankkausasema. Gasum avasi hiljattain Ruotsin puolelle Luulajaan toiseksi pohjoisimman asemansa.

Keminmaan asema tarjoaa sekä nesteytettyä että paineistettua biokaasua ja palvelee siten sekä raskasta liikennettä että henkilöautoilijoita. Asema sijaitsee uudella rakentuvalla Rajakankaan teollisuusalueella Oulu–Tornio-tien varressa Rovaniemen risteyksen välittömässä läheisyydessä.

Asema palveleekin sijaintinsa vuoksi erinomaisesti sekä Rovaniemen että Tornion ja edelleen Ruotsin suuntaan suuntautuvaa liikennettä. Keminmaan asema on saanut rahoitusta EU:n investointitukiohjelmasta Verkkojen Eurooppa -välineestä.  

Tavoitteena laajentaa pohjoisemmaksi

Keminmaan asema on valmistuessaan toistaiseksi Gasumin pohjoisin kaasutankkausasema, mutta tarkoituksena on parantaa palvelua Lapissa edelleen.

“Gasumin tavoitteena on laajentaa tankkausasemaverkostoaan yhä pohjoisemmaksi ja mahdollistaa biokaasulla kuljettamisen sekä kaasuautoilun Lapin alueella. Keminmaan asema palvelee pohjoisen runkoliikennettä ja mahdollistaa yhä useammalle logistiikkatoimijalle siirtymiseen biokaasulla suoritettaviin kuljetuksiin”, sanoo Juho Kurra, Gasumin Suomen liikenteen liiketoimintajohtaja.

Biokaasun koko elinkaaren aikaiset päästöt ovat keskimäärin 90 prosenttia pienemmät kuin perinteisillä fossiilisilla polttoaineilla. Biokaasu on kustannustehokas polttoaine raskaan liikenteen käyttöön ja tehokas keino kuljetusyrityksille leikata päästöjä jo tänään. Logistiikka- ja kuljetusyhtiöt ovat avainasemassa Suomen tieliikennepäästöjen leikkaamisessa.

Lähes 100 prosenttia Gasumin myymästä liikennekaasusta kaikille ajoneuvosegmenteille on jo nyt biokaasua. Gasumin strateginen tavoite on tuoda vuoteen 2027 mennessä pohjoismaisille markkinoille seitsemän terawattituntia (TWh) uusiutuvaa kaasua vuodessa. Se tarkoittaisi vuosittaista 1,8 miljoonan hiilidioksiditonnin päästövähennystä Gasumin asiakkaille.

Löydät kaikki Gasumin tankkausasemat verkkosivuillamme olevasta kartasta

Lisätietoja:

Juho Kurra, liiketoimintajohtaja, Suomen liikenne, Gasum
+358 40 161 2351, juho.kurra@gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi 

Lue lisää
29.05.2023

Gasum toimittaa nesteytettyä biokaasua Vieremän biokaasuterminaalille

Gasum on tehnyt nesteytetyn biokaasun toimitussopimuksen Vieremän Lämpö ja Vesi Oy:n kanssa. Sopimuksen mukaisesti Gasum toimittaa biokaasua Vieremän Lämpö ja Vesi Oy:n biokaasuterminaalille syksystä lähtien.

Vieremän Lämpö ja Vesi on Vieremän kunnan omistama yhtiö, johon kuuluu kunnan kaukolämpö- sekä vesi- ja viemärilaitokset. Kunnan kaukolämpö tuotetaan lähes 100-prosenttisesti uusiutuvilla biopolttoaineilla.

Vieremän kunnalla on rakenteilla biokaasuun perustuva hankekokonaisuus, jossa ensivaiheessa toteutetaan nesteytetyn ja paineistetun biokaasun vastaanottoterminaali, biokaasua käyttävä varavoimalaitos sekä liikennettä palveleva kaasutankkausasema. Lisäksi biokaasua voidaan käyttää Vieremällä sijaitsevassa teollisuudessa sekä sähköntuotannossa.

Gasum toimittaa terminaaliin biokaasua nesteytetyssä muodossa, eli LBG:nä. Gasum tuottaa biokaasua omissa 17 biokaasulaitoksessaan Suomessa ja Ruotsissa, sekä hankkii sitä Pohjoismaisilta ja Eurooppalaisilta sertifioiduilta toimittajilta.

Terminaalissa nesteytetty kaasu LBG muutetaan kaasuksi, jolloin sitä voidaan myös paineistaa CBG:ksi, joka soveltuu muun muassa tankattavaksi kaasukäyttöisiin henkilöajoneuvoihin. Terminaalin on tarkoitus olla käytössä alkusyksystä, jolloin aukeaa myös kaikille avoin kaasutankkausasema.

