Content image

Ville Rahkonen

Development Manager, maakaasu
p. 040 719 9831
ville.rahkonen@gasum.com 

Lisätietoja tietosuojakäytännöistämme koskien henkilötietojesi käsittelyä, oikeuksistasi ja kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi saat Gasumin tietosuojaselosteesta.

Lisää aiheesta

Maakaasumarkkinalaki astuu voimaan vuoden 2018 alussa, julkaistu 18.12.2017

Lue lisää

Artikkeli Gasumin järjestämästä infotilaisuudesta, julkaistu 7.12.2017

Lue lisää

Gasumin maakaasumarkkinoiden sääntely uudistuu tiedote, julkaistu 11.5.2017

Lue lisää

TEM:in maakaasumarkkinalakisääntely tiedote, julkaistu 24.8.2017

Lue lisää


Medialle

Kaipaatko painokelpoisia kuvia, lisätietoja tai haluaisitko jatkossa tilata Gasumin mediatiedotteet suoraan sähköpostiisi?

Lue lisää


15.02.2019  

Avoimen kaasumarkkinan valmistelu

Jaa:

Uusi maakaasumarkkinalaki astui voimaan 1. tammikuuta 2018. Avautuva kaasumarkkina edellyttää uudistuneen lain lisäksi alan sopimat säännöt ja toimintatavat.

Gasum johtaa maakaasumarkkinalakiin liittyvää kaasumarkkinasääntötyötä yhteistyössä asiakkaiden, Työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Baltic Connector Oy:n sekä muiden sidosryhmien kanssa. Eduskunta hyväksyi uuden maakaasumarkkinalain kesällä 2017. Sen mukaan markkinat avautuvat Suomessa vuoden 2020 alusta.

Kaasumarkkinasääntötyöskentely tapahtui vuoden 2017 aikana työpajatyöskentelynä yhteistyössä asiakkaiden, Työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Baltic Connector Oy:n sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Kaasumarkkinasääntötyö aloitettiin infotilaisuudella 15.5.2017, toinen infotilaisuus pidettiin 29.11.2017 ja kolmas 5.10.2018. Sääntötyössä valmisteltiin maakaasumarkkinalainsäädännön vaatimukset täyttävät kansalliset säännöt, jotka mahdollistavat hyvin toimivat, syrjimättömät ja kustannustehokkaat kansalliset markkinat. Aoimen markkinan valmistelu jatkuu tiedonvaihtoon liittyvillä työpajoilla loppuvuoden 2018 aikana.

Kaasun siirtohinnasto 

Suomen kaasunsiirtoverkoston järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija järjestää 15.2.– 31.3.2019 julkisen kuulemisen uudesta kaasun siirtotariffistosta. Kuulemisasiakirjassa on esitetty alustavat ehdotetut siirtomaksut siirtoverkonhaltijan syöttö- ja ottopisteille pois lukien maakaasujärjestelmän ulkomaan yhteydet. Siirtomaksun lisäksi myös muut kuin varsinaiset siirtomaksut ja niiden asettamisperusteet on kuvattu asiakirjassa.

 • Kuulemisasiakirja alustava siirtohinnasto (pdf)

Maakaasumarkkinalakiin esitettyjen muutosten seurauksena siirtoliiketoimintaa valvovalla viranomaisella, Energiavirastolla, on toimivalta asettaa siirtohinnat ulkomaanyhteyksien osalta. Energiavirasto järjestää alustavan hinnaston julkisen kuulemisen saman aikataulun mukaisesti, ja heidän kuulemisasiakirjansa on löydettävissä Energiaviraston sivuilta.

Markkinasäännöt

Maakaasumarkkinoiden markkinasääntöjen valmistelutyötä on ohjannut hankkeen ohjausryhmä, johon kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriö, Energiavirasto, Gasum Oy sekä Baltic Connector Oy.

