Content image

Ville Rahkonen

Development Manager, TSO
p. 040 719 9831
ville.rahkonen@gasum.com 

Lisätietoja kaasumarkkinoiden avautumisesta

Tutustu Gasumin TSO-yksikön ajantasaisimpiin dokumentteihin, tilaa ilmoituksia ja tapahtumakutsuja markkinoiden avaamiseen liittyen. 

Lue lisää 


Lisätietoja tietosuojakäytännöistämme koskien henkilötietojesi käsittelyä, oikeuksistasi ja kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi saat Gasumin tietosuojaselosteesta.

Lisää aiheesta

Lopullinen siirtohinnasto on julkaistu, julkaistu 28.6.2019

Lue lisää

Toimintansa 1.1.2020 aloittavan kaasun siirtoverkkoyhtiön nimeksi Gasgrid Finland, julkaistu 21.5.2019

Lue lisää

Kuuleminen kaasunsiirron säännöistä ja sopimuksista julkistettu, julkaistu 19.3.2019

Lue lisää

Suomen, Viron ja Latvian kaasun siirtoverkonhaltijat sopimukseen uudesta vapaaehtoisesta siirtoverkonhaltijoiden välisestä korvausjärjestelmästä, julkaistu 14.2.2019

Lue lisää

TSO:n alustava kaasun siirtohinnasto on julkaistu, julkaistu 15.2.2019

Lue lisää

Maakaasumarkkinalaki astuu voimaan vuoden 2018 alussa, julkaistu 18.12.2017

Lue lisää

Artikkeli Gasumin järjestämästä infotilaisuudesta, julkaistu 7.12.2017

Lue lisää

Gasumin maakaasumarkkinoiden sääntely uudistuu tiedote, julkaistu 11.5.2017

Lue lisää

TEM:in maakaasumarkkinalakisääntely tiedote, julkaistu 24.8.2017

Lue lisää


22.05.2019  

Avoimen kaasumarkkinan valmistelu

Jaa:

Uusi maakaasumarkkinalaki astui voimaan 1. tammikuuta 2018, jonka mukaan markkinat avautuvat Suomessa vuoden 2020 alusta. Avautuva kaasumarkkina edellyttää uudistuneen lain lisäksi alan sopimat säännöt ja toimintatavat.

Järjestelmävastaavana siirtoverkonhaltijana Gasum johtaa maakaasumarkkinalakiin liittyvää sääntötyötä yhteistyössä asiakkaiden, Työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Baltic Connector Oy:n sekä muiden sidosryhmien kanssa. 

Kaasumarkkinoiden sääntötyö huipentuu kuulemiseen keväällä 2019

Vuonna 2017 käynnistynyt avoimen kaasumarkkinan sääntötyö on edennyt viimeistelyvaiheeseen, johon kuuluu sopimuspohjien ja -ehtojen laadinta sekä kuuleminen. Viimeinen sääntötyöpaja pidettiin Espoossa 5.2.2019. Työpajassa käytiin läpi syyskuun 2018 jälkeen tehdyt sääntömuutokset, sopimusvalmistelun tilanne, markkinasääntöihin lisätyt Balticconnectorin suunniteltu kapasiteettivarausmalli, tasekaasunhankinta- ja hinnoittelumalli sekä toimitusvarmuusasiat.

Sopimusehtojen ja markkinasääntöjen kuulemiset tullaan järjestämään maalis-huhtikuun aikana. Energiavirasto järjestää julkisen kuulemisen liittymisehdoista, siirtopalvelun ja tasehallinnan ylätason ehdoista sekä siirtoverkonhaltijan ja jakeluverkonhaltijan välisen yhteistyön ehdoista.

Gasum, järjestelmävastaavana siirtoverkonhaltijana eli TSO:na (Transmission System Operator), järjestää epävirallisen kuulemisen kaasunsiirron säännöistä sekä niihin liittyvistä sopimuspohjista. Tavoitteena on, että säännöt ja sopimukset ovat valmiit markkinoille rekisteröitymistä varten toukokuun loppuun mennessä.

Päivitetyt säännöt, ehdot ja sopimuspohjat tullaan julkaisemaan Gasumin TSO-yksikön uudella kaasumarkkina.fi -sivustolla. Sivustolta pääsee myös myöhemmin tänä vuonna TSO:n asiakkaiden web-palveluportaaliin.

Lisäksi Kaasumarkkina.fi toimii järjestelmävastaavan siirtoverkon haltijan tiedonjakokanavana Suomen kaasumarkkinoiden avaamiseen liittyvissä asioissa. Sivustolla voi seurata Gasumin TSO-yksikön työtä markkinoiden avaamiseen liittyen sekä tilata aiheeseen liittyviä ilmoituksia ja tapahtumakutsuja.