Tavoitteena luoda biokaasuekosysteemi

Hankkeen tarkoituksena on biokaasuekosysteemin luominen Vieremälle. Käytännössä biokaasun käyttöönotolla lisätään huoltovarmuutta, korvataan raskas polttoöljy varavoimatuotannossa, sekä mahdollistetaan Vieremällä sijaitsevalle teollisuudelle siirtymä fossiilisesta kaasusta biokaasuun.

Vieremällä halutaan myös luoda markkinaa paikallisesti tuotetulle biokaasulle, mikä mahdollistaa investoinnit biokaasun tuotantoon ja uutta liiketoimintaa seudun maatiloille. Tavoitteena onkin siirtyä käyttämään biokaasuterminaalissa Vieremällä sijaitsevien maatilojen tuottamaa biokaasua vaiheittain investointien lähtiessä käyntiin.

Lisäksi hanke tuo kuntalaisten ja yritysten käyttöön biokaasun ajoneuvojen polttoainevaihtoehtona. Myös Vieremän kunta on siirtymässä hankkeen myötä käyttämään biokaasuautoja omassa toiminnassaan sekä ostopalveluissa.

Vieremä on noin 3 500 asukkaan kunta Pohjois-Savossa. Vieremällä on runsaasti metalliteollisuutta, mutta myös esimerkiksi betonituotteiden valmistusta. Metsäkoneyhtiö Ponssen pääkonttori sekä tehdas sijaitsevat Vieremällä.

Biokaasun koko elinkaaren aikaiset päästöt ovat keskimäärin 90 prosenttia pienemmät kuin perinteisillä fossiilisilla polttoaineilla. Gasumin strateginen tavoite on tuoda vuoteen 2027 mennessä pohjoismaisille markkinoille seitsemän terawattituntia (TWh) uusiutuvaa kaasua vuodessa. Se tarkoittaisi vuosittaista 1,8 miljoonan hiilidioksiditonnin päästövähennystä Gasumin asiakkaille.

Lisätietoja:

Dan Strengell, yritysmyyntipäällikkö, Gasum
050 352 9901, dan.strengell@gasum.com

Mikko Kajanus, toimitusjohtaja, Vieremän Lämpö ja Vesi
0400 370 112, mikko.kajanus@vierema.fi

Lue lisää
22.05.2023

Gasum on irtisanonut Gasumin ja Gazprom Exportin välisen putkikaasun hankintasopimuksen

Gasumilla on ollut venäläisen Gazprom Exportin kanssa pitkäaikainen putkimaakaasun hankintasopimus. Huhtikuussa 2022 Gazprom Export esitti Gasumille vaatimuksen, jonka mukaan hankintasopimuksessa sovitut maksut tulisi jatkossa maksaa eurojen sijaan ruplissa. Gasum ei hyväksynyt tätä vaatimusta. Lisäksi yhtiöillä oli merkittävä erimielisyys liittyen tiettyihin muihin sopimuksen perusteella esitettyihin vaatimuksiin. Näistä syistä Gasum vei hankintasopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistavaksi sopimuksen mukaiseen välimiesmenettelyyn.

Marraskuussa 2022 välimiesoikeus antoi asiassa ratkaisun. Ratkaisun mukaan Gasum ei ollut velvollinen maksamaan ruplissa eikä ehdotetulla maksujärjestelyllä. Lisäksi välimiesoikeus määräsi Gasumin ja Gazprom Exportin jatkamaan kahdenvälisiä sopimusneuvotteluja tilanteen ratkaisemiseksi.

Gasumin ja Gazprom Exportin neuvottelut ovat nyt päättyneet. Osapuolet eivät kyenneet ratkaisemaan tilannetta välimiesoikeuden asettamassa ajassa, ja Gasum on siksi 22. toukokuuta 2023 irtisanonut Gasumin ja Gazprom Exportin välisen pitkäaikaisen putkimaakaasun hankintasopimuksen.

Osapuolet jatkavat sopimuksen päättämiseen liittyvien yksityiskohtien viimeistelyä. Gasum ei kommentoi näitä sopimuksen päättämiseen liittyviä yksityiskohtia.

Gazprom Export keskeytti putkimaakaasutoimitukset Gasumille toukokuussa 2022, eikä Venäjältä ole sen jälkeen toimitettu putkimaakaasua. Irtisanominen koskee ainoastaan putkimaakaasun hankintasopimusta. Gasumin pitkäaikainen LNG-hankintasopimus Gazprom Exportin kanssa on edelleen voimassa.

Lisätietoja:

Olga Väisänen, johtaja, viestintä ja vastuullisuus, Gasum
Puhelin: +358 40 554 0578, etunimi.sukunimi@gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi 

Lue lisää