Luvat maankäyttöön kaasuputken alueella

Jaa:

Lausuntomenettelyssä määritellään, sovitaan ja arkistoidaan ne asiat, joilla varmistetaan kaasuputken turvallisuus. Samalla varmistuu valtioneuvoston antaman asetuksen 551/2009 noudattaminen maakaasun käsittelyn turvallisuudesta.

Tukesin soveltamisohjeet maakaasuasetukseen (pdf)

Ota yhteyttä hyvissä ajoin

Kustannustehokkainta on ottaa Gasumiin yhteyttä jo hankkeen tai rakentamisen suunnitteluvaiheessa; tällöin esim. työskentelymenetelmät ja materiaalit valikoituvat vaivattomasti. Saat lisätietoa myös alueesi rakennusvalvonnasta.

Pyydä lausuntomenettelyä kirjallisesti ilmoittamalla seuraavat asiat:

 • hakijan yhteystiedot

 • rakennettavan kohteen tiedot ja kaasuputken lähimmän merkintäpylvään tiedot

 • mitä kaasuputken läheisyyteen on suunnitteilla

 • hankkeen toteutusaikataulu

 • viittaukset mahdollisiin aikaisempiin soittoihin, katselmuksiin ja asiakirjoihin

 • Hankkeen suunnitelmat, kartat jne. vastaanotetaan ensisijaisesti pdf-tiedostoina. Lausuntopyyntö saa olla vapaamuotoinen, mutta apuna voi käyttää valmista lomakepohjaa. 

Suojaetäisyydet maakaasuputkistoon

Suojaetäisyyksiä määritettäessä maakaasun siirtoputkeen ja siihen liittyviin maanpäällisiin laitteisiin ja rakennelmiin, ulkopuoliset rakennukset jaetaan ryhmiin A ja B.

Ryhmä A

 • yleiset kokoontumiseen tarkoitetut rakennukset: majoitushuoneistot (hotelli, sairaala, vanhainkoti) kokoontumishuoneistot (koulu, elokuvateatteri, suurmyymälä) asuinhuoneistot (kerrostalo)

 • räjähteitä valmistavat, varastoivat tai käyttävät laitokset

 • vaarallisia kemikaaleja teollisesti käsittelevät tai varastoivat laitokset.

Ryhmä B

 • asuinhuoneistot (omakotitalo, rivitalo), työpaikkahuoneistot

 • muut kuin asumiseen tarkoitetut rakennukset, joissa ihmisiä säännöllisesti oleskelee

 • erillinen rajattu alue (aidattu leikki- tai koirapuisto, urheilukenttä, ravirata)

Rakennusten suojaetäisyydet maanalaiseen maakaasun siirtoputkeen

Putken nimellishalkaisija mm

 Ryhmä A etäisyys

 Ryhmä B etäisyys

DN ≤ 200

 10 m

 5 m

 200 < DN ≤ 500

 16 m

 8 m

 DN > 500

 20 m

 10 m

 

Siirtoputkiston laite/rakennelma

Ryhmä A etäisyys 

Ryhmä B etäisyys 

Moottori-, moottoriliikenne-, valta- ja kantatie, rautatie; etäisyys

Paineenvähennys-, linjansulkuventtiili- ja kaavinasema

 50 m

 25 m

 25 m

Paineenlisäysasema

 100 m

 50 m

 50 m

Suojaetäisyys mitataan kaasuputken kyljestä, paineenlisäys- ja paineenvähennysasemalla suojarakennuksesta sekä venttiili- ja kaavinasemalla uloimmasta venttiilistä tai kaavinloukusta ulkopuolisen rakennuksen lähimpään osaan.

Lausuntopyyntöjen yhteyshenkilöt

Maankäytön suunnittelu, kaavoitus, rakentaminen
Mikko Kaarlampi 020 44 78848 mikko.kaarlampi@gasum.com  

Sähköä johtavat rakenteet, kaapeloinnit
Janne Lumme 020 44 78718 janne.lumme@gasum.com

Muu rakentaminen, yleinen turvallisuus
Pasi Karhula 020 44 78731 pasi.karhula@gasum.com