Matti Oksanen

Vihreän energian aallon harjalla

Jaa:

Matti Oksasta motivoivat työssä voittaminen, uuden bisneksen luominen sekä tiimin kehittäminen.

Biokaasuliiketoiminnan johtoryhmässä vastuullani ovat tuotehallinta ja uudet ratkaisut. Kehitän niin nykyisiä tuotteitamme kuin uusia ratkaisuja biokaasun tuotantoon ja käyttöön: kasvatamme nyt tuotantoportfoliotamme ja laajennamme biokaasulaitosverkostoa. Myös tankkausasemaverkoston kehittäminen on vastuullani.

Olen taustaltani metsänhoitaja, ja urallani olen työskennellyt niin metsäteollisuuden kuin energialiiketoiminnan tehtävissä. Ennen Gasumille tuloani työskentelin uusiutuvan dieselin hankkeiden parissa. Olen siis ollut pitkään kiinnostunut vihreistä energiaratkaisuista.

Biokaasulla on iso rooli valtion ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden saavuttamisessa ja kiertotalousratkaisujen rakentamisessa. Ajankohtaisimmat tavoitteeni liittyvät biokaasun käyttöön liikennepolttoaineena: kaikki mahdollisuudet ovat olemassa, mutta olemme yhä takamatkalla esimerkiksi Ruotsiin verrattuna. Uskon biokaasun käytön lisääntyvän jatkossa sekä henkilöautojen että raskaan liikenteen polttoaineena. Tätä markkinaa palvelemaan tankkausasemia tulee useita kymmeniä lisää.

Biokaasu on edullinen tapa vähentää päästöjä ja siten myös suuri liiketoimintamahdollisuus. Kehitys on ollut nopeaa: vuoden aikana Gasumista on tullut Pohjoismaiden suurin biokaasun tuottaja. Liiketoimintamme kasvaa vihreän energian trendin vahvistuessa.