Kontakta oss

Bertil Hult
Affärsutvecklare Biogödsel
tel. 0738 10 87 77
bertil.hult@gasum.com

 

Staffan Stomberg
Ansvarig Biogödsel Jordberga
tel. 0703 74 14 99
staffan.stomberg@gasum.com

 

Christer Lingman
Ansvarig Biogödsel Örebro & Katrineholm
tel. 0703 40 38 83
christer.lingman@gasum.com

Intresserad av biogödsel?

Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Ekologisk biogödsel bidrar till en cirkulär ekonomi

Share:

Vi producerar biogas av organiskt avfall, bland annat av restprodukter och gödsel. När vi har utvunnit gasen får vi en bra restprodukt i form av biogödsel. Beroende på råvarubasen som används i anläggningen får biogödseln olika näringsinnehåll.

Kontrollerad kvalitet

Biologiskt nedbrytbara råvaror som levereras till våra biogasanläggningar ska vara godkända. De kontrolleras löpande för att uppfylla krav och regelverk enligt SPCR 120 och på vissa anläggningar också KRAV:s regelverk. Vår biogödsel har hög hygienisk kvalitet. Anläggningar som mottager animaliska biprodukter (ABP) värmer även upp allt material till en temperatur på över 70°C för att förstöra eventuella patogener och skadedjur.

Luktgenererande föreningar bryts också effektivt ned i biogasproduktionsprocessen, vilket minskar luktproblem vid lagring och spridning på fält. Andelen lättillgängligt kväve ökar under processen vilket ger snabbare och säkrare effekt. Andelen grövre fiber är låg så biogödsel tränger snabbt ner i jorden och minskar därigenom förluster vid spridning.

Merparten av vår biogödsel är godkänd för användning i ekologisk odling.

Positivt för mikroliv och jordens bördighet

Det organiska materialets innehåll i jorden minskar med många konventionella odlingsmetoder och genom naturlig erosion. Förutom makro- och mikronäringsämnen innehåller vårt högkvalitativa gödningsmedel också mullämnen som är positivt för jordens bördighet.

Produktblad per anläggning