Medialle

Kaipaatko painokelpoisia kuvia, lisätietoja tai haluaisitko jatkossa tilata Gasumin mediatiedotteet suoraan sähköpostiisi?


15.02.2018

Gasum-konsernin työhyvinvoinnin kehittäminen jatkuu

Hyvä johtaminen, henkilöstön hyvinvointi ja turvallisuus ovat Gasumin henkilöstöjohtamisen painopistealueita, joita kehitetään jatkuvasti. Yhtiön viime marraskuussa käynnistetty työyhteisöselvitys on valmistunut. Kuusiportaisella asteikolla mitattuna työhyvinvointi-indeksiksi muodostui 4,4. Työhyvinvoinnin kehittäminen jatkuu selvityksen antamien suuntaviivojen pohjalta.

Gasum-konsernin työyhteisön ajankohtaista tilannetta, vahvuuksia ja kehittämistarpeita arvioinut työyhteisöselvitys on valmistunut. Kyselytutkimuksesta ja syvähaastatteluista koostuneen selvityksen toteutti ulkopuolinen konsulttiyhtiö MPS.

Kyselytutkimukseen osallistui noin 80% konsernin henkilökunnasta Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Kokonaisuudessaan konsernin työhyvinvointi-indeksi oli kuusiportaisella asteikolla 4,4. Yhtiön strategiaa ja oman työn tavoitteita pidetään selkeinä. Muun muassa lähiesimiestyön, työmotivaation ja henkilökohtaisen työviihtyvyyden osalta arvosanat olivat erinomaiset.

Energia- ja kaasumarkkinoilla liiketoiminnan murros on ollut viime vuosina poikkeuksellisen nopea, ja se on vaatinut Gasumilta ja koko konsernin henkilöstöltä paljon. Tulosten perusteella yhtiössä on vahva ymmärrys siitä, miksi muutos on ollut välttämätön. Muutosprosessi on luonnollisesti herättänyt kysymyksiä, ja se on luonut tarpeen jatkuvalle keskustelulle muutoksen suunnasta ja seurauksista. Jatkossa muun muassa johtamiseen, sisäiseen viestintään ja päätöksenteon avoimuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota, eri liiketoimintayksiöiden erityispiirteet huomioiden.

Työyhteisöselvitys antaa suuntaviivat konsernin henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiselle.

"Haluan kiittää koko henkilöstöä runsaasta osallistumisesta selvityksen tekemiseen. Tulokset osoittavat selvästi, että yhtiössä on paljon vahvuuksia. Yhtiöllä on hyvä strategia, jota koko henkilöstö vie sitoutuneena eteenpäin alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Seuraavaksi johto paneutuu huolellisesti selvityksen esiinnostamiin kehittämisalueisiin ja alkaa toteuttaa kehittämistoimenpiteitä koko henkilöstön kanssa. Hallitus seuraa toimenpiteiden toteuttamista ja toivoo johdon ja koko henkilöstön yhteistä ponnistusta työhyvinvoinnin kehittämiseksi", sanoo Gasum-konsernin hallituksen puheenjohtaja Juha Rantanen.

Tarve työyhteisöselvitykselle nousi viime marraskuussa, kun yhtiön henkilöstöryhmien luottamusmiehet ilmaisivat huolensa työ- ja yhteistyöilmapiiristä yhtiön omistajille ja hallitukselle. Yhtiön johto otti kirjeessä esitetyt huolet vakavasti, ja ulkopuolisen tahon tekemä työyhteisöselvitys käynnistyi marraskuun lopulla.

Lisätietoja:

Olga Väisänen, viestintäjohtaja, Gasum
puh. 040 554 0578, olga.vaisanen@gasum.com