Content image

Olga Väisänen

johtaja, viestintä
p. 040 554 0578
olga.vaisanen@gasum.com
Twitter: @OlgaVaisanen

Content image

Anna-Sofia Malmi

viestintäpäällikkö
p. 050 469 0114
anna-sofia.malmi@gasum.com
Twitter: @annasofiamalmi

Mediayhteydet Gasumilla

Jaa:
  • Kuvapankista voit ladata kuva-aineistoa median käyttöön. Mainitsethan lähteen.
  • Asiakas- ja sidosryhmälehtemme sekä vuosikatsaukset ovat luettavissa  julkaisupankissa. Voit myös tilata lehden ilmaiseksi.

Gasumin viestintä palvelee mediaa kaikissa yhtiöön liittyvissä asioissa, ota yhteyttä!

Gasum lyhyesti

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energiamarkkinoiden asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa ja energiamarkkinoiden asiantuntijapalveluita teollisuuden ja lämmön ja sähkön yhteistuotannon tarpeisiin sekä puhtaampia polttoaineratkaisuja maantie- ja meriliikenteeseen. Autamme asiakkaitamme pienentämään heidän omaa hiilijalanjälkeään sekä heidän asiakkaidensa hiilijalanjälkeä. Yhdessä kumppaniemme kanssa edistämme kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta sekä maalla että merellä. 

Gasum-konsernilla on noin 380 työntekijää Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Saksassa. Yhtiön liikevaihto oli 1 128 miljoonaa euroa vuonna 2019. Gasum on Suomen valtion omistama yhtiö.

30.10.2020

Gasum-konserni Q3 – Puhtaampien kaasuratkaisujen kysyntä pysyi tasaisena

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 1.1.–30.9.2020*

  • Konsernin liikevoitto oli 12,8 miljoonaa euroa, jossa on 43,1 prosenttia laskua edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna (30.9.2019: 22,4 milj. euroa)

  • Liikevoittoprosentti tarkasteluajanjaksolla oli 2,8 prosenttia, joka oli 0,4 prosenttiyksikköä matalampi vertailukauden jatkuviin toimintoihin verrattuna (30.9.2019: 3,2 %)
     
  • Taseen loppusumma oli 1 256,1 miljoonaa euroa (30.9.2019: 1 075,9 milj. euroa)
     
  • Konsernin vakavaraisuus pysyi raportointikaudella vahvana omavaraisuusasteen ollessa 38,8 % (30.9.2019: 45,2 %)

*Sisältävät jatkuvien toimintojen vertailukelpoiset luvut.
 

Gasum-konsernin toimitusjohtaja Johanna Lamminen kommentoi vuoden 2020 kolmatta neljännestä:

"Raportointijaksolla taloudellinen tuloksemme toteutui lähes ennusteidemme mukaisesti COVID19-pandemiaan liittyvistä epävarmuuksista huolimatta ja kaasuratkaisuiden kysyntä oli tasaista. Pandemian vaikutukset näkyivät liiketoiminnassamme ennen kaikkea asetettuihin kasvutavoitteisiimme liittyen. Liikkumisrajoitukset ovat aiheuttaneet uusien laitostemme käyttöönoton siirtymisiä ja samalla uusien asiakkaidemme projektit ovat viivästyneet, mikä
on vaikuttanut yhtiömme toimitusten käynnistymiseen. Olemme pyrkineet varmistamaan liiketoiminnan jatkuvuuden huolehtimalla henkilöstömme terveydestä ja turvallisuudesta ja tehneet kaikkemme turvataksemme liiketoimintojen sujuvuuden toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista huolimatta.

Liikevaihtomme oli tarkastelujaksolla 448,9 miljoonaa euroa ja liikevoittomme oli 12,8 miljoonaa euroa. Liikevaihdon sekä liikevoiton kehitykseen vaikutti ennen kaikkea kaasun hintakehitys Euroopassa. Konsernimme liiketoiminnan kannattavuus oli toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista huolimatta ennustetulla tasolla.

Kolmannen vuosineljänneksen aikana solmimme sopimuksen norjalaisen betoniteräsyhtiö Celsa Armeringsstålin kanssa nesteytetyn maakaasun toimituksesta Tornion terminaalista sekä uuden asiakasterminaalin rakentamisesta Mo i Ranan -teollisuuspuistoon. LNG:n käyttöönotto auttaa yhtiötä saavuttamaan tavoitteensa vähentää toiminnastaan aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä.

