Content image

Robert Kinnander

Inköp- & Logistikansvarig
tel. +46 70 528 8407
robert.kinnander@gasum.com

Gasums biogasanläggningar

Intresserad av att samarbeta med oss?

Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Bioavfall till energi

Share:

Biogas är en hållbar energikälla och en del i en cirkulär ekonomi. För att göra biogas behöver vi biologiska råvaror i form av avfalls- och restprodukter från jordbruk eller industri. Nästan allt biologiskt material kan omvandlas till biogas och på Gasum tar vi emot en stor variation av råvaror, såsom avfall, gödsel och restprodukter, på våra produktionsanläggningar.

Vi söker ständigt efter leverantörer av råvara

Om du driver verksamhet som genererar någon form av biologiskt avfall, restprodukter från livsmedelsproduktion eller jordbruk, hör av dig så undersöker vi möjligheterna att passa in det i en del av vår produktion av biogas och biogödsel. Vi hjälper er att bli av med ert avfall och vi gör ny energi av det.

Exempel på råvara

  • Vall samt rester och avfall från vall och grovfoderhantering
  • Spannmål samt rester och avfall från spannmålshantering
  • oljeväxter och baljväxter samt rester och avfall därav
  • frityrolja
  • de flesta typer av gödsel
  • slakteriavfall
  • biologiskt hushållsavfall
  • rest- och avfallsprodukter från livsmedelsindustrin

Vi har lång erfarenhet av hantering av de flesta råvaruslag och arbetar alltid med en smidig hantering av de produkter och råvaror du vill bli av med.

Om er verksamhet har stora mängder organiskt avfall kan ett samarbete för en ny biogasanläggning bli aktuellt. Läs mer om hur vi tillsammans kan skapa en cirkulär ekonomi

Leverantörsenkät

Har du restprodukter, grödor, gödsel eller andra råvaror som du vill leverera till någon av våra biogasanläggningar?

Välkommen att fylla i och skicka in enkäten, så återkommer vi inom kort.