Tiesitkö, että maakaasun osuus Suomen energiantuotannosta on noin kahdeksan prosenttia?

Gasum vetää maakaasumarkkinalakiin liittyvää kaasumarkkinasääntötyötä yhteistyössä asiakkaiden, Työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Baltic Connector Oy:n sekä muiden sidosryhmien kanssa. Tutustu kaasumarkkinoiden avaamiseen.

Lue lisää

Maakaasun käyttö Suomessa

Jaa:

Maakaasu on puhtain fossiilinen energianlähde, sillä sen palamisessa ei synny rikkiä tai raskasmetalleja. Maakaasun hiilidioksidipäästöt ovat myös selkeästi alhaisemmat kuin öljyn tai kivihiilen.

Suomessa maakaasua käytetään erityisesti kaukolämmön ja sähkön yhteistuotannossa. Kohonneen verotuksen takia maakaasun käyttö on viime vuosina vähentynyt Suomen suurissa kaupungeissa muun muassa kivihiilen eduksi.

Maakaasun käyttötarkoitukset

Maakaasun osuus Suomen energiankulutuksesta on noin 8 %. Sähkön ja lämmön yhteistuotannon lisäksi toinen merkittävä käyttökohde maakaasulle ovat teollisuuden valmistusprosessit. Maakaasu palaa puhtaasti, eikä vaadi varastointikapasiteettia, minkä takia se on pidetty energiamuoto teollisuudessa.

Maakaasun käyttö kotitalouksissa keskittyy Helsinkiin, jossa noin 30 000 kotitaloutta hyödyntää kaasuliekkiä ruuanlaitossa. Maakaasua käytetään myös kiinteistöjen lämmityksessä ja esimerkiksi helsinkiläisissä ravintoloissa. 

Maakaasusta jalostettua liikennekaasua on saatavilla kaasuautojen polttoaineeksi Gasumin kaasutankkausasemilla. Maakaasu on liikenteen edullisin polttoaine.

Maakaasun hankinta

Suomella ei ole omia maakaasuvaroja ja Gasum hankkii kaiken Suomessa käytettävän maakaasun pitkäaikaisilla hankintasopimuksilla Venäjältä.

Venäjä on ylivoimaisesti suurin yksittäinen kaasun myyjä, sen alueella on 33 % maailman todetuista kaasuvaroista. Euroopan Unionin osuus maailman kaasuvaroista on 2,2 %. Eurooppaan tuodaan maakaasua Venäjän lisäksi Algeriasta ja Turkista. Iso-Britanniassa hyödynnetään Pohjanmeren laajoja maakaasuesiintymiä. Nykykulutuksella maakaasun arvellaan riittävän ainakin sadaksi vuodeksi.

Maakaasu tuodaan Venäjältä Suomeen kaasuputkiverkostoa pitkin. Länsi-Siperian kaasukentät sijaitsevat noin 3 300 kilometrin päässä Suomen rajasta.

Maakaasu tuodaan rajan yli Imatran vastaanottoasemalle kahden siirtoputken avulla. Kahdella siirtoputkella varmistetaan kaasun toimitusvarmuus myös mahdollisten putkirikkojen aikana. Imatralla maahan tuotavan maakaasun määrä mitataan ja tarkkaillaan sen laatua. Imatran vastaanottoasemalta maakaasu siirretään asiakkaille siirto- ja jakeluverkostoputkistoa pitkin.

 

 

Mitä maakaasu on? 

Maakaasu on lähes kokonaan metaanista koostuva ilmaa kevyempi luonnonkaasu. Maakaasu ei sisällä lainkaan raskasmetalleja ja hyvin pienen määrän rikkiä. Maakaasu on hajutonta, väritöntä ja myrkytöntä. Turvallisuuden takia ja mahdollisten kaasuvuotojen havaitsemiseksi maakaasun lisätään jalostusvaiheessa sille ominainen haju.

Maakaasua saadaan maakaasu- ja öljyesiintymistä sekä liuskekivestä, joita sijaitsee maankuoressa maalla ja merellä. 

Maakaasua voidaan nykyään korvata kotimaisella uusiutuvalla biokaasulla, joka jalostetaan ominaisuuksiltaan maakaasua vastaavaksi. Biokaasu on yksi tulevaisuuden energiamuodoista.