Porin nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontiterminaalin terminaalisäännöt

Jaa:

Energiavirasto on 27.10.2016 päivätyllä ilmoituksella (Drno 1966/534/2016) nimennyt Gasum Oy:n maakaasumarkkinalain (2013/589) 6 luvun 8 §:n mukaiseksi varastointilaitteiston ja nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston haltijaksi Porin LNG terminaalin osalta. Terminaali sijaitsee Porissa Tahkoluodon öljy- ja kemikaalisatamassa laiturissa numero 30.

Energiavirasto on vahvistanut 15.3.2018 päätöksellä liitteenä olevat terminaalisäännöt (löytyvät sivun alareunasta), jotka koskevat oikeutta käyttää nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteistoa, pois lukien ehtojen kohdan 5.2.3 LNG-käyttöisen aluksen polttoainesäiliön täyttämisen osalta, sekä kohdan 7.3.2, joka koskee LNG-käyttöisen aluksen polttoainesäiliöiden täyttämisen hinnoittelua.

Näitä terminaalisääntöjä sovelletaan 16.3.2018 alkaen, kun terminaalioperaattori myy terminaalipalveluita terminaalin käyttäjälle. Näitä terminaalisääntöjä sovelletaan myös jälkimarkkinoilla tapahtuvaan kaupankäyntiin ja jälkimarkkinoilla tehtyihin kapasiteettivarauksiin.

Kapasiteetin varaaminen

Kapasiteetin varaaminen antaa käyttäjälle oikeuden käyttää terminaalin tarjoamia ja myöntämiä palveluita varatulle määräajalle. Terminaalioperaattori allokoi käytettävissä olevaa terminaalikapasiteettia vuosittain varausmenettelyn mukaisesti. Kapasiteettia voidaan myös jakaa vuosittaisen kapasiteetin varausmenettelyn lisäksi vuoden aikana, jos vapaata kapasiteettia on käytettävissä. Kapasiteettitilanne vapaa ja varattu ilmoitetaan tällä verkkosivulla jatkuvasti ensimmäisen varausmenettelyn jälkeen.

Varastointikapasiteettia varataan kerralla vähintään vuodeksi ja enintään hinnaston voimassaoloajaksi. Varastointikapasiteettivarauksen yksikkö on kuutiometri m3 ja kapasiteettivarauksen vähimmäismäärä on 500 m3.

Varastointikapasiteetin varausmenettely käynnistyy 3.4.2018.

Kapasiteetihakemusten käsittelyn menettelytapa ja aikataulu:

3.4.2018 Kapasiteettiallokoinnin menettelytavan avaaminen ja pyyntö
toimittaa kapasiteettihakemukset
30 arkipäivää Määräajan umpeutuminen 
10 arkipäivää  Kapasiteettihakemusten arviointi ja puutteiden ilmoittaminen
hakemusten jättäjille 
10 arkipäivää  Puutteellisten hakemusten täydentäminen 
5 arkipäivää  Määräajan umpeutuminen ja tulosten julkistaminen 
5 arkipäivää  Kapasiteettisopimuksien allekirjoittaminen ja kulutusennusteen toimittaminen 
vuodelle 2018
5 arkipäivää Jäljellä olevan vapaan kapasiteetin ilmoittaminen markkinoille

Tutustu materiaaleihin:

Porin terminaalisäännöt (pdf)

Kapasiteettihakemus Porin LNG terminaali (pdf)

Energiaviraston päätös (pdf)