Naboinformasjon

Sikkerhetsinformasjon relatert til LNG-anlegget i Risavika.


Gasums kondenseringsanlegg i Risavika

Kontinentalveien 36
N-4056 Tananger

Roy Kenneth Skår

Plant Manager
+47 475 09 208
roykenneth.skar@gasum.com

Asbjørn Folvik

Environmental and energy contact
+47 475 09 062
asbjorn.folvik@gasum.com

Gasums LNG-anlegg i Risavika

Gasums produksjonsanlegg for flytende naturgass (Liquefied Natural Gas; LNG) ligger i Risavika ved Stavanger.

Anlegget har en produksjonskapasitet på 300 000 tonn LNG per år. 

LNG lagres ved atmosfæretrykk i en stor "full containment"-tank med en lagringskapasitet på 28 000 m3 LNG.

En rørledning forbinder anlegget med et LNG-bunkringsanlegg for skip. 

LNG fylles fra tanken over på skip og lastebiler for transport til kundene eller Gasums LNG-terminaler.