Vuoden 2019 loppuun asti järjestelmävastaavana siirtoverkonhaltijana toimii Gasum. Vuoden 2020 alussa siirtoliiketoiminta tullaan eriyttämään Gasumista omaksi erilliseksi yhtiökseen.

Siirtotariffin kuulemistilaisuus perjantaina 15.3.2019

Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija järjestää tapahtuman osana tariffin kuulemisprosessia. Tilaisuus järjestetään perjantaina 15.3.2019 Finlandia-talolla (Veranda 1-Sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki).

Ohjelma:

 • 12:00 – 12:15 Tilaisuuden avaus ja kuulemisprosessin kuvaus
 • 12:15 – 13:15 Järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan asettamat siirtomaksut
 • 13:15 – 13:45 Kahvitarjoilu
 • 13:45 – 14:30 Energiaviraston asettamat siirtomaksut
 • 14:30 – 15:00 Kysymyksiä

Ilmoittautuminen tilaisuuteen on mahdollista laittamalla sähköpostia osoitteeseen: janne.gronlund@gasum.com perjantaihin 8.3.2019 mennessä, Janne Grönlund, operatiivinen Johtaja, TSO, Gasum Oy.

Kaasun siirtohinnasto 

Suomen kaasunsiirtoverkoston järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija järjestää 15.2.– 31.3.2019 julkisen kuulemisen uudesta kaasun siirtotariffistosta. Kuulemisasiakirjassa on esitetty alustavat ehdotetut siirtomaksut siirtoverkonhaltijan syöttö- ja ottopisteille pois lukien maakaasujärjestelmän ulkomaan yhteydet. Siirtomaksun lisäksi myös muut kuin varsinaiset siirtomaksut ja niiden asettamisperusteet on kuvattu asiakirjassa.

 • Kuulemisasiakirja alustava siirtohinnasto (pdf)

 • Kaasun siirtohinnasto 2020 (pdf)

Maakaasumarkkinalakiin esitettyjen muutosten seurauksena siirtoliiketoimintaa valvovalla viranomaisella, Energiavirastolla, on toimivalta asettaa siirtohinnat ulkomaanyhteyksien osalta. Energiavirasto järjestää alustavan hinnaston julkisen kuulemisen saman aikataulun mukaisesti, ja heidän kuulemisasiakirjansa on löydettävissä Energiaviraston sivuilta.

Markkinasääntöjen valmistelutyötä 2018

Maakaasumarkkinoiden markkinasääntöjen valmistelutyötä on ohjannut hankkeen ohjausryhmä, johon kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriö, Energiavirasto, Gasum Oy sekä Baltic Connector Oy. Hankkeen ohjausryhmä hyväksyi  13.2.2018 sidosryhmien lausuntokierrosta varten vuonna 2017 työpajatyöskentelyn tuloksena tuotetut luonnokset markkinasääntödokumenteiksi. Työ- ja elinkeinoministeriön järjesti markkinasääntödokumenttien lausuntokierroksen maalis-huhtikuussa 2018. Ministeriö toimitti sidosryhmien lausunnot Energiavirastolle, jolta ministeriö pyysi samassa yhteydessä lausuntoa sekä markkinasääntödokumenteista että sidosryhmien lausunnoista. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaanotti 11 lausuntoa. Lausuntojen palaute oli pääosin myönteistä.  

Tutustu markkinasääntödokumenttien luonnoksiin ja kommentteihin (pdf):  

Kaasun mittaussuositukset täydentävät Suomen kaasumarkkinoiden sääntöjä, jotka astuvat voimaan 1.1.2020. Kaasun mittaussuositus on laadittu siirtoverkonhaltijalle, jakeluverkonhaltijoille ja mittausvastaaville, mutta myös muille mittaukseen sekä mittaustietojen käsittelyyn, välitykseen ja vastaanottoon liittyville osapuolille.

 • Suositus käsittelee sekä siirto- että jakeluverkkojen mittauksia, (pdf).