Meriliikenteessä kysyntä puhtaammille energiaratkaisuille jatkoi kasvuaan. Toteutimme tarkastelujaksolla meriliikenteen LNG-polttoainetankkauksia uusille asiakkaillemme Pohjoismaissa ja Saksassa. Bunkrasimme rekasta laivaan Fassmer-yhtiön tutkimusalusta ja laivasta laivaan autojen kuljetusalusta Auto Energyä.

Lisäsimme uusiutuvan energian saatavuutta solmimalla ABO Wind Oy:n kanssa pitkäaikaisen tuulisähkösopimuksen Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevan tuulivoimapuiston tuotannosta vuodesta 2023 alkaen. Sopimuksen myötä lisäämme uusiutuvan kotimaisen energian saatavuutta sekä omavaraisuutta Suomen sähköntuotannossa.

Jatkoimme pohjoismaisen, raskasta liikennettä palvelevan, kaasutankkausasemaverkoston laajentamista. Avasimme kaasutankkausasemat Göteborgiin ja Lietoon. Laajentuvan kaasutankkausasemaverkoston myötä kaasu kiinnostaa yhä useampia toimijoita ja esimerkiksi Vekka Group otti elokuussa käyttöönsä kuusi biokaasulla kulkevaa linja-autoa Hämeenlinnassa."

Lue lisää Gasum-konsernin Q3 taloudellisesta katsauksesta >

Lisätietoja:

Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum Oy

Olga Väisänen, johtaja, viestintä, Gasum Oy
puh. +358 40 554 0578, olga.vaisanen@gasum.com

GASUM LYHYESTI
Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energiamarkkinoiden asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa ja energiamarkkinoiden asiantuntijapalveluita teollisuuden
ja lämmön ja sähkön yhteistuotannon tarpeisiin sekä puhtaampia polttoaineratkaisuja maantie- ja meriliikenteeseen. Autamme asiakkaitamme pienentämään heidän omaa
hiilijalanjälkeään sekä heidän asiakkaidensa hiilijalanjälkeä. Yhdessä kumppaniemme kanssa edistämme kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta sekä maalla että merellä.

Lue lisää
30.10.2020

Hiilidioksidin monet mahdollisuudet biokaasulaitoksilla – Päijät-Hämeessä tutkitaan päästöhiilidioksidin kierrätyskonseptia

LAB-ammattikorkeakoulu (LAB), LUT-yliopisto (LUT) ja Lahden Seudun Kehitys LADEC tutkivat Päijät-Hämeessä alueellista päästöhiilidioksidin kierrätyskonseptia. Kierrätyshiilidioksidin (biohiilioksidi) hyödyntämiseen tähtäävä talteenotto- ja puhdistuspilotti tehdään yhteistyössä Päijät-Hämeen Jätehuollon (PHJ) Kujalan jätekeskuksella Lahdessa, LABIO Oy:n sekä Gasumin kanssa.

Hiilidioksidin talteenottopilotointi on osa BIOSYKLI-projektia, jossa selvitetään teollisuuden suurimpia alueellisia hiilidioksidin tuottajia sekä talteen otetulle ja puhdistetulle hiilidioksidille alueellisia hyödyntäjiä. Kierrätyskonseptissa käytettävä hiilidioksidin talteenottojärjestelmä perustuu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) patentoimaan menetelmään. Kujalassa biokaasun jalostuksen yhteydessä vapautuva ja talteenotettu hiilidioksidi puhdistetaan ja hyödynnetään.

”Lahti on siinä mielessä mielenkiintoinen alue, että täällä on sekä hiilidioksidin tuottajia että hiilidioksidin käyttäjiä, esimerkiksi juomateollisuus. CO2-talteenottopilotoinnin tavoitteena on saada riittävän hyvälaatuista hiilidioksidia, jota seudun eri yritykset voisivat hyödyntää”, selventää ympäristöasiantuntija ja liiketoimintakehittäjä Jukka Selin LADECista.

”Biokaasu koostuu pääosin metaanista ja hiilidioksidista. Metaani erotetaan liikennekäyttöön, kun taas hiilidioksidi ja muut pienet epäpuhtaudet jäävät toistaiseksi hyödyntämättä. Myös polttoprosesseissa syntyvä hiilidioksidi päätyy savukaasuna ilmaan ja jää käyttämättä. Nyt tuo hiilidioksidivirta otetaan talteen, puhdistetaan ja tutkitaan sen uusiokäyttömahdollisuuksia”, kertoo tutkija Sami Luste LABista.

