Turvallisuus on Gasumin toiminnan kivijalka

Kaasualan suomalaisena asiantuntijana Gasum kantaa vastuun koko toimialan turvallisuudesta, kaasun loppukäyttäjiin asti. Gasumin turvallisuustyön tavoitteena on, että yhtiön omassa toiminnassa ja kaasun loppukäytössä ei tapahdu vaurioita, onnettomuuksia tai tapaturmia.

Maakaasun turvallisuustyön peruspilarit Gasumilla ovat:

  • toimiva ja luotettava maakaasun siirto- ja jakelujärjestelmä
  • turvallisten kaasulaitteiden käyttö
  • osaava käyttöhenkilöstö
  • jatkuva koulutus ja tiedottaminen.

Suomessa maakaasun turvallisuuteen on kiinnitetty erityishuomiota koko sen käyttöhistorian ajan. Turvallisuustyössä on onnistuttu hyvin: maakaasu ei ole aiheuttanut Suomessa yhtään kuolemaan johtanutta onnettomuutta. 

Turvallisuuden takaamiseksi maankäyttöä maakaasuputkiston läheisyydessä on rajoitettu. Tyypillisin maakaasuun liittyvä vahinko Suomessa on silti kaivinkoneen aiheuttama kaasuputken vaurioittaminen.

Tutustu toimintaohjeisiin ja menettelyihin jos suunnittelet töitä maakaasuputken läheisyydessä.

Maa- ja biokaasu käyttöturvallisuustiedote (pdf)
Natur- och biogas säkerhetsdatablad (pdf)

Takaamme toimitusvarmuuden

Gasumilla on Suomessa maakaasun siirtoverkon haltijana määrätty maakaasumarkkinalain mukainen järjestelmävastuu, joka velvoittaa Gasumia turvaamaan kaasutoimitukset asiakkaille.

Maakaasun toimitusvarmuus on ollut erinomainen vuosikymmenien ajan. Pohjoismaisen kaasuekosysteemin rakentaminen tuo myös toimitus- ja huoltovarmuuteen uusia mahdollisuuksia. Kotimainen biokaasua on mahdollista syöttää kaasuverkkoon ja nesteytetyn LNG:n etuna on sen varastoitavuus.

Poikkeustilanteessa maakaasun kulutuksesta suurin osa onkin nopeasti korvattavissa vaihtoehtoisilla polttoaineilla. Ennalta arvaamattomat toimitushäiriöt ovat erittäin harvinaisia ja yleisin syy tilapäisiin toimituskatkoksiin ovat etukäteen tiedossa olevat huolto- ja liitostyöt.

Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa

Lue lisää Sulje