Kontaktuppgifter

Markus Olsson
VD & Commercial Director
076 146 98 79
markus.olsson@gasum.com

Gasums biogasanläggningar i Sverige

Jaa:

Gasums biogasanläggningar utgör ett riksomfattande nätverk. Vi producerar biogas främst av restprodukter från jordbruks- och livsmedelsindustrin. Vi tillverkar även ekologisk gödsel till lantbruk.

Här hittar du mer information om:

Kontaktinformation till biogasanläggningar