Biogeenistä uusiutuvaa hiilidioksidia fossiilisen sijaan 

Kujalassa toteutettavalla kierrätyskonseptilla pyritään puhdistamaan hiilidioksidi jopa 99 prosenttiseksi, jolloin sitä olisi mahdollista hyödyntää monissa kohteissa ja useilla eri teollisuuden aloilla, kuten kasvihuoneilla, levänkasvatuksessa, muovinvalmistuksessa, energiatuotantoprosesseissa sekä elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuudessa.

”Tällä hetkellä esimerkiksi virvoitusjuomien valmistajat, kasvihuoneet ja leipomot ostavat fossiilista hiilidioksidia, mutta samaan aikaan saatetaan lähiseudulla päästää uusiutuvaa biogeenista hiilidioksidia taivaalle”, kertoo professori Esa Vakkilainen LUTista.

Pilotoinnin liiketaloudellinen tavoite on muodostaa malli kannattavalle hiilidioksidin erotuskäsittelylle ja löytää paikalliset käyttäjät biohiilidioksidille, jonka puhtaus ei ole elintarviketasoa. Ympäristön kannalta merkittävin tekijä on tarjota yrityksille biogeenistä uusiutuvaa hiilidioksidia fossiilisen hiilidioksidin sijaan. Kohteesta riippuen konsepti voi toimia myös hiilinieluna, kun päästöhiilidioksidi sidotaan tuotteeseen eikä päästetä ilmaan.

Kujalassa parhaillaan toteutettavassa alueellisessa päästöhiilidioksidin kierrätyskonseptipilotoinnissa kaupallistaminen on seuraava askel, mikäli toimintamallin todetaan olevan pilotin jälkeen kannattavaa eri toimijoille. Puhdistetun, paineistetun ja pullotetun hiilidioksidin tonnihinta tulisi olemaan arviolta alle 100 euroa.

Hiilidioksidin monet mahdollisuudet biokaasulaitoksilla

Gasum tuottaa biokaasua useilla biokaasulaitoksilla Suomessa ja Ruotsissa. Jalostuksessa biokaasusta erotettua hiilidioksidia ei vielä hyödynnetä, mutta sitä ei lasketa päästöksi, koska esimerkiksi biojätteistä peräisin oleva hiilidioksidi vapautuisi ilmakehään lyhyellä aikavälillä joka tapauksessa – kyseessä on biogeeninen hiilidioksidi.

Yhtiön biokaasulaitoksissa mm. Oulussa, Huittisissa, Turussa ja pian valmistuvassa Lohjan biokaasulaitoksessa saadaan suoraan tuotettua puhdas hiilidioksidijae. Hiilidioksidista voi tulla biokaasulaitoksilla tulevaisuudessa uusi tuote, sillä sen ympärillä on tällä hetkellä aktiivista tutkimus- ja kehitystoimintaa todella monella rintamalla. Hiilidioksidia voidaan käyttää kasvihuoneiden ravinteena tai teollisuudessa, jolloin se parhaassa tapauksessa sitoutuu tuotteisiin pitkäksi aikaa – tällöin biokaasun jo ennestään pieni hiilijalanjälki voisi kääntyä jopa negatiiviseksi.

”BIOSYKLI-projekti tuo arvokasta lisätietoa hiilidioksidin hyödyntämisestä ja Gasum on kiinnostunut löytämään yhteistyökumppaneita luomaan arvoa biokaasulaitosten hiilidioksidijakeelle. Hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia (CCS) sekä hiilidioksidin talteenottoa ja hyötykäyttöä (CCU) tutkitaan maailmanlaajuisesti kasvihuonekaasujen jatkuvasti lisääntyessä,” kertoo Gasumilta Viljami Kinnunen, Senior Development Engineer.

Hiilidioksidi on myös oleellisessa osassa power–to–X (P2X) ratkaisuissa, sillä yhdessä sähköllä tuotetun vedyn kanssa hiilidioksidi voidaan syntetisoida esimerkiksi metaaniksi tai nestemäisiksi polttoaineiksi. Toisaalta Suomessakin kehitetään menetelmiä, joiden avulla mm. hiilidioksidista ja vedystä tuotetaan syötävää proteiinia. Hiilidioksidi on huomattavasti helpompi napata biokaasulaitoksen virrasta kuin esimerkiksi ilmasta tai tehtaiden savukaasuista.

