Naboinformasjon

Sikkerhetsinformasjon relatert til terminalområdet på Øra.


Gasums LNG-terminal på Øra

Øraveien 23C
N-1630 Gamle Fredrikstad

Tommy Borgaas

Terminal Manager
+47 475 09 209
tommy.borgaas@gasum.com

Asbjørn Folvik

Environmental and energy contact
+47 475 09 062
asbjorn.folvik@gasum.com

Gasums LNG-terminal på Øra

Gasums LNG-terminal på industriområdet på Øra ved Fredrikstad er et knutepunkt for naturgass og LNG for henholdsvis norske og svenske kunder.

Lagringsanlegget består av ni tanker med en total lagringskapasitet på 5900 m3.

Anlegget leverer naturgass til industrien i nærheten gjennom et lokalt gassnett.

Det leveres også LNG med tankbiler til industri i Sverige og Øst-Norge.