Content image

Ville Rahkonen

Development Manager, TSO
p. 040 719 9831
ville.rahkonen@gasum.com 

Lisätietoja kaasumarkkinoiden avautumisesta

Tutustu Gasumin TSO-yksikön ajantasaisimpiin dokumentteihin, tilaa ilmoituksia ja tapahtumakutsuja markkinoiden avaamiseen liittyen. 

Lue lisää 


Lisätietoja tietosuojakäytännöistämme koskien henkilötietojesi käsittelyä, oikeuksistasi ja kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi saat Gasumin tietosuojaselosteesta.

Lue tiedotteita ja uutisia aiheesta

TSO:n infotilaisuuden videotallenteet on katsottavissa 2.10.2019

Lue lisää

Gasum TSO showed excellent performance in European benchmark for gas TSOs 9.9.2019

Lue lisää

Ville Rahkosen kolumni kaasumarkkinoiden avautumisesta 24.9.2019

Lue lisää

Kaasupörssi Oy:n toiminta päättyy ja UAB GET BAltic toimittaa kaasupörssipalvelut Suomen kaasumarkkinalle 1.1.2020 alkaen. Julkaistu 30.8.2019

Lue lisää

Lopullinen siirtohinnasto on julkaistu 28.6.2019

Lue lisää

Valmistautuminen kaasumarkkinan avautumiseen etenee aikataulussa 25.6.2019

Lue lisää

Toimintansa 1.1.2020 aloittavan kaasun siirtoverkkoyhtiön nimeksi Gasgrid Finland, julkaistu 21.5.2019

Lue lisää

Kuuleminen kaasunsiirron säännöistä ja sopimuksista julkistettu, julkaistu 19.3.2019

Lue lisää

Suomen, Viron ja Latvian kaasun siirtoverkonhaltijat sopimukseen uudesta vapaaehtoisesta siirtoverkonhaltijoiden välisestä korvausjärjestelmästä, julkaistu 14.2.2019

Lue lisää

TSO:n alustava kaasun siirtohinnasto on julkaistu, julkaistu 15.2.2019

Lue lisää

Maakaasumarkkinalaki astuu voimaan vuoden 2018 alussa, julkaistu 18.12.2017

Lue lisää

Artikkeli Gasumin järjestämästä infotilaisuudesta, julkaistu 7.12.2017

Lue lisää

Gasumin maakaasumarkkinoiden sääntely uudistuu tiedote, julkaistu 11.5.2017

Lue lisää

TEM:in maakaasumarkkinalakisääntely tiedote, julkaistu 24.8.2017

Lue lisää


02.10.2019  

Avoimen kaasumarkkinan valmistelu

Jaa:

Uusi maakaasumarkkinalaki astui voimaan 1. tammikuuta 2018. Kaasumarkkinat toimivat nykyisellään pääsääntöisesti aina markkinoiden avautumiseen asti. Markkinat avautuvat Suomessa kello 7.00  ensimmäisenä päivänä tammikuuta 2020. 

Järjestelmävastaavana siirtoverkonhaltijana Gasum TSO (transmission system operator) on koordinoinut kaasumarkkinasääntötyötä yhteistyössä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa 2017–2019. Gasum TSO on johtanut maakaasumarkkinalakiin liittyvää sääntötyötä yhteistyössä asiakkaiden, Työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Baltic Connector Oy:n sekä muiden sidosryhmien kanssa. 

Vuoden 2019 loppuun asti järjestelmävastaavana siirtoverkonhaltijana toimii Gasum. Vuoden 2020 alussa siirtoliiketoiminta tullaan eriyttämään Gasumista omaksi erilliseksi yhtiökseen. Uuden yhtiön nimeksi tulee Gasgrid Finland ja se aloittaa toimintansa tammikuun 1. päivänä 2020.

TSO:n siirtohinnasto 2020 on julkaistu

Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija on julkaissut 28.6.2019 siirtotariffin, jota sovelletaan kaasun siirtojärjestelmässä Suomessa 1.1.2020–31.12.2020. Lue lisää Gasum TSO:n kaasumarkkina.fi sivustolta.

Tutustu miten sääntötyötä on tehty vuodesta 2017 alkaen

Avoimen kaasumarkkinan sääntötyö on käynnistynyt jo vuonna 2017. Kaasumarkkinasääntötyöskentely on alkanut työpajatyöskentelynä yhteistyössä asiakkaiden, Työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Baltic Connector Oy:n sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Sääntötyössä on valmisteltu maakaasumarkkinalainsäädännön vaatimukset täyttävät kansalliset säännöt, jotka mahdollistavat hyvin toimivat, syrjimättömät ja kustannustehokkaat kansalliset markkinat.

Kaasumarkkinasääntötyön aikana on järjestetty useita infotilaisuuksia, joiden aineistot ovat saatavilla tällä sivulla.

Tutustu Uusiutuvat kaasumarkkinat infotilaisuuksien aineistoihin ja videotallenteisiin:

Infotilaisuuksien lisäksi Gasum TSO on järjestänyt muiden sidosryhmien kanssa yhteisiä sääntötyöpajoja.

