Anni Nuppunen

Asiantuntija, käyttö- ja taseselvityspalvelut, Gasum
p. 020 44 78727
biokaasusertifikaatti@gasum.com

Lisätietoja tietosuojakäytännöistämme koskien henkilötietojesi käsittelyä, oikeuksistasi ja kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi saat Gasumin tietosuojaselosteesta.

Gasumin biokaasusertifikaattijärjestelmä

Jaa:

Gasum Oy on järjestelmävastuullinen Suomen maakaasun siirtojärjestelmässä. Osana kaasumarkkinoiden kehittämistä Gasum on kehittänyt biokaasusertifikaattijärjestelmän, jonka avulla edistetään biokaasun käyttömahdollisuuksia.

Järjestelmä on ollut käytössä vuodesta 2013 asti ja se toimii kaasun siirtojärjestelmän alueella. Sertifikaattijärjestelmä on avoin kaikille toimijoille, niin loppukäyttäjä kuin tuottajapuolellakin ja ylläpitäjänä toimii Gasum Oy:n maakaasuliiketoiminnan käyttöosasto. Biokaasusertifikaattijärjestelmän perusperiaatteet on kuvattu kulloinkin voimassa olevassa Biokaasusertifikaattijärjestelmän säännöissä.

Biokaasusertifikaattijärjestelmässä myönnetään biokaasusertifikaatteja Suomessa tuotetulle ja kaasuverkkoon syötetylle biokaasulle Jokaisen biokaasusertifikaatin mukana kulkevien tunnistetietojen perusteella voidaan selvittää missä ja milloin kyseinen biokaasu on syötetty maakaasuverkkoon.

Biokaasusertifikaatit ovat yksi myyntitapa biokaasulle, ja niiden avulla biokaasun ominaisuudet voidaan siirtää joustavasti kaasuasiakkaille. Kaasuverkostoon liittynyt kaasun käyttäjä voi käyttää eli mitätöidä hankkimiaan sertifikaatteja, jolloin käytetyn kaasun osoitetaan olevan verkostoon syötettyä biokaasua. Kaasun käyttäjä voi hankkia ja mitätöidä tarvitsemiaan määriä sertifikaatteja joustavasti käyttötarpeen mukaan.

Järjestelmään voivat liittyä asetetut ehdot täyttävät biokaasun tuottajat, jotka syöttävät kaasuverkkoon biokaasua sekä kaasun käyttäjät, jotka tahtovat hyödyntää kotimaista biokaasua toiminnassaan. Sertifikaattijärjestelmään liittymistä varten toiminnanharjoittajan on allekirjoitettava sertifikaattitilisopimus.

Yksilöllisesti tunnistettavissa olevien sertifikaattien siirrot toimijoiden välillä rekisteröidään järjestelmään, jolloin muodostuu todennettavissa oleva tietoketju sertifikaatin alkuperästä. Sertifikaatin voi mitätöidä vain kerran ja näin ollen varmistetaan, että tuotettu erä biokaasua voidaan käyttää vain kerran.

Biokaasusertifikaattirekisteri

Sertifikaatteja hallinnoidaan biokaasusertifikaattirekisterin kautta, joka on uudistettu vuonna 2017. Rekisterin on toimittanut Grexel Systems Oy, joka on toimittanut Eurooppaan sähkön alkuperätakuujärjestelmiä.

Rekisterin käyttöä varten on laadittu erillinen asiakasohje, jossa on kuvattu sen toiminnallisuudet sekä tiettyjä päivämäärärajoja transaktioiden suorittamiseen. Rekisteri toimii täällä.

Biokaasusertifikaatit ja valmisteverotus

Biokaasusta ei kanneta valmisteveroa, mutta Verohallinto edellyttää biokaasun kirjanpidollista erittelyä verollisesta kaasun käytöstä. Biokaasusertifikaatit kelpaavat määräkirjanpidon tueksi selvitykseksi verottoman ja verollisen kaasun erittelemiseksi.

Biokaasusertifikaatit ja CO2-päästökauppa

Biokaasusertifikaattien osalta Energiavirasto katsoo tapauskohtaisesti niiden käytön hyväksyttävyyden päästökaupassa. Mikäli toiminnanharjoittaja haluaa käyttää biokaasusertifikaatteja kohteessa, joka kuuluu päästökaupan piiriin, tulee hänen olla hyvissä ajoissa yhteydessä Energiavirastoon.