For media 

Vil du laste ned trykklare bilder eller få mer informasjon? 


05.04.2022

Den siste utviklingen rundt krigen i Ukraina

Gasum fordømmer Russlands angrep på Ukraina. Vi følger nøye med på hvordan situasjonen i Ukraina utvikler seg. Gasums leveranser av naturgass fortsetter som normalt, og på nåværende tidspunkt har vi ingen informasjon som tyder på at dette vil endre seg. Med tanke på forsyningssikkerheten går Gasum også inn for å øke innkjøpet av gass fra andre alternative innkjøpskilder.

Vi følger nøye med på alle potensielle konsekvenser for energisektoren. Dersom det skulle innføres nye internasjonale sanksjoner mot Russland i løpet av de kommende dagene, vil Gasum overholde alle sanksjoner som er relevante for vår virksomhet. Vi vil også opprettholde en aktiv dialog om situasjonen med relevante nasjonale myndigheter og interessenter. 

 

For mer informasjon, kontakt:

Olga Väisänen, direktør for kommunikasjon og bærekraft, Gasum
Telefon: +358 40 554 0578, olga.vaisanen@gasum.com