Content image

Erik Woode

Senior Manager, Business Development
Industri
+46 720 64 74 76
erik.woode@gasum.com 

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du i Gasum Group Privacy Statement.

Tillsammans skapar vi en cirkulär ekonomi

Share:

Verksamheter med restflöden som innehåller organiskt avfall kan resurseffektivt utnyttjas för att skapa ny energi i en cirkulär ekonomi. Vi hjälper våra partners nå sina klimatmål och samtidigt hitta ekonomiska fördelar genom biogasproduktion. I ett samarbete kan Gasum bygga en produktionsanläggning tillsammans med er verksamhet för att ta hand om ert avfall, som blir vår råvara.

Gammalt avfall kan bli ny energi

Om er verksamhet innehåller organiskt avfall kan Gasum vara intresserade av ett samarbete tillsammans med er. Kontakta oss om ni har:

  • Processvatten eller slam från massa- och pappersindustri 

  • Vattenströmmar från mejerier och bryggerier

  • Produktionsrester från bagerier och bryggerier 

  • Avfallsströmmar från annan livsmedelsindustri

Vi tar risken, ni får fördelarna

Våra partnerskap startar ofta med ett möte för att lära känna varandra, lista verksamhetens råvarutillgångar och se över produktionsmöjligheter för biogas. Därefter tar vi fram och implementerar en plan som ofta innehåller följande steg:

  • Förstudier, framtagande av tekniska lösningar och affärsmodeller

  • Val av samarbete; Build-own-operate (BOO) eller andra varianter.

  • Gasum tar marknadsrisken för slutproduktion i alla projekt vi driver

Nå era miljömål med biogas

Flera av våra partners väljer att återanvända den energi vi skapar från deras avfall. Flytande biogas (LBG) kan användas exempelvis i industrier och för transporter. En övergång från fossil diesel till flytande biogas som lastbilsbränsle gör det möjligt att minska utsläppen av växthusgaser med ca 85%. Utöver det minskar även utsläppen av svaveldioxid och partiklar. En av de stora fördelarna med LBG är det går att mixa med flytande naturgas (LNG) vid de situationer där stora mängder energi behövs. LNG kan minska utsläppen med ca 20%.