Viimeinen sääntötyöpaja pidettiin Espoossa 5.2.2019. Työpajassa käytiin läpi syyskuun 2018 jälkeen tehdyt sääntömuutokset, sopimusvalmistelun tilanne, markkinasääntöihin lisätyt Balticconnectorin suunniteltu kapasiteettivarausmalli, tasekaasunhankinta- ja hinnoittelumalli sekä toimitusvarmuusasiat. Sääntötyön viimeistelyvaiheessa laaditaan sopimuspohjat- ja ehdot.

Sopimusehtojen ja markkinasääntöjen kuulemiset on järjestetty maalis-huhtikuussa 2019. Energiavirasto on järjestänyt julkisen kuulemisen liittymisehdoista, siirtopalvelun ja tasehallinnan ylätason ehdoista sekä siirtoverkonhaltijan ja jakeluverkonhaltijan välisen yhteistyön ehdoista.

Gasum, järjestelmävastaavana siirtoverkonhaltijana eli TSO:na (Transmission System Operator), on järjestänyt epävirallisen kuulemisen kaasunsiirron säännöistä sekä niihin liittyvistä sopimuspohjista. 

Päivitetyt säännöt, ehdot ja sopimuspohjat tullaan julkaisemaan Gasumin TSO-yksikön kaasumarkkina.fi -sivustolla. Sivustolta pääsee myös TSO:n asiakkaiden web-palveluportaaliin.

Lisäksi Kaasumarkkina.fi toimii järjestelmävastaavan siirtoverkon haltijan tiedonjakokanavana Suomen kaasumarkkinoiden avaamiseen liittyvissä asioissa. Sivustolla voi seurata Gasumin TSO-yksikön työtä markkinoiden avaamiseen liittyen sekä tilata aiheeseen liittyviä ilmoituksia ja tapahtumakutsuja.

Tutustu lisää avoimen kaasumarkkinan sääntötyön etenemiseen

Siirtotariffin kuulemistilaisuus perjantaina 15.3.2019

Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija järjestää tapahtuman osana tariffin kuulemisprosessia. 

Ohjelma:

 • 12:00 – 12:15 Tilaisuuden avaus ja kuulemisprosessin kuvaus
 • 12:15 – 13:15 Järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan asettamat siirtomaksut
 • 13:15 – 13:45 Kahvitarjoilu
 • 13:45 – 14:30 Energiaviraston asettamat siirtomaksut
 • 14:30 – 15:00 Kysymyksiä

Kaasun siirtohinnasto 

Suomen kaasunsiirtoverkoston järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija järjestää 15.2.– 31.3.2019 julkisen kuulemisen uudesta kaasun siirtotariffistosta. Kuulemisasiakirjassa on esitetty alustavat ehdotetut siirtomaksut siirtoverkonhaltijan syöttö- ja ottopisteille pois lukien maakaasujärjestelmän ulkomaan yhteydet. Siirtomaksun lisäksi myös muut kuin varsinaiset siirtomaksut ja niiden asettamisperusteet on kuvattu asiakirjassa.

 • Kuulemisasiakirja alustava siirtohinnasto (pdf)

 • Kaasun siirtohinnasto 2020 (pdf)

Maakaasumarkkinalakiin esitettyjen muutosten seurauksena siirtoliiketoimintaa valvovalla viranomaisella, Energiavirastolla, on toimivalta asettaa siirtohinnat ulkomaanyhteyksien osalta. Energiavirasto järjestää alustavan hinnaston julkisen kuulemisen saman aikataulun mukaisesti, ja heidän kuulemisasiakirjansa on löydettävissä Energiaviraston sivuilta.

Markkinasääntöjen valmistelutyötä 2018

Maakaasumarkkinoiden markkinasääntöjen valmistelutyötä on ohjannut hankkeen ohjausryhmä, johon kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriö, Energiavirasto, Gasum Oy sekä Baltic Connector Oy. Hankkeen ohjausryhmä hyväksyi 13.2.2018 sidosryhmien lausuntokierrosta varten vuonna 2017 työpajatyöskentelyn tuloksena tuotetut luonnokset markkinasääntödokumenteiksi. Työ- ja elinkeinoministeriön järjesti markkinasääntödokumenttien lausuntokierroksen maalis-huhtikuussa 2018. Ministeriö toimitti sidosryhmien lausunnot Energiavirastolle, jolta ministeriö pyysi samassa yhteydessä lausuntoa sekä markkinasääntödokumenteista että sidosryhmien lausunnoista. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaanotti 11 lausuntoa. Lausuntojen palaute oli pääosin myönteistä.  

Tutustu markkinasääntödokumenttien luonnoksiin ja kommentteihin (pdf):  

Kaasun mittaussuositukset täydentävät Suomen kaasumarkkinoiden sääntöjä, jotka astuvat voimaan 1.1.2020. Kaasun mittaussuositus on laadittu siirtoverkonhaltijalle, jakeluverkonhaltijoille ja mittausvastaaville, mutta myös muille mittaukseen sekä mittaustietojen käsittelyyn, välitykseen ja vastaanottoon liittyville osapuolille.

