Maakaasun käyttö Suomessa

Jaa:

Maakaasun osuus Suomen energiankulutuksesta on noin kahdeksan prosenttia. Maakaasua käytetään Suomessa erityisesti kaukolämmön ja sähkön yhteistuotannossa. Maakaasun merkitys korostuu kylminä talvikuukausina, jolloin sen käytöllä voidaan tasata kulutushuippuja.

Maakaasusta on moneksi

Maakaasun osuus Suomen energiankulutuksesta on noin kahdeksan prosenttia. Sähkön ja lämmön yhteistuotannon lisäksi toinen merkittävä käyttökohde maakaasulle ovat teollisuuden erilaiset valmistusprosessit. Maakaasu palaa puhtaasti, eikä vaadi varastointikapasiteettia, minkä takia se soveltuu hyvin prosessi- ja elintarviketeollisuuden käyttöön.

Maakaasun käyttö kotitalouksissa keskittyy Helsinkiin, jossa noin 20 000 kotitaloutta hyödyntää kaasuliekkiä ruuanlaitossa. Myös helsinkiläiset ravintolat hyödyntyvät maakaasua ruuanlatiossa. Suomessa maakaasun käyttö kotien lämmityksessä on vähäistä, toisin kuin esimerkiksi Iso-Britanniassa, jossa maakaasu on kotitalouksien selkeästi merkittävin lämmitysmuoto.

Maakaasu liikenteen polttoaineena

Maakaasusta jalostettua liikennekaasua on saatavilla kaasuautojen polttoaineeksi Gasumin kaasutankkausasemilla. Vuonna 2018 Suomessa oli liikenteessä yli 5 000 kaasuautoa. Määrä on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Gasum laajentaa kaasutankkausasema verkostoa aktiivisesti, eniten kaasuatankkausasemia on eteläisessä Suomessa.

 

 

Content image
Artikkeli

Silta vähähiiliseen yhteiskuntaan – Viisi väitettä maakaasusta

Gasumin maakaasuliiketoimintayksikön johtaja Jouni Haikarainen vastasi viiteen maakaasua koskevaan väittämään. Mitä nämä olivat?