Kontakt oss!

Fyll ut dine opplysninger så kontakter vi deg!

Du finner mer informasjon om hvordan vi behandler dine personlige data i Gasum-gruppens erklæring om personvern

Content image

Svein Erling Aarseth

Sales Manager
tel. +47 46665542
svein.erling.aarseth@gasum.com

Content image

Jogeir Munkeby

Sales Manager
tel. +47 90148074
jogeir.munkeby@gasum.com

Renere transport med LNG og LBG

Gasum tilbyr gass som drivstoff for tunge transportkjøretøyer og logistikkløsninger for økt bærekraft til sine logistikkunder. Flytende naturgass (LNG) og flytende biogass (LBG) er prisstabile drivstoff som egner seg for alle typer tunge kjøretøyer, og reduserer utslippene sammenlignet med diesel.  

Les mer

07.06.2023

Gunnar Knutsen: Flytende biogass vinner offentlige anbud

Gunnar Knutsen AS i Oslo har lenge forstått fordelen med bærekraftige transporttjenester. I dag kjører 50 av 81 lastebiler på biogass. Disse lastebilene hjelper bedriften med å vinne offentlige anbud i Stor-Oslo.

– Vi har satset stort på lastebiler som går på flytende biogass. Det skyldes delvis at det er bra for klimaet, og delvis at det er et drivstoff som gjør at vi kan levere bærekraftige transporttjenester til kundene våre hele dagen, sier Frank Verner Vestveit hos Gunnar Knutsen.

Gunnar knutsen 1200x780.jpg

Gunnar Knutsen har virksomhet i Stor-Oslo, innenfor en radius på 8–10 mil. Bedriftens lastebiler kjører gravemasse, stein og jord fra byggeplasser. Det er viktig å kunne planlegge kjøringen slik at ingen biler blir stående å vente.

– Det blir mange korte turer på oss, men bilene må kunne gå 40–50 mil per dag uten å måtte stoppe og tanke. Her har flytende biogass en stor fordel, sammenlignet med andre fornybare drivstoff.

Gunnar Knutsen AS er en del av NRC Group, et konsern som har fulgt nøye med på utviklingen i drivstoffmarkedet de siste årene. Det var til slutt bare ett fornybart drivstoff som kunne oppfylle konsernets høye krav.

– Ingen andre fornybare drivstoff kan måle seg med flytende biogass. I dag kjører 50 av de 81 lastebilene våre på biogass. Vi ser allerede at de biogassdrevne lastebilene har blitt et konkurransefortrinn. Mange som utlyser offentlige anbud, ønsker å nå bærekraftsmålene sine, og samfunnet krever forandringer. Alle må dra i samme retning for klimaets skyld.

Gunnar knutsen 02 1200x780.jpg

Dessuten ser Frank Verner Vestveit en annen viktig fordel i storbyområdene.

– Vi kjører mange turer frem og tilbake til Oslo. Da er det fint å slippe veiavgifter og bompenger, noe som også kommer kundene til gode. Men også selve gassprisen innebærer et konkurransefortrinn.

På Gasums hjemmesider kan den som er interessert se eksisterende og planlagte fyllestasjoner i Norge, Sverige og Finland.

– Når det gjelder utbyggingen av fyllestasjoner for flytende gass, ligger Norge litt etter resten av Norden og Europa. Vi ser imidlertid at utviklingen går riktig vei. I løpet av kort tid vil Gasum bygge flere fyllestasjoner for biogass i Oslo og resten av Norge.

Gasum x Gunnar Knutsen: Flytende biogass vinner offentlige anbud