Lisätietoja:

Viljami Kinnunen, Senior Development Engineer, Gasum
p. 050 331 0308, viljami.kinnunen@gasum.com

Sami Luste, tutkija, LAB-ammattikorkeakoulu
. 044 708 5008, sami.luste@lab.fi

Esa Vakkilainen, professori, LUT-yliopisto
p. 040 357 8684,
esa.vakkilainen@lut.fi

Jukka Selin, ympäristöasiantuntija ja liiketoimintakehittäjä, Lahden Seudun Kehitys LADEC
p. 040 521 6071,
jukka.selin@ladec.fi

Lue lisää
27.10.2020

Posti siirtyy käyttämään biokaasua raskaassa liikenteessä – Kymmenen rekkaa käsittävä biokaasukalusto on Suomen suurin

Gasum ja Posti edistävät yhdessä puhtaampaa liikennettä. Posti investoi biokaasua käyttäviin rekkoihin osana tavoitettaan kuljetustensa päästöjen selvästä vähentämisestä. Samalla syntyi Suomen tämän hetken suurin raskaan liikenteen kaasukäyttöinen kalusto. Gasumin kaasutankkausasemat Postin terminaalien yhteydessä ja runkoliikenteen reiteillä takaavat kuljetusten sujuvuuden.

Postin Rahtipalvelut on hankkinut kymmenen uutta nesteytettyä biokaasua eli LBG:tä käyttävää rekkaa. Investointi on osa Postin tavoitetta päästä omien päästöjensä osalta nollaan vuoteen 2030 mennessä. Yhteistyö energiayhtiö Gasumin kanssa edistää merkittävästi kuljetusten päästöjen vähentämistä.

Postilla on jo entuudestaan käytössään kuusi nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä käyttävää rekkaa. Uusi kymmenen rekan joukko on Suomen suurin samalla liikennöitsijällä käytössä oleva biokaasua käyttävä kalusto. Lisäksi 16 rekan kokonaisuus on Suomen suurin kaasukäyttöisten rekkojen kalusto.

”Posti on kuljettamisen suunnannäyttäjä valitsemalla uusiutuvan biokaasun runkoliikenteen polttoaineeksi. Pilotoinneista siirrytään nyt laajasti käyttämään toimiviksi havaittuja vähäpäästöisiä polttoaineratkaisuja. Biokaasun liikennekäyttö on tehokas keino torjua ilmastonmuutosta, ja se vähentää polttoaineen elinkaarenaikaisia kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia. Myös nesteytetty maakaasu (LNG) on biokaasun rinnalla mukana ratkaisupaletissa, kun halutaan leikata logistiikan päästöjä. Nesteytetyllä kaasulla kulkeva kalusto mahdollistaa joustavan siirtymän maakaasusta biokaasuun ilman, että kalustoa tarvitsee uusia”, Gasumin raskaan liikenteen myyntipäällikkö Juha-Matti Koskinen sanoo.

Kymmenen rekan päästövähennykset merkittävät

Biokaasukaluston ensimmäiset rekat on jo otettu käyttöön, ja koko kalusto on käytössä vuoden loppuun mennessä. Yhteensä biokaasukäyttöiset rekat vähentävät Postin kuljetusten hiilidioksidipäästöjä 1 620 tonnilla vuodessa, mikä tarkoittaa lähes 8,6 miljoonan kilometrin ajoa henkilöautolla. Matka vastaa 215 kierrosta maapallon ympäri.

"Alan edelläkävijänä meillä on tärkeä rooli energiatehokkaiden ja kestävien kuljetusratkaisujen kehittäjänä sekä käyttöönottajana. Olemme jo pitkään tehneet kehitystyötä rahtikuljetuksista syntyvien päästöjen vähentämiseksi. Kaasukäyttöisen kaluston ja vaihtoehtoisten polttoaineiden lisäsi vaikutamme ympäristöömme tavoitteellisella reittisuunnittelulla, joka kehittyy nopeasti uuden teknologian ja toimintatapojen muutosten ansiosta. Vähennämme ympäristövaikutuksia myös ajotavan aktiivisella seurannalla ja palvelulupausten muutoksilla", listaa Rahtipalveluiden johtaja Antti Wikström.

Kaasun suosio logistiikan ja raskaan liikenteen polttoaineena on kasvanut selvästi viime vuosina. Gasum vastaa kysynnän kasvuun kehittämällä jatkuvasti kaasun tankkausasemaverkostoaan Pohjoismaissa. Kaikkiaan yhtiöllä on tällä hetkellä Pohjoismaissa 26 raskasta liikennettä palvelevaa tankkausasemaa.

Lisätietoja:

Juha-Matti Koskinen, myyntipäällikkö, raskas liikenne, Gasum Oy
p. 040 768 7188. juha-matti.koskinen@gasum.com

Antti Wikström, johtaja, Rahtipalvelut, Posti Oyj
p. 040 528 5612, antti.wikstrom@posti.com

Energiayhtiö Gasum

on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi 

Lue lisää