Maakaasun hinnan muodostuminen

Jaa:

Maakaasun hinta muodostuu energian myynti- ja siirtohinnasta, samaan tapaan kuin sähkön hintakin. Maakaasun hinnoittelun kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto, joka määrittelee maakaasun siirrolle sallitun tuoton.

Maakaasun energiahinta on sidottu hintaindekseillä raakaöljyn ja kansainvälisen hiilen hintaan sekä Tilastokeskuksen julkaisemaan kotimaiseen energiahintaindeksiin. Maakaasun hinta tarkistetaan kuukausittain, jolloin se säilyttää suhteellisen asemansa muihin energiamuotoihin nähden.

Maakaasun siirron hinnoittelu perustuu siirtoverkostoon sitoutuneeseen pääomaan sekä siirtoverkoston operoinnin kustannuksiin. Siirron hintaan vaikuttaa myös kohdekohtainen kulutus.

Mitä tasaisempaa käyttö on, sitä edullisemmaksi kaasu tulee. Tasainen käyttö vaikuttaa sekä maakaasun siirron että myynnin hintaan.

Maakaasun tukkuhinta

Tukkuasiakkaan kaasun hankinta pohjautuu toimitus- ja liittymissopimuksiin sekä niitä täydentävään vuositilaukseen, jossa asiakas määrittää kaasun siirrolle vuotuisen maksimitehon sekä kuukausittain tarvitsemansa kaasumäärän ja tehon. Joustavuutta maakasun hankintaan antaa Kaasupörssi, joka mahdollistaa kaasun jälkimarkkinakaupan.

Maakaasun tukkumyynnin hinnoittelu perustuu julkiseen hinnoittelujärjestelmään M2017. Tukkutariffissa on valittavissa yleis- tai pienkulutustariffi.

Pienkulutustariffi on tarkoitettu asiakkaille, joiden kaasun kulutus on alle viisi miljoonaa kuutiota vuodessa, ja ostajan sopimusteho alle 40 MW.

Maakaasumarkkinan avautuminen

Maakaasun myyntihinnat ovat Suomessa olleet säänneltyjä. Uuden maakaasumarkkinalain myötä Suomeen rakennetaan kokonaan uusi infrastruktuuri maakaasun markkinoille. Samalla siirtoverkko eriytetään maakaasun myynnistä. Lue lisää markkinoiden avautumisesta.

 

Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa

Lue lisää Sulje