Hankkeen ohjausryhmä hyväksyi  13.2.2018 sidosryhmien lausuntokierrosta varten vuonna 2017 työpajatyöskentelyn tuloksena tuotetut luonnokset markkinasääntödokumenteiksi. Työ- ja elinkeinoministeriön järjesti markkinasääntödokumenttien lausuntokierroksen maalis-huhtikuussa 2018. Ministeriö toimitti sidosryhmien lausunnot Energiavirastolle, jolta ministeriö pyysi samassa yhteydessä lausuntoa sekä markkinasääntödokumenteista että sidosryhmien lausunnoista. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaanotti 11 lausuntoa. Lausuntojen palaute oli pääosin myönteistä.  

Tutustu markkinasääntödokumenttien luonnoksiin ja kommentteihin (pdf):  

Kaasun mittaussuositukset täydentävät Suomen kaasumarkkinoiden sääntöjä, jotka astuvat voimaan 1.1.2020. Kaasun mittaussuositus on laadittu siirtoverkonhaltijalle, jakeluverkonhaltijoille ja mittausvastaaville, mutta myös muille mittaukseen sekä mittaustietojen käsittelyyn, välitykseen ja vastaanottoon liittyville osapuolille.

Markkinasääntöjen lisäksi vuoden 2017 työpajatyöskentelyssä laadittiin luonnos kaasun vähittäismarkkinoiden keskitetyn tiedonvaihdon prosesseista (ei sisältynyt lausuntokierrokseen). Dokumenttia on päivitetty kesän 2018 aikana markkinasääntöpäivitysten ja mittaustyöpajoissa sovittujen termistöjen kanssa yhteneväksi. Tutustu dokumenttiluonnokseen:

 • Kaasun vähittäismarkkinoiden keskitetyn tiedonvaihdon prosessit (pdf)

Uudistuva maakaasumarkkina -infot ja aineistot:

5.10.2018, Helsinki, tilaisuuden esitysaineisto (pdf)

 1. Tilaisuuden avaus
  Arto Rajala,  Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), video

 2. Markkinasääntötyön tilanne 
  Ville Rahkonen, Gasum, video

 3. Tiedonvaihdon ja portaalin kehitys
  Tiina Niinimäki, Gasum, video

 4. Mittaussuositukset ja kapasiteetin varausmenettelyjen suunnittelu
  Janne Grönlund, Gasum, video

 5. Uuden siirtoyhtiön kehittämisen tilanne
  Kai-Petteri Purhonen, Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy, video

 6. Energiaviraston rooli ja valmistautuminen avointa markkinaa varten
  Iida Mäkimattila, EV, video

 7. Tariffien laadinnan ja julkistamisen suuntaviivat
  Ville Stålhandske, Gasum, video

 8. Balticconnector-hankkeen tilannekatsaus
  Herkko Plit, BC, video

 9. Alueellinen markkinakehitys
  Janne Grönlund, Gasum, video

 10. Lainsäädäntökehikon muutokset
  Arto Rajala, TEM, video

29.11.2017, Helsinki

    1. Tilaisuuden avaus,
       Arto Rajala, Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), video

    2. Markkinasääntötyön tilanne,
        Ville Rahkonen, Gasum, video

    3. Kaasumarkkina sääntötyöpajojen keskeisiä tuloksia,
       Leena Sivill, Gasum/Enoro, video

    4. Balticconnector -hankkeen tilannekatsaus,
        Herkko Plit, Baltic Connector, video

   5. Alueellinen markkinakehitys,
       Timo Partanen, Energiavirasto, video

   6. Tunnistettuja muutostarpeita lainsäädäntöön,
       Arto Rajala, Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), video

  7. Markkinoiden avaamisen jatkotoimenpiteet ja aikataulu,
       Jouni Haikarainen, Gasum, video

Tilaisuuden materiaalit (pdf)

15.5.2017, Helsinki

 1. Tilaisuuden avaus ja maakaasumarkkinalakiuudistuksen tausta video ja materiaalit.

 2. Alueellinen markkinakehitys video ja materiaalit.

 3. Markkinasääntöjen valmistelu video ja materiaalit

 4. Markkinamalli lyhyesti  video ja materiaalit.

 5. Baltic Connector -projektin tilannekatsaus video ja materiaalit

 6. Valmisteluun osallistuminen ja päätössanat video ja materiaalit