 • Suositus käsittelee sekä siirto- että jakeluverkkojen mittauksia, (pdf).

Markkinasääntöjen lisäksi vuoden 2017 työpajatyöskentelyssä laadittiin luonnos kaasun vähittäismarkkinoiden keskitetyn tiedonvaihdon prosesseista (ei sisältynyt lausuntokierrokseen). Dokumenttia on päivitetty kesän 2018 aikana markkinasääntöpäivitysten ja mittaustyöpajoissa sovittujen termistöjen kanssa yhteneväksi. Tutustu dokumenttiluonnokseen:

 • Kaasun vähittäismarkkinoiden keskitetyn tiedonvaihdon prosessit (pdf)

Kaasumarkkinasääntötyön infotilaisuuksien aineistoja

Kaasumarkkinasääntötyöskentely alkoi vuoden 2017 aikana työpajatyöskentelynä yhteistyössä asiakkaiden, Työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Baltic Connector Oy:n sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Kaasumarkkinasääntötyön etenemisestä on kerrottu laajoilla infotilaisuuksilla, joita on pidetty useita 2.10.2019, 21.5.2019, 5.10.2018, 29.11.2017 ja 15.5.2017. 

Sääntötyössä valmisteltiin maakaasumarkkinalainsäädännön vaatimukset täyttävät kansalliset säännöt, jotka mahdollistavat hyvin toimivat, syrjimättömät ja kustannustehokkaat kansalliset markkinat.

Tutustu maakaasumarkkinainfojen esityksiin, videotallenteisiin ja aineistoihin alla:

21.5.2019, Helsinki

 1. Kokonaisaikataulu markkinoiden avaamisessa
  Ville Rahkonen, Gasum TSO, video

 2. Kaasumarkkinan säännöt ja sopimukset sekä lausuntojen huomiointi
  Meri-Katriina Pyhäranta, Energiavirasto, video

 3. Markkinasäännot, ehdot ja sopimukset
  Leena Sivill, Gasum TSO (HansenCX), video

 4. Säädösvalmistelun tilannekatsaus,
  Arto Rajala, TEM, video

 5. Verotus avoimella kaasumarkkinalla,
  Antti Saastamoinen, Verohallinto, video

 6. Markkinaosapuoleksi rekisteröityminen,
  Ville Rahkonen, Gasum TSO, video

 7. Tiedonvaihto perusmenettelytapojen osalta,
  Tiina Niinimäki, Gasum TSO, video

 8. Kapasiteetin varaaminen,
  Janne Grönlund, Gasum TSO, video

 9. Tilaisuuden päätössanat,
  Anni Sarvaranta, Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy, video

 

5.10.2018, Helsinki, tilaisuuden esitysaineisto (pdf)

 1. Tilaisuuden avaus
  Arto Rajala,  Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), video

 2. Markkinasääntötyön tilanne 
  Ville Rahkonen, Gasum, video

 3. Tiedonvaihdon ja portaalin kehitys
  Tiina Niinimäki, Gasum, video

 4. Mittaussuositukset ja kapasiteetin varausmenettelyjen suunnittelu
  Janne Grönlund, Gasum, video

 5. Uuden siirtoyhtiön kehittämisen tilanne
  Kai-Petteri Purhonen, Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy, video

 6. Energiaviraston rooli ja valmistautuminen avointa markkinaa varten
  Iida Mäkimattila, EV, video

 7. Tariffien laadinnan ja julkistamisen suuntaviivat
  Ville Stålhandske, Gasum, video

 8. Balticconnector-hankkeen tilannekatsaus
  Herkko Plit, BC, video

 9. Alueellinen markkinakehitys
  Janne Grönlund, Gasum, video

 10. Lainsäädäntökehikon muutokset
  Arto Rajala, TEM, video

29.11.2017, Helsinki

    1. Tilaisuuden avaus,
       Arto Rajala, Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), video

    2. Markkinasääntötyön tilanne,
        Ville Rahkonen, Gasum, video

    3. Kaasumarkkina sääntötyöpajojen keskeisiä tuloksia,
       Leena Sivill, Gasum/Enoro, video

    4. Balticconnector -hankkeen tilannekatsaus,
        Herkko Plit, Baltic Connector, video

   5. Alueellinen markkinakehitys,
       Timo Partanen, Energiavirasto, video

   6. Tunnistettuja muutostarpeita lainsäädäntöön,
       Arto Rajala, Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), video

  7. Markkinoiden avaamisen jatkotoimenpiteet ja aikataulu,
       Jouni Haikarainen, Gasum, video

Tilaisuuden materiaalit (pdf)

15.5.2017, Helsinki

 1. Tilaisuuden avaus ja maakaasumarkkinalakiuudistuksen tausta video ja materiaalit.

 2. Alueellinen markkinakehitys video ja materiaalit.

 3. Markkinasääntöjen valmistelu video ja materiaalit

 4. Markkinamalli lyhyesti  video ja materiaalit.

 5. Baltic Connector -projektin tilannekatsaus video ja materiaalit

 6. Valmisteluun osallistuminen ja päätössanat video ja materiaalit