Markkinasääntöjen lisäksi vuoden 2017 työpajatyöskentelyssä laadittiin luonnos kaasun vähittäismarkkinoiden keskitetyn tiedonvaihdon prosesseista (ei sisältynyt lausuntokierrokseen). Dokumenttia on päivitetty kesän 2018 aikana markkinasääntöpäivitysten ja mittaustyöpajoissa sovittujen termistöjen kanssa yhteneväksi. Tutustu dokumenttiluonnokseen:

 • Kaasun vähittäismarkkinoiden keskitetyn tiedonvaihdon prosessit (pdf)

Kaasumarkkinasääntötyöskentely alkoi jo vuonna 2017

Kaasumarkkinasääntötyöskentely alkoi vuoden 2017 aikana työpajatyöskentelynä yhteistyössä asiakkaiden, Työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Baltic Connector Oy:n sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Kaasumarkkinasääntötyö alkoi infotilaisuudella 15.5.2017, toinen infotilaisuus pidettiin 29.11.2017 ja kolmas 5.10.2018. Sääntötyössä valmisteltiin maakaasumarkkinalainsäädännön vaatimukset täyttävät kansalliset säännöt, jotka mahdollistavat hyvin toimivat, syrjimättömät ja kustannustehokkaat kansalliset markkinat. Tutustu maakaasumarkkinainfojen esityksiin, videotallenteisiin ja aineistoihin alla:

Uudistuva maakaasumarkkina -infot ja aineistot:

21.5.2019, Helsinki

 1. Kokonaisaikataulu markkinoiden avaamisessa
  Ville Rahkonen, Gasum TSO, video

 2. Kaasumarkkinan säännöt ja sopimukset sekä lausuntojen huomiointi
  Meri-Katriina Pyhäranta, Energiavirasto, video

 3. Markkinasäännot, ehdot ja sopimukset
  Leena Sivill, Gasum TSO (HansenCX), video

 4. Säädösvalmistelun tilannekatsaus,
  Arto Rajala, TEM, video

 5. Verotus avoimella kaasumarkkinalla,
  Antti Saastamoinen, Verohallinto, video

 6. Markkinaosapuoleksi rekisteröityminen,
  Ville Rahkonen, Gasum TSO, video

 7. Tiedonvaihto perusmenettelytapojen osalta,
  Tiina Niinimäki, Gasum TSO, video

 8. Kapasiteetin varaaminen,
  Janne Grönlund, Gasum TSO, video

 9. Tilaisuuden päätössanat,
  Anni Sarvaranta, Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy, video

 

5.10.2018, Helsinki, tilaisuuden esitysaineisto (pdf)

 1. Tilaisuuden avaus
  Arto Rajala,  Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), video

 2. Markkinasääntötyön tilanne 
  Ville Rahkonen, Gasum, video

 3. Tiedonvaihdon ja portaalin kehitys
  Tiina Niinimäki, Gasum, video

 4. Mittaussuositukset ja kapasiteetin varausmenettelyjen suunnittelu
  Janne Grönlund, Gasum, video

 5. Uuden siirtoyhtiön kehittämisen tilanne
  Kai-Petteri Purhonen, Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy, video

 6. Energiaviraston rooli ja valmistautuminen avointa markkinaa varten
  Iida Mäkimattila, EV, video

 7. Tariffien laadinnan ja julkistamisen suuntaviivat
  Ville Stålhandske, Gasum, video

 8. Balticconnector-hankkeen tilannekatsaus
  Herkko Plit, BC, video

 9. Alueellinen markkinakehitys
  Janne Grönlund, Gasum, video

 10. Lainsäädäntökehikon muutokset
  Arto Rajala, TEM, video

29.11.2017, Helsinki

    1. Tilaisuuden avaus,
       Arto Rajala, Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), video

    2. Markkinasääntötyön tilanne,
        Ville Rahkonen, Gasum, video

    3. Kaasumarkkina sääntötyöpajojen keskeisiä tuloksia,
       Leena Sivill, Gasum/Enoro, video

    4. Balticconnector -hankkeen tilannekatsaus,
        Herkko Plit, Baltic Connector, video

   5. Alueellinen markkinakehitys,
       Timo Partanen, Energiavirasto, video

   6. Tunnistettuja muutostarpeita lainsäädäntöön,
       Arto Rajala, Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), video

  7. Markkinoiden avaamisen jatkotoimenpiteet ja aikataulu,
       Jouni Haikarainen, Gasum, video

Tilaisuuden materiaalit (pdf)

15.5.2017, Helsinki

 1. Tilaisuuden avaus ja maakaasumarkkinalakiuudistuksen tausta video ja materiaalit.

 2. Alueellinen markkinakehitys video ja materiaalit.

 3. Markkinasääntöjen valmistelu video ja materiaalit

 4. Markkinamalli lyhyesti  video ja materiaalit.

 5. Baltic Connector -projektin tilannekatsaus video ja materiaalit

 6. Valmisteluun osallistuminen ja päätössanat video ja materiaalit