Medialle

Kaipaatko painokelpoisia kuvia, lisätietoja tai haluaisitko jatkossa tilata Gasumin mediatiedotteet suoraan sähköpostiisi?


28.03.2018

Nesteytetyn maakaasun kysyntä kasvaa Pohjoismaiden merenkulussa

Gasumin tytäryhtiö Skangas suoritti 1 000 nesteytetyn maakaasun (LNG) bunkrausoperaatiota vuonna 2017, eli 60 prosenttia enemmän kuin aiempina vuosina. Nesteytetyn maakaasun kysyntä kasvaa Pohjoismaiden merenkulussa huimaa vauhtia.

Skangasin mukaan kysynnän kasvun takana ovat toimitukset sekä säännölliseen reittiliikenteeseen että hakurahti- ja spot-rahtiliikenteeseen käyttöön otetuille uusille aluksille. Markkinoilla on odotettu uusia LNG-bunkrausaluksia, joilla toimitetaan nesteytettyä maakaasua sitä polttoaineenaan käyttäville aluksille.

Puhtaan polttoaineen tarve lisää kysyntää

”Yhä useampi varustaja muuntaa aluksiaan puhtaalle polttoaineelle joko LNG- tai kaksoispolttoainemoottorien avulla, joten kysyntä on kasvanut huomattavasti. Tämä koskee erityisesti Euroopan merialueita, joissa suurin osa liikenteestä on viime aikoihin asti ollut autolauttaliikennettä ja säännöllistä reittiä kulkevia RoPax-risteilyautolauttoja. Nykyään palveltava aluskanta on monimuotoisempaa ja vaatii monentyyppisiä bunkrausratkaisuja. Vastaamme tähän tarpeeseen tarjoamalla markkinoille monia eri ratkaisuja”, kertoo Skangasin Marine-liiketoiminnan myyntijohtaja Gunnar Helmen.

Nesteytetty maakaasu on puhtain saatavilla oleva polttoaine merenkulun tarpeisiin. Siitä on nopeasti tulossa yhä yleisemmin käytetty kustannustehokas vaihtoehto. Nesteytetty maakaasu sopii kaikentyyppisiin aluksiin: autolauttoihin, matkustajalaivoihin, säiliölaivoihin, irtorahtilaivoihin, huoltoaluksiin ja konttilaivoihin. Se tarjoaa monia etuja vähentämällä saastumista niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Siirtyminen nesteytetyn maakaasun käyttöön poistaa täysin rikki- ja hiukkaspäästöt sekä vähentää typpioksidipäästöjä jopa 85 prosentilla. Lisäksi se vähentää hiilidioksidipäästöjä vähintään 20 prosentilla. Nesteytetyn maakaasun käyttö laivojen polttoaineena tekee niistä tulevien IMO- ja EU-päästömääräysten mukaisia.

Bunkrausalus Coralius edesauttaa laivasta laivaan -bunkrausta

Skangas ennakoi merenkulkualan puhtaampien polttoaineiden kysyntää pyrkimällä yhteistoimin parantamaan nesteytetyn maakaasun saatavuutta. Infrastruktuurin laajentamisen ja bunkraustekniikoiden kehittämisen ohella yhtiö otti vuonna 2017 käyttöön uuden bunkraus- ja jakelualuksen, Coraliuksen. Se tuo nesteytetyn maakaasun bunkraukseen aivan uudenlaista tehokkuutta.

Coralius toimittaa nesteytettyä maakaasua laivoille merellä laivasta laivaan -bunkrauksena. Se tarjoaa yhtiölle lisää joustavuutta ja mahdollisuuksia palvella aluksia, joiden on saatava nesteytettyä maakaasua poikkeamatta sitä varten terminaaliin tai satamaan. Laivasta laivaan ‑bunkraus on Skangasille vain yksi tapa toimittaa nesteytettyä maakaasua. Alukset voivat myös hakea polttoaineen jostakin Skangasin terminaaliverkoston terminaalista, suoraan tuotantolaitokselta Stavangerista tai säiliöautosta laivaan -bunkrauksena Pohjoismaiden satamista. 

Lue lisää Skangasin sivuilta

Lisätietoja:

Gunnar Helmen, Marine-liiketoiminnan myyntijohtaja, Skangas
Tananger, Norja
Puh.: +47 475 09 048,
Gunnar.Helmen@skangas.com 

Trude Ravndal, markkinointiviestintäpäällikkö, Skangas
Tananger, Norja
Puh.: +47 913 01 013
Trude.Ravndal@skangas.com

Gasumin tytäryhtiö Skangas on Pohjoismaiden markkinoiden johtava nesteytetyn maakaasun (LNG) tuottaja. Yritys toimittaa asiakkailleen nesteytettyä maakaasua merenkulun, teollisuuden ja raskaiden maakuljetusten tarpeisiin. Skangas auttaa asiakkaitaan saavuttamaan ympäristönsuojelulliset ja operatiiviseen polttoaineenkulutuksen liittyvät tavoitteensa tarjoamalla energiatehokkaita ja luotettavia LNG-toimituksia.